Στις εφορίες τα χρέη αγροτών για άρδευση με όριο τις 36 δόσεις

Σύμφωνα με όσα αναφέρει διευκρινιστική εγκύκλιος «για  την  εφαρμογή  του  άρθρου  46  του  ν. 4456/2017,  του  άρθρου  66  του  ν. 4546/2018  και  της  απόφασης  αριθ. 3252/99092/2017,  περί  θεμάτων  Έργων  και  Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων»,

εφόσον καταρτίσουν τους ετήσιους πίνακες οφειλών υποχρεούνται εντός διαστήματος από 3 έως 24 μήνες να βεβαιώσουν τα χρέη στις τοπικές Δ.Ο.Υ. Ωστόσο υπάρχει η δυνατότητα ρύθμισης των χρεών σε 36 μηνιαίες δόσεις.

Ειδικότερα η εγκύκλιος αναφέρει ότι: 

Ο πίνακας με το σύνολο των υπερήμερων οφειλετών που συντάσσεται προκειμένου να αποσταλεί στην οικεία ΔΟΥ για είσπραξη, αφορά στις ετήσιες οφειλές του εκάστοτε έτους αναφοράς. Οι πίνακες πρέπει να αποσταλούν στην οικεία ΔΟΥ υποχρεωτικά εντός του προβλεπόμενου διαστήματος (3 έως 24 μήνες από την οριστικοποίηση των ετήσιων πινάκων οφειλών). Σημειώνεται ότι το διάστημα αυτό δίνεται προκειμένου κάθε Οργανισμός να έχει τη δυνατότητα να επιδιώξει την είσπραξη των οφειλών με τον καταλληλότερο κάθε φορά τρόπο, ώστε να διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία του Οργανισμού.

Η ρύθμιση της καταβολής των βεβαιωμένων οφειλών σε δόσεις μπορεί να γίνει με απόφαση των αρμοδίων οργάνων κάθε Οργανισμού, θέτοντας κριτήρια (οικονομικά, κοινωνικά, κ.λπ.) και όρους που αποσκοπούν στη διευκόλυνση των μελών που αντιμετωπίζουν αντικειμενικές δυσκολίες στην καταβολή των οφειλών τους, χωρίς όμως να προκαλείται πρόβλημα στην εύρυθμη λειτουργία και τη βιωσιμότητα του Οργανισμού. Επισημαίνεται ότι η λήψη απόφασης για τη ρύθμιση της καταβολής των βεβαιωμένων οφειλών σε δόσεις δεν είναι υποχρεωτική για τον Οργανισμό και, σε κάθε περίπτωση, εφόσον δεν έχει ληφθεί σχετική απόφαση τα μέλη πρέπει να εξοφλούν κανονικά της οφειλές τους. Η διάρκεια καταβολής των δόσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 36 μήνες (ο Οργανισμός μπορεί να θέτει διάρκεια καταβολής μικρότερη των 36 μηνών) και ο χρόνος καταβολής σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει το χρόνο παραγραφής των οφειλών βάσει της παρ. 4 του άρθρου 4 του ν.δ. 1277/1972. Επίσης, διευκρινίζεται ότι οι «βεβαιωμένες οφειλές» αφορούν στο σύνολο των οφειλών κάθε μέλους προς τον Οργανισμό, οι οποίες δεν έχουν ήδη αποσταλεί στην οικεία ΔΟΥ. Για τις οφειλές που έχουν αποσταλεί στη ΔΟΥ, ακολουθούνται οι διατάξεις περί είσπραξης δημοσίων εσόδων, όπως προβλέπεται στην παρ. 4.

Παρ. 6. Οι υπερήμεροι οφειλέτες κατά την έναρξη ισχύος του νόμου (12-06-2018) πρέπει να εξοφλήσουν τις ληξιπρόθεσμες οφειλές τους ή να προβούν σε ρύθμιση της καταβολής τους σε δόσεις (εφόσον έχει ληφθεί αντίστοιχη απόφαση από τον οικείο Οργανισμό), μέχρι τις 12-06-2019. Μετά την παρέλευση του διαστήματος αυτού, οι Οργανισμοί καταρτίζουν πίνακα με το σύνολο των οφειλών των εν λόγω οφειλετών, οι οποίοι δεν έχουν εξοφλήσει ή ρυθμίσει την καταβολή των οφειλών τους, και τον αποστέλλουν μέχρι τις 12-08-2019 στην οικεία ΔΟΥ για είσπραξη.

Δείτε εδώ ολόκληρη την εγκύκλιο για τα χρέη των αγροτών στην άρδευση

Πηγή: gargalianoionline.gr

Αγροτικές Ειδήσεις

Οικονομία-Πολιτική

Ανθοκομικά Φυτά

Έρευνα

  • Το πρόγραμμα αυτό, που εντάσσεται στο ευρύτερο πρόγραμμα «Ευρώπη για τους Πολίτες», προσφέρει έως 130.000 ευρώ ανά έτος και για τέσσερα χρόνια σε προτάσεις δράσης COST

  • Μεγάλη είναι η δυναμική των κοιτασμάτων μετάλλων που υπάρχουν στην Ελλάδα, σύμφωνα με τον αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Γεωλογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Βασίλειο Μέλφο, ο οποίος βραβεύτηκε πρόσφατα από την Ακαδημία Αθηνών. Το ενδιαφέρον εστιάζεται ιδιαίτερα στα λεγόμενα μέταλλα υψηλής τεχνολογίας που χρησιμοποιούνται στη βιομηχανία, αλλά και σε σπάνια μέταλλα που υπάρχουν στον ελλαδικό χώρο.

  • Η ουρία συντέθηκε για πρώτη φορά από το Γερμανό χημικό Friedrich Wöhler το 1828. Πριν από αυτό το διάστημα, οι μοναδικές οργανικές πηγές αζώτου για το έδαφος ήταν τα ούρα, η κοπριά και τα κομπόστ.

Περιβάλλον

Διατροφή

Δελτία Φυτοπροστασίας

  

 

JSN Megazine template designed by JoomlaShine.com
DMC Firewall is a Joomla Security extension!