Σε 3 μήνες η απόφαση της ΕΕ για τις νέες τεχνικές αναπαραγωγής φυτών

Η νομική ανάλυση του κατά πόσον οι νέες τεχνικές αναπαραγωγής θα πρέπει να εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής νομοθεσίας για τους Γενετικά Τροποποιημένους Οργανισμούς θα έχει ολοκληρωθεί μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2016,

δήλωσε εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη EurActiv.

Οι νέες τεχνικές αναπαραγωγής φυτών έχουν αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια και εμπεριέχουν τροποποίηση των κυττάρων των φυτών. Οι τεχνικές αυτές δεν ακολουθούν τις «κλασικές» αρχές γενετικής τροποποίησης.

Θεωρούνται ως ένα πολλά υποσχόμενο νέο πεδίο για τον τομέα των γεωργικών ειδών διατροφής και σύμφωνα με την έκθεση του Κέντρου Κοινών Ερευνών της Επιτροπής «είναι ακόμη αναγκαίες για την αντιμετώπιση των προκλήσεων της παγκόσμιων αλλαγών, όπως η αύξηση του πληθυσμού και η αλλαγή του κλίματος».

Η νομική ανάλυση αναμενόταν μέχρι τα τέλη του 2015, αλλά η διαδικασία καθυστέρησε.

Επί του παρόντος, δεν υπάρχει καμία εμπορική χρήση των νέων τεχνικών παραγωγής. Ωστόσο, πολλοί οργανισμοί τις χρησιμοποιούν σε όλο τον κόσμο στον τομέα της έρευνας και τα πρώτα εμπορικά προϊόντα έχουν ήδη διοχετευθεί στην αγορά, για παράδειγμα, στη Βόρεια Αμερική.

 

Τελευταίος λόγος στο Δικαστήριο

«Η Επιτροπή προτίθεται να ολοκληρώσει την νομική ανάλυση σχετικά με τις νέες τεχνικές αναπαραγωγής μέχρι το πρώτο τρίμηνο του 2016,» είπε ένας εκπρόσωπος της ΕΕ στην EurActiv.

Ο αξιωματούχος της ΕΕ σημείωσε, ωστόσο, ότι πριν εγκριθεί από την Επιτροπή, η νομική ερμηνεία θα υποβληθεί στα κράτη μέλη και τα ενδιαφερόμενα μέρη.

«Θα κληθούν επίσης εκπρόσωποι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ωστόσο, δεν έχει προγραμματιστεί ακόμη συγκεκριμένη ημερομηνία για την παρουσίαση αυτή,» πρόσθεσε.

Συνέχισε, λέγοντας ότι η νομική ερμηνεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναμένεται να διευκολύνει την εναρμόνιση των προσεγγίσεων των κρατών μελών στις νέες τεχνικές αναπαραγωγής.

«Ωστόσο, είναι η αποκλειστική δικαιοδοσία του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων να δώσει μια τελική και δεσμευτική γνωμοδότηση σχετικά με την ερμηνεία του δικαίου της ΕΕ».

 

Η Ευρώπη ηγείται στην έρευνα

Ο NBT Platform, ένας συνασπισμός μικρομεσαίων επιχειρήσεων, μεγάλων βιομηχανιών και καταξιωμένων ακαδημαϊκών και ερευνητικών ιδρυμάτων που ειδικεύονται σε νέες τεχνικές αναπαραγωγής των φυτών, είπε στην EurActiv ότι η Ευρώπη ηγείται της έρευνας στις νέες τεχνικές παραγωγής σε παγκόσμιο επίπεδο.

Ο επικεφαλής του συνασπισμού, Edwin Hecker, είπε ότι η ευρωπαϊκή βιομηχανία αναπαραγωγής φυτών συνιστά παγκόσμιος ηγέτη στον τομέα της καινοτομίας αντιπροσωπεύοντας μια αγοράς της τάξης € 8,6 δις.

«Από τις περισσότερες από 7000 εταιρείες στον τομέα των σπόρων της ΕΕ, μια σημαντική μερίδα (σε ορισμένα κράτη μέλη έως και 90%) είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις […] μέχρι σήμερα το μεγαλύτερο μέρος της έρευνας στον κόσμο (46%) για τις νέες τεχνικές παραγωγής έγινε στην Ευρώπη», είπε ο Hecker στη EurActiv.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι ο τομέας της αναπαραγωγής των φυτών στην Ευρώπη αντιπροσωπεύει σχεδόν το 50 τοις εκατό της συνολικής παγκόσμιας έρευνας για τις τεχνικές αναπαραγωγής, κάτι που θα μπορούσε να αποδοθεί στο γεγονός ότι οι εταιρείες αναπαραγωγής των φυτών δίνουν ιδιαίτερα έμφαση στην έρευνα, και μεταξύ 10 έως 25 τοις εκατό των εσόδων τους επενδύεται στον τομέα της έρευνας.

 

Ο κίνδυνος

 

Προειδοποίησε, ωστόσο, σχετικά με τις συνέπειες μιας αρνητικής γνωμοδότησης για τις νέες τεχνικές αναπαραγωγής.

«Δεδομένου ότι πολλές από αυτές τις εταιρείες εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τις νέες τεχνικές αναπαραγωγής για να παραμείνουν κερδοφόρες, μόνο οι μεγαλύτερες εταιρείες μπορούν να αντέξουν οικονομικά να μεταφέρουν τα εργαστήρια και τα κέντρα έρευνας και ανάπτυξης στο εξωτερικό σε περίπτωση που οι νέες τεχνικές αναπαραγωγής εν τέλει εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 200/18 / ΕΚ», υπογράμμισε.

Ως εκ τούτου, σύμφωνα με τον Hecker, είναι πιθανό ότι πολλές μικρομεσαίες επιχειρήσεις να μην είναι σε θέση να αντέξουν τον ανταγωνισμό των ξένων επιχειρήσεων και «θα πρέπει να εγκαταλείψουν όλες τις δραστηριότητες, με σημαντικές συνέπειες για την απασχόληση, την έρευνα και την οικονομική ανάπτυξη».

«Με μέσο επίπεδο των επενδύσεων στην έρευνα κατά 10% ανά έτος, το συνολικό επενδύσεων στην έρευνα υπολογίζεται σε περίπου 860 εκατομμύρια € ετησίως. Η απώλεια του 30% στην ΕΕ θα σήμαινε απώλεια επενδύσεων σε εξοπλισμό υψηλού επιπέδου καθώς και σε θέσεις εργασίας αξίας € 258 εκατομμύρια», κατέληξε.

 

EurActiv- Σαράντης Μιχαλόπουλος

Αγροτικές Ειδήσεις

  • Σημαντικές ζημιές προκλήθηκαν σε αμπελοκαλλιέργειες στον δήμο Παγγαίο Καβάλας από το πέρασμα της σφοδρής χαλαζόπτωσης το απόγευμα της Παρασκευής.

  • Τριήμερη ταχύρρυθμη εκπαίδευση μελισσοκόμων, στα πλαίσια του Εθνικού Προγράμματος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, 1.3 “Εκπαιδεύσεις Μελισσοκόμων”

  • Σε τροχιά "ανάστασης" φαίνεται πως έχουν µπει οι συνεταιρισµοί στη χώρα µας, βελτιώνοντας σταδιακά την αρνητική εικόνα κακοδιαχείρισης, υπερχρέωσης και χρεοκοπίας των τελευταίων δεκαετιών, που είχε οδηγήσει σε απαξίωση τη συνεταιριστική ιδέα.

  • Την παράταση του χρόνου της εμπρόθεσμης καταβολής της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς έτους 2018, έως τις 31 Ιουλίου 2019, αποφάσισε το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΛ.Γ.Α, κατά τη συνεδρίασή του στις 22/03/2019 με την με την αριθ. 42/22.3.2019 απόφασή του.

  • Τα τιμολόγια των αρδευτικών υπηρεσιών προσδιορίζονται από τους παρόχους των υπηρεσιών αυτών (ΓΟΕΒ, ΤΟΕΒ, ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού) και αυτό πρέπει να γίνει έως το τέλος Ιουνίου 2019. Αυτό τονίστηκε στη συνάντηση εργασίας που πραγματοποίησε ο Αν. ΥΠΕΝ κ. Σωκράτης Φάμελλος με τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Κ. Αγοραστό και Προέδρους ΓΟΕΒ και ΤΟΕΒ της Θεσσαλίας. Επίσης το «περιβαλλοντικό τέλος», δηλαδή η οικονομική συνεισφορά του τελικού χρήστη ανά κυβικό μέτρο καταναλωθέντος ύδατος, που αντιστοιχεί στο περιβαλλοντικό κόστος και στο κόστος πόρου, θα το τεκμηριώσει ο φορέας άρδευσης. Όπως επισημαίνει το ΥΠΕΝ, οι πάροχοι των αρδευτικών υπηρεσιών πρέπει να υπολογίσουν το…

Οικονομία-Πολιτική

Ανθοκομικά Φυτά

Έρευνα

Περιβάλλον

Διατροφή

Δελτία Φυτοπροστασίας

  

 

JSN Megazine template designed by JoomlaShine.com
Our website is protected by DMC Firewall!