Όλα τα τρέχοντα και αναμενόμενα προγράμματα επιδοτήσεων για επιχειρήσεις

Ίδρυση νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων


Προκηρύχθηκε με ημερομηνία υποβολής προτάσεων από 18 Δεκεμβρίου 2017 έως 28 Μαρτίου 2018. Δείτε αναλυτικά στη συνέχεια.

Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Άνεργοι αυτοαπασχολούμενοι και μισθωτοί πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης μπορούν να υποβάλουν έως και τις 13 Δεκεμβρίου τις αιτήσεις τους σε πρόγραμμα του ΕΣΠΑ για τη δημιουργία, οργάνωση, υποστήριξη και λειτουργία επιχείρηση σχετικής με τις σπουδές τους. Οι δικαιούχοι θα επιδοτηθούν σε ποσοστό 100%.

Το πρόγραμμα «Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» αφορά τόσο σε νέες όσο και σε υφιστάμενες επιχειρήσεις.

Ειδικότερα για μία ατομική επιχείρηση η επιδότηση κυμαίνεται από 5.000 ευρώ έως 25.000 ευρώ, 40.000 ευρώ είναι το «ταβάνι» για τα συνεργατικά σχήματα δύο ατόμων και 50.000 ευρώ για τις συνεργασίες τριών ή περισσοτέρων.

Εφόσον κατατεθεί επενδυτικό σχέδιο υψηλότερου προϋπολογισμού από το προβλεπόμενο ανά κατηγορία ο εκάστοτε επενδυτής οφείλει να καλύψει τη διαφορά μέσω δανεισμού ή ιδίων κεφαλαίων, κ.λπ.

Στην περίπτωση ωστόσο που το έργο διαθέτει επιχορηγούμενο προϋπολογισμό μικρότερο των 5.000 ευρώ, τότε κρίνεται μη επιλέξιμο εξ αρχής και δεν μπορεί να υποβληθεί.

Τα σχέδια που θα πάρουν τελικά το «πράσινο φως» της ένταξης στο πρόγραμμα θα πρέπει κατά την συμπλήρωση 2 ετών το αργότερο, υπό την σχετική απόφαση να έχουν υλοποιηθεί.

Εισοδηματικά κριτήρια

Για όλες τις κατηγορίες ωφελουμένων ο μέσος όρος του εισοδήματος επιβολής εισφοράς για τα φορολογικά έτη 2015, 2014 και 2013 πρέπει να μην υπερβαίνει ανάλογα με την οικογενειακή τους κατάσταση κατά το φορολογικό έτος του 2015, τις 22.000 ευρώ για το ατομικό εισόδημα ή τις 35.000 ευρώ για το οικογενειακό.

Επιπρόσθετα για την κατηγορία των ωφελούμενων με την ιδιότητα του υφιστάμενου ατομικού επιχειρηματία ο μέσος όρος του συνόλου των ακαθάριστων αεσόδων από επιχειρηματική δραστηριότητα για τα φορολογικά έτη 2015, 2014 και 2013 θα πρέπει να μην υπερβαίνει τις 40.000 ευρώ.

Εξαίρεση

Σημειώνεται πως δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα επιχειρήσεων που εντάσσονται σε ήδη οργανωμένο ομοιόμορφο δίκτυο διανομής προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών και εκμεταλλεύονται κατόπιν σχετικών συμβάσεων άδειες εκμετάλλευσης δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, που αφορούν συνήθως εμπορικά σήματα ή διακριτικούς τίτλους και τεχνογνωσία για τη χρήση και τη διανομή αγαθών ή υπηρεσιών.

Στα επαγγέλματα που μπορούν να χρηματοδοτηθούν από το πρόγραμμα συμπεριλαμβάνονται μεταξύ άλλων τα εξής: Ιατρός, κτηνίατρος, φυσιοθεραπευτής, ψυχολόγος, κοινωνιολόγος και κοινωνικός λειτουργός, δικηγόρος, αρχιτέκτονας, μηχανικός, τοπογράφος, χημικός, γεωπόνος, γεωλόγος, δασονόμος, σχεδιαστής, δημοσιογράφος, συγγραφέας, διερμηνέας, ξεναγός, μεταφραστής, καθηγητής ή δάσκαλος, γλύπτης, ζωγράφος, σκιτσογράφος, ηθοποιός, μουσικός, χορευτής, χορογράφος, σκηνοθέτης, σκηνογράφος, ενδυματολόγος, διακοσμητής, οικονομολόγος, αναλυτής, προγραμματιστής, σύμβουλος επιχειρήσεων, λογιστής, κ.ά.

Επιχειρούμε Έξω
Αναμένεται τις προσεχείς ημέρες η προκήρυξη του προγράμματος «Επιχειρούμε Έξω» με στόχο την υποστήριξη των μεταποιητικών επιχειρήσεων για την προώθηση των προϊόντων τους μέσω της συμμετοχής τους σε εμπορικές εκθέσεις. Για συμμετοχή σε έκθεση με περίπτερο άνω των 50τ.μ., η δημόσια επιχορήγηση μπορεί να ανέλθει μέχρι €18.000. Το πρόγραμμα θα προκηρυχθεί με συνολικό προϋπολογισμό € 30 εκ.

Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016 – Β΄ Κύκλος
Αναμένεται μέσα στο Νοέμβριο 2017 η νέα προκήρυξη του αναπτυξιακού νόμου καθώς επίσης και τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων του Α’ Κύκλου. Στο πλαίσιο του Α’ κύκλου υποβολών έχει ολοκληρωθεί η αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων για το καθεστώς «Γενική Επιχειρηματικότητα», βρίσκεται σε εξέλιξη η αξιολόγηση του καθεστώτος «Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ» και αναμένεται να ξεκινήσει η αξιολόγηση του καθεστώτος «Μηχανολογικός Εξοπλισμός». Τα τελικά αποτελέσματα αναμένονται μέσα στο 2017.
Ο Β’ κύκλος υποβολής στα ανωτέρω καθεστώτα του αναπτυξιακού νόμου αναμένεται να ξεκινήσει άμεσα με έναρξη υποβολής επενδυτικών σχεδιών από τις αρχές Δεκεμβρίου 2017 έως τα μέσα Φεβρουάριου 2018. 

Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων 

Στόχος του προγράμματος είναι η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στον τομέα του Τουρισμού μέσω της δημιουργίας νέων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων σε επιλεγμένους ΚΑΔ δραστηριότητας.

Κατηγορίες δραστηριοτήτων που ενισχύονται
Ξενοδοχεία τριών αστέρων και άνω με δυναμικότητα από 10 έως 50 κλίνες. Ξενοδοχεία με μεγαλύτερη δυναμικότητα δύναται να ενταχθούν υπό την προϋπόθεση ότι το τμήμα του επενδυτικού σχεδίου που αφορά στην δυναμικότητα άνω των 50 κλινών θα χρηματοδοτηθεί με ίδια κεφάλαια.
Ξενοδοχειακά τουριστικά καταλύματα εντός παραδοσιακών κτισμάτων που προβλέπονται στο Π.Δ. 33/1979.
Οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις (camping): τριών αστέρων και άνω.
Ξενώνες φιλοξενίας νέων.
Αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα – τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες: άνω των τριών κατοικιών.
Ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια – διαμερίσματα: τριών κλειδιών και άνω με ελάχιστη δυναμικότητα 10 κλινών.
Τουριστικά γραφεία.
Εναλλακτικές μορφές τουρισμού: Αθλητικός τουρισμός, Θαλάσσιος τουρισμός, Τουρισμός υπαίθρου και άλλες ειδικές – εναλλακτικές μορφές τουρισμού.

Προϋπολογισμός και ποσοστό χρηματοδότησης
Ενισχύονται επενδυτικά σχέδια συνολικού προϋπολογισμού από €25.000 έως €400.000.
Το ποσοστό ενίσχυσης ορίζεται στο 45% των επιλέξιμων δαπανών και προσαυξάνεται κατά 5%, φτάνοντας στο 50% στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού για τουλάχιστον 0,2 E.M.E. (Ετήσια Μονάδα Εργασίας) μισθωτής εργασίας.

 

 

Πηγή: businessopportunities.gr 

Αγροτικές Ειδήσεις

Οικονομία-Πολιτική

Ανθοκομικά Φυτά

Έρευνα

Περιβάλλον

Διατροφή

Δελτία Φυτοπροστασίας

  

 

JSN Megazine template designed by JoomlaShine.com
DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd