Τι είναι το Εγγυημένο Παραδοσιακό Ιδιότυπο Προϊόν και πως πιστοποιείται; ΚΥΑ

Τροποποιήθηκε η κοινή υπουργική απόφαση (ΚΥΑ) για τον καθορισμό της διαδικασίας και την προστασία του Εγγυημένου Παραδοσιακού Ιδιότυπου Προϊόντος (ΕΠΙΠ).

 

Σημειώστε τη διαδικασία:

  • Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν την αίτηση καταχώρισης ονομασιών ως ΕΠΙΠ στη Διεύθυνση Συστημάτων Ποιότητας και Βιολογικής Γεωργίας του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, σε 1 αντίτυπο καθώς και σε ηλεκτρονική μορφή, συνοδευόμενη από: α) Προδιαγραφές του προϊόντος, β) Αποδεικτικό έγγραφο από το οποίο προκύπτει ότι πρόκειται για ομάδα, γ) Όταν πρόκειται για ένα μοναδικό φυσικό ή νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά στοιχεία από τα οποία προκύπτει ότι το υπό αναφορά πρόσωπο είναι ο μοναδικός παραγωγός ο οποίος επιθυμεί να υποβάλει αίτηση
  • Η αξιολόγηση της αίτησης καταχώρισης ονομασίας ως ΕΠΙΠ πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις των περ. β΄ έως ι΄ του πρώτου σταδίου της παρ. 3 του άρθρου 3. Οι ενστάσεις της περ. δ΄ του πρώτου σταδίου της παρ. 3 του άρθρου 3 υποβάλλονται σύμφωνα το Παράρτημα Χ.». 2. Μετά το άρθρο 4, προστίθεται άρθρο 4α ως εξής: «Άρθρο 4α Τροποποίηση προδιαγραφών ΕΠΙΠ
  • Οι αιτήσεις τροποποίησης των προδιαγραφών ενός ΕΠΙΠ υποβάλλονται στη Διεύθυνση Συστημάτων Ποιότητας και Βιολογικής Γεωργίας, σε 1 αντίτυπο καθώς και σε ηλεκτρονική μορφή
  • Στην επισήμανση των ΕΠΙΠ που διατίθενται στο εμπόριο από εγκεκριμένες επιχειρήσεις που έχουν ενταχθεί στο σύστημα ελέγχου και πιστοποίησης του άρθρου 6 με καταχωρισμένη ονομασία, σύμφωνα με τη διαδικασία του κεφαλαίου IV του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 1151/2012, αναγράφονται, εκτός των άλλων συμβόλων και ενδείξεων που προβλέπονται στο άρθρο 23 του κανονισμού όλα τα στοιχεία που προβλέπονται στις παρ. 1, 2 και 3 του παρόντος άρθρου

Πατήστε εδώ για την ΚΥΑ

 

Αγροτικές Ειδήσεις

  • Σημαντικές ζημιές προκλήθηκαν σε αμπελοκαλλιέργειες στον δήμο Παγγαίο Καβάλας από το πέρασμα της σφοδρής χαλαζόπτωσης το απόγευμα της Παρασκευής.

  • Τριήμερη ταχύρρυθμη εκπαίδευση μελισσοκόμων, στα πλαίσια του Εθνικού Προγράμματος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, 1.3 “Εκπαιδεύσεις Μελισσοκόμων”

  • Σε τροχιά "ανάστασης" φαίνεται πως έχουν µπει οι συνεταιρισµοί στη χώρα µας, βελτιώνοντας σταδιακά την αρνητική εικόνα κακοδιαχείρισης, υπερχρέωσης και χρεοκοπίας των τελευταίων δεκαετιών, που είχε οδηγήσει σε απαξίωση τη συνεταιριστική ιδέα.

  • Την παράταση του χρόνου της εμπρόθεσμης καταβολής της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς έτους 2018, έως τις 31 Ιουλίου 2019, αποφάσισε το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΛ.Γ.Α, κατά τη συνεδρίασή του στις 22/03/2019 με την με την αριθ. 42/22.3.2019 απόφασή του.

  • Τα τιμολόγια των αρδευτικών υπηρεσιών προσδιορίζονται από τους παρόχους των υπηρεσιών αυτών (ΓΟΕΒ, ΤΟΕΒ, ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού) και αυτό πρέπει να γίνει έως το τέλος Ιουνίου 2019. Αυτό τονίστηκε στη συνάντηση εργασίας που πραγματοποίησε ο Αν. ΥΠΕΝ κ. Σωκράτης Φάμελλος με τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Κ. Αγοραστό και Προέδρους ΓΟΕΒ και ΤΟΕΒ της Θεσσαλίας. Επίσης το «περιβαλλοντικό τέλος», δηλαδή η οικονομική συνεισφορά του τελικού χρήστη ανά κυβικό μέτρο καταναλωθέντος ύδατος, που αντιστοιχεί στο περιβαλλοντικό κόστος και στο κόστος πόρου, θα το τεκμηριώσει ο φορέας άρδευσης. Όπως επισημαίνει το ΥΠΕΝ, οι πάροχοι των αρδευτικών υπηρεσιών πρέπει να υπολογίσουν το…

Οικονομία-Πολιτική

Ανθοκομικά Φυτά

Έρευνα

Περιβάλλον

Διατροφή

Δελτία Φυτοπροστασίας

  

 

JSN Megazine template designed by JoomlaShine.com
Our website is protected by DMC Firewall!