Print this page

ΓΕΩΤ.Ε.Ε.: ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΕ

Αξιότιμη κύρια Υπουργέ,

επανερχόμαστε επί του ζητήματος του αποκλεισμού των Γεωτεχνικών αυτοαπασχολούμενων -  ελευθέρων επαγγελματιών από την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 98 του Ν. 4387/2016, δεδομένου ότι δεν έχουμε λάβει ουδεμία επίσημη απάντηση επί των θέσεων και των αιτημάτων που έχουμε καταθέσει με προηγούμενες επιστολές και παρεμβάσεις μας προς το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

 

Επίσης, εξ όσων γνωρίζουμε, η προηγούμενη Πολιτική Ηγεσία του Υπουργείου δεν απάντησε στις σχετικές Ερωτήσεις και Αναφορές που έχουν κατατεθεί επί του θέματος, κατά το τελευταίο εξάμηνο, στο πλαίσιο του Κοινοβουλευτικού Ελέγχου.

Υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 98 του Ν. 4387/2016 «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού-συνταξιοδοτικού συστήματος - Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 85/Α’/12-5-2016), παρέχεται σε αυτοαπασχολούμενους προερχόμενους από τον Ε.Τ.Α.Α. η δυνατότητα καταβολής μειωμένων ασφαλιστικών εισφορών, για το διάστημα 1-1-2017 έως 31-12-2020.

Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΓΕΩΤ.Ε.Ε. – Ν.Π.Δ.Δ.) με επανειλημμένες παρεμβάσεις του, τόσο πριν όσο και μετά την ψήφιση συγκειμένου Νόμου, είχε επισημάνει, μεταξύ άλλων, τον άδικο αποκλεισμό από την ως άνω μεταβατική ρύθμιση των αυτοαπασχολούμενων Γεωτεχνικών επιστημόνων - ασφαλισμένων του Ο.Α.Ε.Ε. και είχε ζητήσει την άμεση και δίκαιη διευθέτηση του συγκεκριμένου πολύ σοβαρού ζητήματος, στο πλαίσιο της ίσης μεταχείρισης όλων των επιστημόνων ελευθέρων επαγγελματιών.

Με αφορμή την έναρξη εφαρμογής των διατάξεων του Ν. 4387/2016 που αφορούν το νέο καθεστώς ασφάλισης των ελευθέρων επαγγελματιών, επανερχόμαστε επί του θέματος, τονίζοντας πως οι αυτοαπασχολούμενοι Γεωτεχνικοί επιστήμονες (γεωπόνοι, γεωλόγοι, δασολόγοι, κτηνίατροι, ιχθυολόγοι), αποτελούν ένα σημαντικό τμήμα του ελληνικού επιστημονικού δυναμικού, το οποίο, αναμφισβήτητα, είναι απαραίτητο για την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας και την επανεκκίνηση της ελληνικής οικονομίας. Στο πλαίσιο άσκησης ελεύθερου επαγγέλματος, τα μέλη του Επιμελητηρίου μας δραστηριοποιούνται, μεταξύ άλλων, στο χώρο της εκπόνησης και επίβλεψης μελετών και κατασκευής δημοσίων και ιδιωτικών έργων και παρέχουν την απαιτούμενη επιστημονική και τεχνική υποστήριξη τόσο σε επιχειρήσεις του πρωτογενούς τομέα παραγωγής (γεωργοκτηνοτροφικές, μεταλλευτικές – εξορυκτικές, δασικές, αλιευτικές κλπ), όσο και σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε άλλους οικονομικούς τομείς όπως η μεταποίηση, η εμπορία, ο αγροτουρισμός κλπ

Η επιχειρηματική δραστηριότητα των Γεωτεχνικών αυτοαπασχολουμένων – ελευθέρων επαγγελματιών έχει πληγεί καίρια τα τελευταία χρόνια, εξαιτίας της παρατεταμένης οικονομικής ύφεσης και της διαρκώς αυξανόμενης φορολογίας. Για το λόγο αυτό, άλλωστε, πολλά από τα μέλη μας έχουν αναγκαστεί να διακόψουν την άσκηση του επαγγέλματός τους, ενώ αρκετοί, με μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς τίτλους σπουδών, αλλά και σημαντική επαγγελματική εμπειρία, εγκατέλειψαν τη χώρα με σκοπό την αναζήτηση εργασίας στο εξωτερικό.

Περαιτέρω, υπογραμμίζουμε ότι σύμφωνα με τη σχετική Αιτιολογική Έκθεση, η εν λόγω μεταβατική ρύθμιση θεσπίστηκε προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι η συνολική φορολογική και ασφαλιστική επιβάρυνση των αυτοαπασχολούμενων να μην είναι δυσανάλογα μεγάλη, να εγγυάται στους ασφαλισμένους ένα αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης, όσο το δυνατόν εγγύτερο του εισοδήματός τους προ ασφαλιστικών εισφορών και φορολόγησης, και να μην παρέχει αντικίνητρα για επαγγελματική δραστηριότητα.

Δεδομένου, λοιπόν, ότι οι Γεωτεχνικοί - ελεύθεροι επαγγελματίες, προερχόμενοι από τον Ο.Α.Ε.Ε., έχουν πληγεί εξίσου με τις άλλες κατηγορίες επιστημόνων – αυτοαπασχολουμένων και συνεπώς χρήζουν ανάλογης στήριξης, το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. θεωρεί παντελώς άδικο και, σε κάθε περίπτωση, αδικαιολόγητο τον αποκλεισμό τους από τις συγκεκριμένες διατάξεις και τονίζει, για άλλη μια φορά, πως η ως άνω παράλειψη θα πρέπει αντιμετωπιστεί άμεσα στο πλαίσιο της ίσης μεταχείρισης όλων των επιστημόνων ελευθέρων επαγγελματιών.

Υπενθυμίζουμε επιπλέον ότι, μέχρι τη σύσταση του Ε.Φ.Κ.Α., οι ελεύθεροι επαγγελματίες - μέλη μας, ασφαλίζονταν αναλόγως του κλάδου ή της ειδικότερης δραστηριότητάς τους είτε στον Οργανισμό Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών – Ο.Α.Ε.Ε. (π.χ. γεωτεχνικοί αυτοαπασχολούμενοι - ελεύθεροι επαγγελματίες, γεωτεχνικοί μελετητές δημοσίων έργων), είτε στο Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολουμένων – Ε.Τ.Α.Α. (π.χ. γεωτεχνικοί εργολήπτες δημοσίων έργων, κτηνίατροι). Όπως είχαμε επισημάνει με τις παρεμβάσεις μας, ο αποκλεισμός των Γεωτεχνικών, ασφαλισμένων στον Ο.Α.Ε.Ε., από τις ευνοϊκές ρυθμίσεις του άρθρου 98 αντιβαίνει στους κανόνες ισότητας και ισονομίας και δημιουργεί επιστήμονες δύο ταχυτήτων, γεγονός που θεωρούμε ότι θα προκαλέσει φαινόμενα αθέμιτου ανταγωνισμού, αλλά και στρεβλώσεις στην ελεύθερη αγορά.

Με βάση όλα τα προαναφερόμενα, το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.) ζητά την ένταξη ΟΛΩΝ των αυτοαπασχολούμενων Γεωτεχνικών επιστημόνων, χωρίς διακρίσεις και αποκλεισμούς, ανεξαρτήτως του ασφαλιστικού τους φορέα, στις μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 98 του Ν. 4387/2016..

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε επιπλέον διευκρίνιση ή συνεργασία επί του θέματος.

 

Με εκτίμηση,

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΓΕΩΤ.Ε.Ε.

 

 

 

                                                                    Σπυρίδων Μάμαλης

Last modified on Δευτέρα, 16 Ιανουάριος 2017 12:32

DMC Firewall is a Joomla Security extension!