Print this page

Ανανέωση του αγροτικού δυναμικού μέσω της ΚΑΠ

Με το 30% των αγροτών της Ευρώπης να έχει ξεπεράσει την ηλικία συνταξιοδότησης και μόλις το 6% να είναι κάτω των 35 ετών, τα κράτη-μέλη και η ΕΕ πρέπει να επιταχύνουν τις στρατηγικές τους για την ένταξη μιας νέας γενιάς ανθρώπων, που θα ανταποκρίνονται στις αυξανόμενες απαιτήσεις του αγροτικού τομέα.

 

 Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο για την αγροτική ανάπτυξη εστιάζει την προσοχή του στους τρόπους με τους οποίους θα επιταχυνθούν οι διαδικασίες ανανέωσης του αγροτικού δυναμικού που σήμερα γερνάει. Όπως τονίζει, «η ανανέωση των γενεών θεωρείται ευρέως ότι είναι απαραίτητη για τη μελλοντική ανταγωνιστικότητα του αγροτικού τομέα, την περιβαλλοντική βιωσιμότητα και την ελκυστικότητα της υπαίθρου. Οι νέοι αγρότες και οι νεοεισερχόμενοι είναι πιο εύκολο να υιοθετήσουν τις νέες και καινοτόμες αγροτικές δραστηριότητες που ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα.

Είναι πιο πιθανό να έχουν εκπαιδευτεί στις πιο προηγμένες τεχνολογικές μεθόδους καλλιέργειας σε σχέση με τους μεγαλύτερους και έτσι είναι έτοιμοι να ενισχύσουν τον ρόλο του τομέα στην αειφόρο χρήση των φυσικών πόρων.

Ο ρόλος της ΚΑΠ

Η νέα ΚΑΠ θα θέσει την ανανέωση του αγροτικού δυναμικού στο επίκεντρο της πολιτικής. Ένας από τους εννέα στόχους που θα διαμορφώσουν τη μελλοντική ΚΑΠ είναι ακριβώς «η προσέλκυση νέων αγροτών και η διευκόλυνση της ανάπτυξης νέων επιχειρήσεων στις αγροτικές περιοχές», τονίζει μέσω του ευρωπαϊκού δικτύου ο αναπληρωτής προϊστάμενος της μονάδας πολιτικών της DG Agri, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ricard Ramon.

Σύμφωνα με τον ίδιο, «η ένταξη στον αγροτικό τομέα συνεπάγεται μεγάλες κεφαλαιακές απαιτήσεις και ένα αβέβαιο εισόδημα. Η ΚΑΠ θα συνεχίσει να συμβάλλει στην άμβλυνση αυτού του κινδύνου για τις νεοσύστατες εκμεταλλεύσεις, παρέχοντας ένα σύστημα υποστήριξης σε επίπεδο ΕΕ με πιο στοχοθετημένο τρόπο. Από το 2021, τουλάχιστον το 2% των εθνικών κονδυλίων για άμεσες πληρωμές θα πρέπει να διατεθεί για τον στόχο αυτόν και να διατεθούν είτε υπό τη μορφή συμπληρωματικής στήριξης στο πλαίσιο άμεσων ενισχύσεων ή/και κατ’ αποκοπή επιχορήγηση για την πρώτη εγκατάσταση στο πλαίσιο του δεύτερου πυλώνα.

 Επίσης, τα κράτη-μέλη θα έχουν τη δυνατότητα να προσαρμόσουν καλύτερα τη συμπληρωματική στήριξη των νέων αγροτών στο πλαίσιο του πρώτου πυλώνα, ενώ ως μονάδα προτείνουμε να αυξηθεί σημαντικά το μέγιστο ποσό ενίσχυσης για την εγκατάσταση των νέων αγροτών, μέχρι 100.000 ευρώ (από τα σημερινά 70.000 ευρώ).

Επιπλέον, η ΚΑΠ θα δώσει μεγαλύτερη προσοχή στην ανάπτυξη δεξιοτήτων, στη γνώση, στην καινοτομία, στην ανάπτυξη των επιχειρήσεων και στην υποστήριξη των επενδύσεων. Αυτό θα περιλαμβάνει δράσεις που θα τονώσουν τη μεταφορά γνώσεων μεταξύ των γενεών. Τέλος, η μελλοντική πολιτική θα απαιτήσει από τα κράτη-μέλη να αναλύσουν καλύτερα τις ανάγκες τους και να διαμορφώσουν ένα πιο συνεκτικό σύνολο λύσεων, όταν χρησιμοποιούν τα εργαλεία του πρώτου και του δεύτερου πυλώνα».

Ευρωπαϊκό πρόγραμμα newbie–academy.eu

Στο πλαίσιο της στήριξης των νέων αγροτών, η ΕΕ έχει δημιουργήσει ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα, το οποίο επικεντρώνεται στην εγκαθίδρυση ενός δικτύου νεοεισερχομένων στη γεωργία.

 Ο Andries Visser, επικεφαλής ερευνών στο πανεπιστήμιο του Wageningen και επικεφαλής του προγράμματος, αναφέρει στην «ΥΧ» πως το πρόγραμμα αυτό θα προβάλει παραδείγματα νέων αγροτών που έχουν ενταχθεί στον αγροτικό τομέα και θα εστιάσει στον τρόπο που τα κατάφεραν. Το επόμενο διάστημα, κάθε ενδιαφερόμενος θα μπορεί να επισκεφτεί τη σελίδα του προγράμματος και να δει βίντεο των αγροτών που παρουσιάζουν την ιστορία τους».

Επίσης, το πρόγραμμα, κατά τη διάρκεια εφαρμογής του, θα παρουσιάσει τρόπους δημιουργίας βιώσιμων αγροτικών επιχειρήσεων, ώστε να συμβάλει στην ευκολότερη ανανέωση του αγροτικού δυναμικού της Ευρώπης.

Πηγή: ypaithros.gr

 

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd