Ο Βουλευτής Αυγενάκης και η ΝΔ διαμαρτύρονται για την Διοικητική εξέλιξη των ΤΕ Γεωπονίας

Στη δυσμενή μεταχείριση των Γεωπόνων ΤΕ στον υπό σύσταση Οργανισμό του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αναφέρεται ο Γραμματέας ΠΕ της ΝΔ-Βουλευτής Ηρακλείου κ. Λευτέρης Αυγενάκης, με κοινοβουλευτική του παρέμβαση προς τους Υπουργούς Διοικητικής Ανασυγκρότησης κα. Όλγα Γεροβασίλη και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων  κ. Ευάγγελο Αποστόλου.

 

Στην Ερώτηση αναφέρεται ότι: «Με το Π.Δ. 107/2014 (ΦΕΚ Α΄ 174/28.08.2014) συστάθηκε ο Οργανισμός του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Υπ.Α.Α.Τ.), στον οποίο προβλεπόταν, για πρώτη φορά, ότι οι υπάλληλοι του κλάδου ΤΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ μπορούν να επιλεγούν σε θέσεις ευθύνης Προϊσταμένων Διευθύνσεων και Τμημάτων. Με το άρθρο 29 του Ν.4369 (ΦΕΚ Α΄ 33/27.02.2016) δίνεται η δυνατότητα επιλογής των υπαλλήλων αυτών σε θέσεις ευθύνης Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων. Επίσης, η σχετική εγκύκλιος του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης (ΑΔΑ: 6ΜΜ1465ΧΘΨ-Φ7Γ/29.05.2017) προβλέπει ότι, τόσο οι υπάλληλοι κατηγορίας Π.Ε., όσο και οι υπάλληλοι κατηγορίας Τ.Ε., μπορούν να επιλεγούν ως Προϊστάμενοι Γενικής Διεύθυνσης, καθώς και Διεύθυνσης, εφόσον πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια.

Παρόλα αυτά, στον υπό σύσταση «νέο» Οργανισμό του Υπ.Α.Α.Τ., οι υπάλληλοι του κλάδου ΤΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ μπορούν να επιλεγούν μόνο σε συγκεκριμένες θέσεις Προϊσταμένων Τμημάτων, ενώ αναίτια αποκλείονται από τις θέσεις Προϊσταμένων Διευθύνσεων και Γενικών Διευθύνσεων. Επισημαίνεται ότι, στο έμπειρο επιστημονικό δυναμικό του κλάδου ΤΕ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ συμπεριλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, και κάτοχοι μεταπτυχιακών και διδακτορικών τίτλων σπουδών».

Η παρέμβαση συνεχίζει λέγοντας ότι: «Πρόκειται για μια δυσμενή και άδικη αντιμετώπιση των εργαζομένων κλάδου ΤΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ η οποία, μάλιστα, έρχεται σε αντίθεση με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο. Η συγκεκριμένη «παράλειψη» και ο αποκλεισμός πτυχιούχων ΤΕ από τη δυνατότητα συμμετοχής τους σε διαδικασία κρίσης και επιλογής για την κάλυψη θέσεων Προϊσταμένων Διευθύνσεων και Γενικών Διευθύνσεων δημιουργεί εύλογα ερωτηματικά για την αναγκαιότητα και τη σκοπιμότητα αυτής.

Περαιτέρω, ο αποκλεισμός αυτός των υπαλλήλων του κλάδου ΤΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ από την επιλογή σε θέσεις ευθύνης δημιουργεί σημαντικά ζητήματα άνιση μεταχείρισης, καθώς και θέματα αξιοκρατίας και ισονομίας στο πλαίσιο των κανόνων του κράτους δικαίου και της χρηστής διοίκησης».  

Με την κοινοβουλευτική παρέμβαση τίθενται τα ακόλουθα ερωτήματα:

«1.          Για ποιο λόγο αποκλείονται οι υπάλληλοι του κλάδου ΤΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ από τη δυνατότητα επιλογής για την κάλυψη θέσεων Προϊσταμένων Διευθύνσεων και Γενικών Διευθύνσεων;

2.            Σε ποια διάταξη εδράζεται ο «αποκλεισμός» των υπαλλήλων του κλάδου ΤΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ από τις προαναφερόμενες θέσεις ευθύνης; Ποια η αναγκαιότητα και η σκοπιμότητα της εν λόγω ρύθμισης;

3.            Σε ποιες ενέργειες προτίθεστε να προβείτε για την αποκατάσταση του ζητήματος αυτού, με όρους αξιοκρατίας και ισονομίας, για τους υπαλλήλους ΤΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ;»                             

 

 

Η Επιστολή μας εστάλη από το γραφείο του Βουλευτή στις 4-7-2017

Αγροτικές Ειδήσεις

Οικονομία-Πολιτική

Ανθοκομικά Φυτά

Έρευνα

  • Το πρόγραμμα αυτό, που εντάσσεται στο ευρύτερο πρόγραμμα «Ευρώπη για τους Πολίτες», προσφέρει έως 130.000 ευρώ ανά έτος και για τέσσερα χρόνια σε προτάσεις δράσης COST

  • Μεγάλη είναι η δυναμική των κοιτασμάτων μετάλλων που υπάρχουν στην Ελλάδα, σύμφωνα με τον αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Γεωλογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Βασίλειο Μέλφο, ο οποίος βραβεύτηκε πρόσφατα από την Ακαδημία Αθηνών. Το ενδιαφέρον εστιάζεται ιδιαίτερα στα λεγόμενα μέταλλα υψηλής τεχνολογίας που χρησιμοποιούνται στη βιομηχανία, αλλά και σε σπάνια μέταλλα που υπάρχουν στον ελλαδικό χώρο.

  • Η ουρία συντέθηκε για πρώτη φορά από το Γερμανό χημικό Friedrich Wöhler το 1828. Πριν από αυτό το διάστημα, οι μοναδικές οργανικές πηγές αζώτου για το έδαφος ήταν τα ούρα, η κοπριά και τα κομπόστ.

Περιβάλλον

Διατροφή

Δελτία Φυτοπροστασίας

  

 

JSN Megazine template designed by JoomlaShine.com
DMC Firewall is a Joomla Security extension!