Απίστευτα λάθη στην κατανομή των βοσκοτόπων

Αυθαίρετη ερμηνεία και καταστρατήγηση της σχετικής Υπουργικής Απόφασης στη νέα κατανομή των βοσκοτόπων διαπιστώνει η ΝΕΑ ΠΑΣΕΓΕΣ, η οποία και με επιστολή της προς τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Στ. Αραχωβίτη, η οποία κοινοποιείται στον Γενικό Γραμματέα ΥπΑΑΤ Νικ. Αντώνογλου και στον Πρόεδρο ΟΠΕΚΕΠΕ Αθαν. Καπρέλη,

αποδεικνύει ότι οι «τεχνικές λύσεις» των «ευφυών», που καμία σχέση δεν έχουν με την ύπαιθρο και την πραγματικότητα στον κτηνοτροφικό κόσμο, έρχονται ξανά με αλχημείες να δημιουργήσουν προβλήματα, που αν άμεσα δεν επιλυθούν, θα λάβουν εκρηκτικό χαρακτήρα.
Στη νέα κατανομή διαπιστώνονται μεγάλα λάθη, τα οποία και θα σημάνουν μη ανεκτές οικονομικές απώλειες για τους παραγωγούς.

Αναλυτικά το κείμενο της επιστολής:

Αξιότιμε κ. υπουργέ,
Κατόπιν συνεχιζόμενων οχλήσεων και διαμαρτυριών από συνεταιρισμούς μέλη μας και ύστερα απ’ τη διαπίστωση της αδυναμίας συνεννόησης-επίλυσης με τον ΟΠΕΚΕΠΕ του τεράστιου προβλήματος που έχει προκύψει με την κατανομή των βοσκοτόπων, που έγινε με την τεχνική λύση (ΠΡΟΧΕΙΡΗ ΛΥΣΗ έπρεπε να την αποκαλούν ή ΛΥΣΗ ΣΤΟ ΠΟΔΙ), απευθυνόμαστε σε εσάς, ζητώντας την άμεση παρέμβασή σας, προκειμένου να διορθωθούν τα λάθη και να αποκατασταθούν κατάφορες αδικίες σε βάρος των κτηνοτρόφων.

Κύριε υπουργέ,
Το 2018 εφαρμόζεται ουσιαστικά για πρώτη φορά η μείωση της κατανομής δημοσίων βοσκοτόπων σε παραγωγούς που μείωσαν το ζωικό τους κεφάλαιο για δύο έτη άνω του 30%.

Τούτο διότι το 2015 εκδόθηκε η υπ. αρίθμ 873/55993/20.05.2015 ΥΑ που περιέγραφε τον τρόπο κατανομής των βοσκοτόπων στους κτηνοτρόφους της χώρας.

Στο άρθρο 8 παρ. 6 της 873 ΥΑ σε περίπτωση που το ζωικό κεφάλαιο του κτηνοτρόφου μειωθεί άνω του 30% για δύο ημερολογιακά έτη, η κατανεμημένη έκταση και το δικαίωμα χρήσης μειώνεται αναλόγως.

Τον Ιούνιο του 2017, εστάλη από το αρμόδιο τμήμα του ΥΠΑΑΤ, μια διευκρινιστική επιστολή προς τον ΟΠΕΚΕΠΕ, στην οποία αναφέρονταν ότι εάν ένας κτηνοτρόφος μειώνει το ζωικό του κεφάλαιο σε σχέση με αυτό που κατείχε το 2015, κατά δύο συνεχόμενα έτη άνω του 30%, γίνεται αναλογική μείωση των βοσκοτόπων και λαμβάνει το βοσκότοπο του δεύτερου έτους.
Τα προηγούμενα έτη δεν εφαρμόστηκε μείωση, γιατί ουσιαστικά δεν υπήρχαν οι προϋποθέσεις (δύο συνεχόμενα έτη), ούτε όμως και οι διευκρινήσεις.

Ερμηνεύοντας τις παραπάνω οδηγίες η αρμόδια Δ/νση του ΟΠΕΚΕΠΕ προβαίνει σε μία λογική άκρως εκδικητική και αυθαίρετη για τους παραγωγούς, στη διανομή δημόσιων βοσκοτόπων και την ανεβάζει προ ημερών στο σύστημα και τις αιτήσεις των κτηνοτρόφων.

Πιο αναλυτικά αυτά που διαπιστώσαμε μέχρι τώρα:

1. Λανθασμένος υπολογισμός των ΜΜΖ το 2015, εις βάρος των κτηνοτρόφων.
Όσοι είχαν δηλωμένα στο ζωικό τους κεφάλαιο και χοιρινά, παρά το γεγονός ότι σύμφωνα με τον κανονισμό δεν θα έπρεπε αυτές οι ΜΜΖ, να υπολογίζονται στην κατανομή. Η Τεχνική λύση δεν τους υπολογίζει στην ενεργοποίηση των δικαιωμάτων, αλλά τις υπολογίζει για την εξακρίβωση του ποσοστού μείωσης των ΜΜΖ.

Παράδειγμα:
Εάν ένας κτηνοτρόφος έχει 10 ΜΜΖ από Αιγοπρόβατα και 5 ΜΜΖ από Χοιρινά, οι 10 λαμβάνονται υπόψη και για ενεργοποίηση αλλά και κατανομή.
Εάν ο παραγωγός δηλώσει για δύο συνεχόμενα έτη 8 ΜΜΖ από Αιγοπρόβατα, έχει μείωση 20% γιατί δεν πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι ΜΜΖ από χοιρινά.
Ωστόσο η Τεχνική Λύση υπολογίζει το ποσοστό μείωσης λαμβάνοντας υπόψη τις 15ΜΜΖ και το προσδιορίζει άνω του 30% και προβαίνει σε μείωση της διανομής δημόσιων βοσκοτόπων.

2. Αυθαίρετη και εκδικητική λογική της κατανομής σε περίπτωση που πρέπει να εφαρμοστεί η μείωση, δηλαδή όταν ένας κτηνοτρόφος έχει για δυο συνεχόμενα έτη μείωση άνω του 30%.

Παράδειγμα:
Έστω ένας κτηνοτρόφος είχε το 2015 10 ΜΜΖ από Αιγοπρόβατα και του είχε κατανεμηθεί βοσκότοπος 10 εκτάρια.
Δήλωσε το 2017, 6 ΜΜΖ δηλαδή μείωση 40%, δεν υπολογίζεται μείωση και σωστά διότι μετράμε ένα έτος.
Δήλωσε το 2018, 6 ΜΜΖ δηλαδή μείωση 40%, άρα πρέπει να υπολογιστεί αναλογική μείωση της κατανομής σε σχέση με το 2015, λαμβάνοντας δημόσιο βοσκότοπο μειωμένο κατά 40% που σημαίνει 6 εκτάρια.

Ο κτηνοτρόφος γνωρίζοντας την μείωση για την αποφυγή της απώλειας της επιδότησης του, μισθώνει 4 εκτάρια με βοσκότοπο ή ελαιοτεμάχια που είναι χαρακτηρισμένα σε ΠΕ1, δηλαδή σε βοσκοτοπική ενότητα και καλύπτει την διαφορά για να μην υποστεί απώλεια.

Εδώ έρχεται εντελώς αυθαίρετα και καταστρατηγώντας την ΥΑ αλλά και την διευκρινιστική επιστολή η Τεχνική Λύση και προβαίνει στην παρακάτω κατανομή.

Υπολογίζει την κατανομή αρχικά σε 6 εκτάρια μετά προβαίνει στην αφαίρεση των ιδιωτικών εκτάσεων ΠΕ1 και του υπολογίζει 6-4 =2 εκτάρια σε αυτό το ποσοστό εφαρμόζει το ποσοστό μείωσης 40% και τελικός κατανέμει στον παραγωγό 1,2 εκτάρια, κατακρεουργώντας τον.

Το 2015 είχε 10 εκτάρια, Το ποσοστό μείωσης το 2ο έτος είναι 40% και έπρεπε να του κατανεμηθούν 6 εκτάρια.

Τα 1.2 που του δίνουν τελικά είναι ποσοστό 88% και σε καμία περίπτωση 40%.

Το οξύμωρο είναι ότι η απάντηση των αρμοδίων του ΟΠΕΚΕΠΕ, στο παραπάνω παράδειγμα είναι ότι εάν ο κτηνοτρόφος μίσθωνε 10 εκτάρια από ιδιωτικές εκτάσεις ΠΕ1 θα είχε μηδέν απώλειες !!

Αυτό που ζητάμε είναι να εφαρμοστεί ο νόμος και η υπουργική απόφαση για την αναλογική μείωση, έτσι όπως η ίδια η νομοθεσία προβλέπει και όχι σύμφωνα με την όποια αυθαίρετη ερμηνεία επιβάλουν τεχνοκράτες-τεχνικοί ηλεκτρονικών υπολογιστών, που και σε αυτή την περίπτωση, αποδεικνύεται πως καμία σχέση δεν έχουν με την ύπαιθρο και τα πραγματικά προβλήματα των κτηνοτρόφων.

Η νέα κατανομή των βοσκοτόπων, όπως αυτή εμφανίζεται στις αιτήσεις των παραγωγών στο σύστημα του ΟΠΕΚΕΠΕ, βρίθει σοβαρότατων λαθών.

Η αναλογική μείωση που προβλέπει η νομοθεσία εφαρμόζεται με τρόπο που όχι μόνο καταστρατηγεί το πνεύμα και το γράμμα του νόμου (η βασική στόχευση του οποίου ήταν να γίνουν μειώσεις σε όσους υπερβαίνουν τα δικαιώματα με ιδιωτικές εκτάσεις, ώστε να κατανεμηθούν βοσκότοποι για τις ανάγκες άλλων παραγωγών), αλλά φτάνει σε επίπεδα που ξεπερνούν τον κοινό νου.

Κύριε υπουργέ,
Όπως αντιλαμβάνεστε, δεν λέει αυτό ο νόμος και η σχετική Υπουργική Απόφαση.

Και ούτε είναι δυνατόν να αντιμετωπίζονται με τέτοιες αλχημείες οι παραγωγοί, οι οποίοι για πολλοστή φορά είναι τα θύματα των «ειδικών» που έρχονται να εφαρμόσουν «τεχνικές λύσεις» και που κομπάζουν για ευφυή συστήματα στην αγροτιά και τελικά αποδεικνύονται παρκαδόροι βοσκοτόπων και, μάλιστα,χωρίς δίπλωμα.

Παρακαλούμε, λάβετε υπόψιν σας ότι οι λάθος υπολογισμοί είναι τόσοι και τέτοιοι, που αν τελικά επικρατήσουν, θα δημιουργηθεί τεράστια αναστάτωση στον κλάδο της κτηνοτροφίας και προβλήματα που δεν θα είναι εύκολα διαχειρίσημα, με καμία τεχνική λύση εικονικής πραγματικότητας.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε πιθανή διευκρίνιση και συνεργασία.

 

Αγροτικές Ειδήσεις

  • Σε τροχιά "ανάστασης" φαίνεται πως έχουν µπει οι συνεταιρισµοί στη χώρα µας, βελτιώνοντας σταδιακά την αρνητική εικόνα κακοδιαχείρισης, υπερχρέωσης και χρεοκοπίας των τελευταίων δεκαετιών, που είχε οδηγήσει σε απαξίωση τη συνεταιριστική ιδέα.

  • Την παράταση του χρόνου της εμπρόθεσμης καταβολής της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς έτους 2018, έως τις 31 Ιουλίου 2019, αποφάσισε το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΛ.Γ.Α, κατά τη συνεδρίασή του στις 22/03/2019 με την με την αριθ. 42/22.3.2019 απόφασή του.

  • Τα τιμολόγια των αρδευτικών υπηρεσιών προσδιορίζονται από τους παρόχους των υπηρεσιών αυτών (ΓΟΕΒ, ΤΟΕΒ, ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού) και αυτό πρέπει να γίνει έως το τέλος Ιουνίου 2019. Αυτό τονίστηκε στη συνάντηση εργασίας που πραγματοποίησε ο Αν. ΥΠΕΝ κ. Σωκράτης Φάμελλος με τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Κ. Αγοραστό και Προέδρους ΓΟΕΒ και ΤΟΕΒ της Θεσσαλίας. Επίσης το «περιβαλλοντικό τέλος», δηλαδή η οικονομική συνεισφορά του τελικού χρήστη ανά κυβικό μέτρο καταναλωθέντος ύδατος, που αντιστοιχεί στο περιβαλλοντικό κόστος και στο κόστος πόρου, θα το τεκμηριώσει ο φορέας άρδευσης. Όπως επισημαίνει το ΥΠΕΝ, οι πάροχοι των αρδευτικών υπηρεσιών πρέπει να υπολογίσουν το…

  • Υπογράφτηκαν σήμερα από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Σταύρο Αραχωβίτη, οι αποφάσεις που καθορίζουν το ύψος των συνδεδεμένων με την παραγωγή ενισχύσεων για επτά σημαντικές καλλιέργειες το έτος 2018. Δείτε  στον παρακάτω πίνακα αναλυτικά τα ποσά ανά στρέμμα:

  • Η ελιά (Olea europaea L.) είναι το πιο εμβληματικό δένδρο της Μεσογείου και καλλιεργείται από την αρχαιότητα σε όλες τις χώρες που βρέχονται από τη Μεσόγειο θάλασσα.

Οικονομία-Πολιτική

Ανθοκομικά Φυτά

Έρευνα

Περιβάλλον

Διατροφή

Δελτία Φυτοπροστασίας

  

 

JSN Megazine template designed by JoomlaShine.com
DMC Firewall is a Joomla Security extension!