Ελεγκτικό Συνέδριο ΕΕ: ‘’Πράσινη’’ ασάφεια Κομισιόν στη νέα ΚΑΠ

Η συμπληρωματικότητα της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής της ΕΕ με τους στόχους της κλιματικής αλλαγής μετά το 2020 παραμένει μια μεγάλη πρόκληση, καθώς οι στόχοι είναι ασαφώς καθορισμένοι και δεν υπάρχουν μετρήσιμες λεπτομέρειες,

δήλωσε το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο (ECA) στη EURACTIV.com.

Στις 7 Νοεμβρίου, το ΕΕΣ δημοσίευσε τη γνωμοδότησή του σχετικά με την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ΚΑΠ, επεκρίνοντας την για έλλειψη φιλοδοξίας όσον αφορά τους περιβαλλοντικούς και κλιματικούς στόχους.

«Οι ελεγκτές αναγνωρίζουν ότι η προτεινόμενη μεταρρύθμιση περιλαμβάνει εργαλεία για την επίτευξη αυτών των στόχων, αλλά δεν προσδιορίζονται επακριβώς, ούτε και μεταφράζονται σε ποσοτικούς στόχους. Επομένως, παραμένει ασαφές το πώς μια πιο πράσινη ΚΑΠ θα μπορούσε να αποτελέσει αντικέιμενο εκτίμησης ή μέτρησης», ανέφερε το Ελεγκτικό Συνέδριο της ΕΕ.

Ο João Figueiredo, μέλος του Ελεγκτικού Συνεδρίου και αρμόδιος για τη γνωμοδότηση, ανέφερε ότι η ΚΑΠ ίσως δεν διαθέτει επαρκή συμπληρωματικότητα με τις πολιτικές για την αλλαγή του κλίματος και την άμβλυνση των επιπτώσεων.

«Η γνώμη μας υπογραμμίζει τον κίνδυνο ότι η αναθεωρημένη ΚΑΠ, με τη μορφή που αυτή προτείνεται σήμερα, δεν συνεισφέρει επαρκώς σε αυτές τις πολιτικές», δήλωσε στη EURACTIV.

Το ΕΕΣ προειδοποιεί την Επιτροπή από τον περασμένο Μάρτιο, οπότε και είχε δημοσιεύσει γνωμοδότηση σύμφωνα με την οποία οι μελλοντικές γεωργικές δαπάνες θα πρέπει να βασίζονται σε φιλόδοξους και συναφείς στόχους επιδόσεων.

«Τα κονδύλια πρέπει επίσης να δαπανηθούν όπου μπορούν να επιτύχουν σημαντική προστιθέμενη αξία για την ΕΕ», ανέφερε το ΕΕΣ.

Οι Βρυξέλλες δεν μπορούν να προσχεδιάσουν κάθε λεπτομέρεια

Από την άλλη πλευρά, η Επιτροπή δηλώνει ότι δεν μπορεί να σχεδιάζει από τις Βρυξέλλες τις λεπτομέρειες στη γεωργία ολόκληρης της Ευρώπης.

Κατά τη διάρκεια διάσκεψης που διοργάνωσε η Fertilizers Europe την περασμένη εβδομάδα, ο Τάσος Χανιώτης, ανώτερος αξιωματούχος της Διεύθυνσης Γεωργίας της Επιτροπής, υπερασπίστηκε τις προτάσεις του εκτελεστικού οργάνου της ΕΕ για την επόμενη ΚΑΠ, αναφέροντας ότι πρωταρχική ανάγκη ήταν να αλλάξει η νοοτροπία.

«Η πρόκληση είναι να αναπτυχθεί ένα κανονιστικό πλαίσιο που θα επιχειρήσει να εξομαλύνει την ένταση μεταξύ απλούστευσης και επικουρικότητας. Δεν μπορούμε να σχεδιάζουμε από τις Βρυξέλλες κάθε ξεχωριστή λεπτομέρεια για το τι πρέπει να κάνουν οι αγρότες επί εδάφους», σημείωσε ο κ. Χανιώτης.

«Δεν είμαι βέβαιος ότι είμαστε όλοι εκεί ακόμη, αλλά κάνουμε το καλύτερο δυνατό», πρόσθεσε.

Οι νέες προτάσεις της Επιτροπής δίνουν μεγαλύτερη ευελιξία στα κράτη μέλη στην εφαρμογή της ΚΑΠ και προωθούν μια εξατομικευμένη προσέγγιση, προσαρμοσμένη στις διαφορετικές γεωργικές ανάγκες και περιστάσεις των χωρών της ΕΕ.

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να υποβάλουν τις εθνικές τους στρατηγικές για την ΚΑΠ έως τα τέλη Δεκεμβρίου.

Αρκετοί ενδιαφερόμενοι εξέφρασαν ανησυχία σχετικά με το νέο μοντέλο παράδοσης της Επιτροπής, υποστηρίζοντας ότι διακινδυνεύει να επανεθνικοποιήσει την πολιτική. Από την άλλη πλευρά, η Κομισιόν επέμεινε ότι αυτός είναι ο μόνος δρόμος προς τα εμπρός, εάν λάβει κανείς υπόψη τις διαφορετικές γεωργικές ανάγκες των κρατών μελών της ΕΕ.

Αναφερόμενος στη γνωμοδότηση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ο κ. Χανιώτης είπε ότι το εκτελεστικό όργανο της ΕΕ ανέπτυξε ένα όραμα για το μέλλον της ΚΑΠ, το οποίο βασίζεται στη μετάβαση από τη συμμόρφωση στις επιδόσεις, επικεντρωνόμενο σε εννέα στόχους.

«Οι στόχοι για το κλίμα είναι στόχοι που τα κράτη μέλη πρέπει να σεβαστούν σε εθνικό επίπεδο και δεν αφορούν μονάχα τη γεωργία, αλλά διάφορους τομείς. Επομένως, από τις Βρυξέλλες δεν είναι δυνατόν να καθοριστεί το τι πρέπει να κάνουν ειδικά στη γεωργία. Γιατί αυτό το – X% είναι η γεωργία συν μερικοί άλλοι τομείς», εξήγησε ο κ. Χανιώτης στη EURACTIV.

«Αυτό που μπορούμε να κάνουμε πρωταρχικά, είναι να αξιολογήσουμε εάν οι ανάγκες των κρατών μελών που παρουσιάζονται [στα εθνικά στρατηγικά σχέδια] έχουν νόημα σε σχέση με τα αποδεικτικά στοιχεία, να παρακολουθήσουμε στη συνέχεια την πρόοδο μαζί με τα ίδια τα κράτη μέλη και να αξιολογήσουμε εάν όντως έχουν επιτύχει τους στόχους τους», πρόσθεσε ο αξιωματούχος της ΕΕ.

Τόνισε ότι, εν τέλει, το πώς ακριβώς συμβαίνει αυτό στο επίπεδο του κάθε αγρότη δεν είναι πραγματικά τόσο σημαντικό.

«Αυτό που είναι σημαντικό είναι να είναι υπάρχει η δυνατότητα να αξιολογηθεί σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο η εκάστοτε αφετηρία των κρατών μελών, το πού ακριβώς πρόκειται να βρίσκονται σε τρία χρόνια από τώρα και το πού θα καταλήξουν στο τέλος της περιόδου», σημείωσε ο ίδιος.

Από Sarantis Michalopoulos | EurActiv.com | Μεταφρασμένο από Σοφία Ελανίδου

 

 

Αγροτικές Ειδήσεις

  • Σημαντικές ζημιές προκλήθηκαν σε αμπελοκαλλιέργειες στον δήμο Παγγαίο Καβάλας από το πέρασμα της σφοδρής χαλαζόπτωσης το απόγευμα της Παρασκευής.

  • Τριήμερη ταχύρρυθμη εκπαίδευση μελισσοκόμων, στα πλαίσια του Εθνικού Προγράμματος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, 1.3 “Εκπαιδεύσεις Μελισσοκόμων”

  • Σε τροχιά "ανάστασης" φαίνεται πως έχουν µπει οι συνεταιρισµοί στη χώρα µας, βελτιώνοντας σταδιακά την αρνητική εικόνα κακοδιαχείρισης, υπερχρέωσης και χρεοκοπίας των τελευταίων δεκαετιών, που είχε οδηγήσει σε απαξίωση τη συνεταιριστική ιδέα.

  • Την παράταση του χρόνου της εμπρόθεσμης καταβολής της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς έτους 2018, έως τις 31 Ιουλίου 2019, αποφάσισε το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΛ.Γ.Α, κατά τη συνεδρίασή του στις 22/03/2019 με την με την αριθ. 42/22.3.2019 απόφασή του.

  • Τα τιμολόγια των αρδευτικών υπηρεσιών προσδιορίζονται από τους παρόχους των υπηρεσιών αυτών (ΓΟΕΒ, ΤΟΕΒ, ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού) και αυτό πρέπει να γίνει έως το τέλος Ιουνίου 2019. Αυτό τονίστηκε στη συνάντηση εργασίας που πραγματοποίησε ο Αν. ΥΠΕΝ κ. Σωκράτης Φάμελλος με τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Κ. Αγοραστό και Προέδρους ΓΟΕΒ και ΤΟΕΒ της Θεσσαλίας. Επίσης το «περιβαλλοντικό τέλος», δηλαδή η οικονομική συνεισφορά του τελικού χρήστη ανά κυβικό μέτρο καταναλωθέντος ύδατος, που αντιστοιχεί στο περιβαλλοντικό κόστος και στο κόστος πόρου, θα το τεκμηριώσει ο φορέας άρδευσης. Όπως επισημαίνει το ΥΠΕΝ, οι πάροχοι των αρδευτικών υπηρεσιών πρέπει να υπολογίσουν το…

Οικονομία-Πολιτική

Ανθοκομικά Φυτά

Έρευνα

Περιβάλλον

Διατροφή

Δελτία Φυτοπροστασίας

  

 

JSN Megazine template designed by JoomlaShine.com
DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd