Δακοκτονία Πάτρας: Σύμβαση Γεωπόνου μόνο εάν ο εργολάβος…

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Αχαΐας ανακοινώνει διευκρινιστικές οδηγίες σχετικά με τηνυπ΄αριθ. 89760/4793/6-4-2016 Διακήρυξη Διεθνούς Ηλεκτρονικού Ανοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού

(Συστημικός Αριθμός 23643) "Ανάδειξη εργολάβων για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιοδέντρων στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης Δάκου Ελιάς 2016 Π.Ε Αχαίας".

 

Η Ανακοίνωση αναφέρει:

Διευκρινίζεται ότι στην με αριθ. πρωτ. 89760/4793/6-4-2016 διακήρυξη διεθνούς

ηλεκτρονικού ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάθεση υλοποίησης του έργου:

«Ανάδειξη εργολάβων για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό

ελαιόδεντρων στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης

του Δάκου της Ελιάς έτους 2016 στην Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας», με

συστημικό αριθμό 23643 και ΑΔΑ: 76ΜΧ7Λ6-Υ3Θ, συμπληρώνεται ότι το δικαιολογητικό

συμμετοχής του υποφακέλλου 1.5.2 (στο εδάφιο 1 στ 1.5.2.2., σελ 20) Τεχνική

Προσφορά, περί «Σύμβαση πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης

Γεωπόνου…» είναι υποχρεωτικό μόνο εφ΄ όσον η προσφορά υπερβαίνει τα

50.000 ψεκαζόμενα ελαιόδενδρα.

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση.

Ε . Π .

Ο Π Ρ Ο Ϊ Σ Τ Α Μ Ε Ν Ο Σ Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Σ

Α Γ Ρ Ο Τ Ι Κ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Α Σ &

Κ Τ Η Ν Ι Α Τ Ρ Ι Κ Η Σ

 

Ν Ι Κ Ο Λ Α Ο Σ Η . Κ Ο Σ Μ Α Σ

Αγροτικές Ειδήσεις

Οικονομία-Πολιτική

Ανθοκομικά Φυτά

Έρευνα

  • Σημαντικά στοιχεία για την σωστή λίπανση των ελαιόδεντρων προκειμένου να περιοριστεί το φαινόμενο της παρενιαυτοφορίας (η κατάσταση όπου ενώ το δέντρο βρίσκεται σε πλήρη καρποφορία, την επόμενη χρονιά παρατηρείται απότομη πτώση της παραγωγής του) παρουσιάζει πρόσφατη διεθνής πανεπιστημιακή έκθεση.

  • Στη δημιουργία ενός αισθητήρα με τη μορφή ταινίας, ο οποίος είναι σε θέση να δώσει πολύτιμες πληροφορίες σχετικά με τις ποσότητες του νερού που απορροφούν και μετακινούν τα φυτά (από τις ρίζες έως τα φύλλα) δημιούργησαν επιστήμονες από το πανεπιστήμιο της Αϊόβα των Ηνωμένων Πολιτειών.

  • Η Αφρικανική Πανώλη των Χοίρων (ΑΠΧ) απειλεί να εξαπλωθεί στην Ευρώπη. Τι θα πρέπει να γνωρίζετε

Περιβάλλον

Διατροφή

Δελτία Φυτοπροστασίας

  

 

JSN Megazine template designed by JoomlaShine.com
DMC Firewall is a Joomla Security extension!