Δακοκτονία Πάτρας: Σύμβαση Γεωπόνου μόνο εάν ο εργολάβος…

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Αχαΐας ανακοινώνει διευκρινιστικές οδηγίες σχετικά με τηνυπ΄αριθ. 89760/4793/6-4-2016 Διακήρυξη Διεθνούς Ηλεκτρονικού Ανοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού

(Συστημικός Αριθμός 23643) "Ανάδειξη εργολάβων για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιοδέντρων στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης Δάκου Ελιάς 2016 Π.Ε Αχαίας".

 

Η Ανακοίνωση αναφέρει:

Διευκρινίζεται ότι στην με αριθ. πρωτ. 89760/4793/6-4-2016 διακήρυξη διεθνούς

ηλεκτρονικού ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάθεση υλοποίησης του έργου:

«Ανάδειξη εργολάβων για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό

ελαιόδεντρων στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης

του Δάκου της Ελιάς έτους 2016 στην Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας», με

συστημικό αριθμό 23643 και ΑΔΑ: 76ΜΧ7Λ6-Υ3Θ, συμπληρώνεται ότι το δικαιολογητικό

συμμετοχής του υποφακέλλου 1.5.2 (στο εδάφιο 1 στ 1.5.2.2., σελ 20) Τεχνική

Προσφορά, περί «Σύμβαση πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης

Γεωπόνου…» είναι υποχρεωτικό μόνο εφ΄ όσον η προσφορά υπερβαίνει τα

50.000 ψεκαζόμενα ελαιόδενδρα.

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση.

Ε . Π .

Ο Π Ρ Ο Ϊ Σ Τ Α Μ Ε Ν Ο Σ Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Σ

Α Γ Ρ Ο Τ Ι Κ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Α Σ &

Κ Τ Η Ν Ι Α Τ Ρ Ι Κ Η Σ

 

Ν Ι Κ Ο Λ Α Ο Σ Η . Κ Ο Σ Μ Α Σ

Αγροτικές Ειδήσεις

Οικονομία-Πολιτική

Ανθοκομικά Φυτά

Έρευνα

  • Σημαντικές μειώσεις στις αποδόσεις των καλλιεργειών λαχανικών θα υπάρξουν διεθνώς έως τα μέσα του αιώνα, λόγω του συνδυασμού διαφόρων περιβαλλοντικών παραγόντων, όπως η κλιματική αλλαγή, η λειψυδρία και η μείωση της βιοποικιλότητας.

  • Οι διαχειριστές της ιστοσελίδας "Δάσκαλοι Μελισσοκομίας" απέστειλαν προς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και κοινοποίησαν προς τα ΜΜΕ μία ενδιαφέρουσα επιστολή-καταγγελία στην οποία καταγγέλλουν ότι μεγάλο ποσοστό των μελισσοτροφών του εμπορίου είναι ακατάλληλες έως και επικίνδυνες, ενώ παράλληλα επισημαίνουν και την έλλειψη των σχετικών ελέγχων από την πλευρά του Υπουργείου.

  • Έξυπνες εκμεταλλεύσεις που μπορούν όχι μόνο να μεγιστοποιήσουν την παραγωγή των πουλερικών, αλλά ακόμη και να εντοπίσουν τη γρίπη των πτηνών χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση, αναπτύσσονται στην Άπω Ανατολή.

Περιβάλλον

Διατροφή

Δελτία Φυτοπροστασίας

  

 

JSN Megazine template designed by JoomlaShine.com
DMC Firewall is a Joomla Security extension!