5 σενάρια για το μέλλον των επιδοτήσεων μετά το 2020

"Οι Ευρωπαίοι προσδοκούν από την Ένωση να πράξει περισσότερα. Σε μια περίοδο που η ΕΕ δραστηριοποιείται περισσότερο από ποτέ για την προστασία, την ενδυνάμωση και την υπεράσπιση των πολιτών της, οι πόροι της έχουν φτάσει στα όριά τους",

αναφέρει σε δελτίο τύπου της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ανοίγοντας ουσιαστικά τη συζήτηση για το μέλλον της χρηματοδότησης των Ευρωπαϊκών πολιτικών στην εποχή μετά το 2020 και με βλέμμα στραμμένο στις συζητήσεις για το Brexit.

Στις 28 Ιουνίου δόθηκε στη δημοσιότητα από την Κομισιόν "έγγραφο προβληματισμού της Επιτροπής για το μέλλον των οικονομικών της ΕΕ", το οποίο εξετάζει τις εναλλακτικές επιλογές. Τα ζητήματα που θίγονται στο παρόν έγγραφο, το πέμπτο και τελευταίο της σειράς, βρίσκονται στο επίκεντρο της συζήτησης που ξεκίνησε την 1η Μαρτίου με τη Λευκή Βίβλο της Επιτροπής για το μέλλον της Ευρώπης. Το έγγραφο προβληματισμού που δημοσίευσε η Επιτροπή αναλύει τις πιθανές δημοσιονομικές επιπτώσεις των διάφορων επιλογών.

Ο Günther H. Oettinger, επίτροπος αρμόδιος για τον προϋπολογισμό και τους ανθρώπινους πόρους, δήλωσε τα εξής: "Αν η Ευρώπη κληθεί να αντιμετωπίσει νέες προκλήσεις, θα πρέπει κάπου να βρούμε τους απαραίτητους πόρους. Μπορούμε είτε να ξοδεύουμε λιγότερα είτε να βρούμε νέα έσοδα. Αλλά ανεξάρτητα από το τι θα κάνουμε, κάθε ευρώ που επενδύεται, που προέρχεται από τον προϋπολογισμό της ΕΕ, θα πρέπει να προσφέρει προστιθέμενη αξία και να έχει θετικό αντίκτυπο στην καθημερινή ζωή των πολιτών".

Η Corina Crețu, επίτροπος αρμόδια για θέματα περιφερειακής πολιτικής, δήλωσε: "Είναι καιρός να αναμορφώσουμε ριζικά τον προϋπολογισμό της ΕΕ. Ας τον κάνουμε απλούστερο, πιο ευέλικτο και ας στοχαστούμε, με φιλοδοξία και φαντασία, πώς θα μπορέσουμε να τον καταστήσουμε ένα ισχυρό εργαλείο που θα μας βοηθήσει να αναπτυχθούμε ταχύτερα, σε ολοένα στενότερη συνεργασία, και χωρίς να αφήνουμε κανέναν πίσω, σε αυτή την παγκοσμιοποιημένη οικονομία".

"Ο προϋπολογισμός της ΕΕ αντιμετωπίζει μια μεγάλη πρόκληση: πώς να αυξήσει τη χρηματοδότηση χρησιμοποιώντας λιγότερους πόρους. Η ΕΕ αναμένεται να διαδραματίσει μεγαλύτερο ρόλο σε νέους τομείς πολιτικής, όπως η μετανάστευση, η εσωτερική και η εξωτερική ασφάλεια και η άμυνα. Και η Ευρώπη θα πρέπει επίσης να διατηρήσει τον ηγετικό της ρόλο στην παγκόσμια σκηνή, ως μείζων χορηγός ανθρωπιστικής και αναπτυξιακής βοήθειας και ως πρωτοπόρος στον αγώνα κατά της κλιματικής αλλαγής. Οι στόχοι αυτοί πρέπει να επιτευχθούν με έναν προϋπολογισμό της ΕΕ που αναμένεται να συρρικνωθεί ακόμη περισσότερο μετά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου", αναφέρει στο Δελτίο Τύπου της η επιτροπή.

Τα 5 σενάρια

Στο πλαίσιο του κειμένου προβληματισμού που δημοσιεύτηκε από την Κομισιόν, αναλύονται 5 πιθανά σενάρια σχετικά με το πως θα προχωρήσει η ΕΕ από το 2020 και μετά και τι σημαίνει αυτό για τους Ευρωπαϊκούς πόρους.

Το κάθε ένα από αυτά τα σενάρια θα έχει και τον ανάλογο αντίκτυπο στις προτεραιότητες και το ύψος των Ευρωπαϊκών δαπανών. Αρκεί να θυμηθούμε ότι οι δαπάνες για την ΚΑΠ και οι αγροτικές ενισχύσεις έχουν βρεθεί στο επίκεντρο αυτών των συζητήσεων, αφού υπάρχει έντονη πίεση για μείωσή τους προς όφελος άλλων τομέων προτεραιότητας της ευρωπαϊκής πολιτικής (μετανάστευση, ανεργία των νέων, κ.ά).


Σενάριο 1: "Συνεχίζουμε κανονικά"
Στο σενάριο αυτό, η Ευρώπη θα συνεχίσει να κινείται λίγο-πολύ στις ίδιες ράγες, αλλά με διαφορετικές προτεραιότητες. Έτσι, το κείμενο προβλέπει "χαμηλότερα  σχετικά  μερίδια  στους  τομείς  συνοχής  και  γεωργίας  με  σκοπό  τη  χρηματοδότηση  νέων  προτεραιοτήτων". Πιο συγκεκριμένα για την κοινή γεωργική πολιτική προτείνεται:

- Καλύτερα στοχοθετημένη στήριξη για τους γεωργούς βάσει ειδικών περιορισμών (π.χ. μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις, ορεινές περιοχές και αραιοκατοικημένες περιφέρειες) και εργαλεία διαχείρισης κινδύνου για όλες τις εκμεταλλεύσεις
- Επενδύσεις στην αγροτική ανάπτυξη (ιδίως όσον αφορά τα γεωργοπεριβαλλοντικά μέτρα)


Σενάριο 2: "Κάνουμε από κοινού λιγότερα"
Στο πλαίσιο της λιγότερο κοινής πορείας των χωρών της ΕΕ, ο προϋπολογισμός θα είναι αισθητά μικρότερος. Σημαντικά μειωμένο θα είναι (σύμφωνα με αυτή την εκδοχή) και το μερίδιο του αγροτικού τομέα στον προϋπολογισμό και θα αφορά:

- Στήριξη μόνο σε γεωργούς βάσει ειδικών περιορισμών (π.χ. μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις, ορεινές περιοχές και αραιοκατοικημένες περιφέρειες)
- Εργαλεία διαχείρισης κινδύνου για όλες τις εκμεταλλεύσεις

Σενάριο 3: "Κάποιοι κάνουν περισσότερα"
Μια Ευρώπη πολλαπλών ταχυτήτων, όπου "η  ΕΕ των 27 επιτρέπει σε ομάδες κρατών μελών να αναπτύξουν μεγαλύτερη δράση σε συγκεκριμένους τομείς". Σε αυτό το σενάριο, οι δαπάνες του αγροτικού τομέα κατανέμονται "όπως στο Σενάριο 1", δηλαδή μικρότερο μερίδιο.

Σενάριο 4 "Ριζικός ανασχεδιασμός"
Μείωση  του  μεριδίου  της  πολιτικής  συνοχής  και  της  κοινής  γεωργικής  πολιτικής με:

- Μείωση των άμεσων ενισχύσεων
- Προσήλωση στους γεωργούς δυνάμει ειδικών περιορισμών (π.χ. μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις, ορεινές περιοχές και αραιοκατοικημένες περιφέρειες)
- Γεωργο-περιβαλλοντικο-κλιματικές δράσεις και εργαλεία διαχείρισης κινδύνου για όλες τις εκμεταλλεύσεις

Σενάριο 5: "Κάνουμε μαζί πολύ περισσότερα"
Σε αυτό το σενάριο ο προϋπολογισμός της ΕΕ θα είναι αρκετά ενισχυμένος, προκειμένου να υπάρξει ικανοποιητική χρηματοδότηση και των νέων προτεραιοτήτων. Για την Κοινή Αγροτική Πολιτική προβλέπεται μεγαλύτερο ποσό,


Συνημμένο αρχείο: Έγγραφο προβληματισμού της Επιτροπής για το μέλλον των οικονομικών της ΕΕ

 

 

Πηγή: http://www.olivenews.gr  

Αγροτικές Ειδήσεις

Οικονομία-Πολιτική

Ανθοκομικά Φυτά

Έρευνα

  • Σημαντικά στοιχεία για την σωστή λίπανση των ελαιόδεντρων προκειμένου να περιοριστεί το φαινόμενο της παρενιαυτοφορίας (η κατάσταση όπου ενώ το δέντρο βρίσκεται σε πλήρη καρποφορία, την επόμενη χρονιά παρατηρείται απότομη πτώση της παραγωγής του) παρουσιάζει πρόσφατη διεθνής πανεπιστημιακή έκθεση.

  • Στη δημιουργία ενός αισθητήρα με τη μορφή ταινίας, ο οποίος είναι σε θέση να δώσει πολύτιμες πληροφορίες σχετικά με τις ποσότητες του νερού που απορροφούν και μετακινούν τα φυτά (από τις ρίζες έως τα φύλλα) δημιούργησαν επιστήμονες από το πανεπιστήμιο της Αϊόβα των Ηνωμένων Πολιτειών.

  • Η Αφρικανική Πανώλη των Χοίρων (ΑΠΧ) απειλεί να εξαπλωθεί στην Ευρώπη. Τι θα πρέπει να γνωρίζετε

Περιβάλλον

Διατροφή

Δελτία Φυτοπροστασίας

  

 

JSN Megazine template designed by JoomlaShine.com
Our website is protected by DMC Firewall!