Οι νέες καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων για τα Σχέδια Βελτίωσης

Ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους αγρότες, νομικά πρόσωπα και συλλογικά σχήματα της Περιφέρειάς μας ότι το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ανακοίνωσε με την 3299/23-4-2018 απόφαση

την τροποποίηση της υπ. αριθμ. 13849/14-1-2017 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020 στο Μέτρο 4, υπομέτρο 4.1«Στήριξη για επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις» για τις δράσεις 4.1.1«Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης» και 4.1.3. «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος»

Οι νέες καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων έχουν ως εξής:

Για το πρώτο στάδιο υποβολής της αίτησης (ηλεκτρονική υποβολή και οριστικοποίηση) ορίζεται η 05/06/2018.

Για το δεύτερο στάδιο υποβολής της αίτησης(ηλεκτρονική υποβολή συμπληρωματικών δικαιολογητικών και στοιχείων τεκμηρίωσης) ορίζεται η 05/07/2018.

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής του φυσικού φακέλου ορίζεται η 20/07/2018.

Τελευταία ημερομηνία για την υποβολή αιτημάτων για τη θεώρηση εγγράφων, τη χορήγηση Βεβαιώσεων κ.λ.π. από τις ΔΑΟΚ καθορίζεται η 18/06/2018.

Η τροποποίηση της πρόσκλησης είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του ΥΠΑΑΤ .

Ο Αν. Προϊστάμενος

Γιαννόπουλος Αποστόλης

Αγροτικές Ειδήσεις

Οικονομία-Πολιτική

Ανθοκομικά Φυτά

Έρευνα

Περιβάλλον

Διατροφή

Δελτία Φυτοπροστασίας

  

 

JSN Megazine template designed by JoomlaShine.com
Our website is protected by DMC Firewall!