Ακίνητα του ΥΠΑΑΤ σε ανέργους, Γεωτεχνικούς & επαγγελματίες Αγρότες από 1/11/2018

Με απόφαση που υπέγραψε ο υπουργός ΑΑΤ, Σταύρος Αραχωβίτης, ενεργοποιείται πλήρως ο νόμος 4061/2012, με τον οποίο και καθορίζονται τα κριτήρια παραχώρησης.

Σύμφωνα με το υπουργείο, η ενεργοποίηση του νόμου «δίνει τέλος σε ένα καθεστώς που μέχρι πρότινος ενίσχυε την αδιαφάνεια, κυρίως στην επιλογή των παραχωρησιούχων, ενώ παράλληλα βοηθά τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους να έχουν πρόσβαση σε φθηνή γη και στους ανέργους να κάνουν μία νέα αρχή ενισχύοντας την τοπική οικονομική ανάπτυξη».
Σε Μακεδονία – Θράκη οι περισσότερες εκτάσεις

Σύμφωνα με στοιχεία που είχαν διαρρεύσει προ καιρού στον Τύπο, οι παραγωγικές εκτάσεις που ανήκουν στο ΥΠΑΑΤ ξεπερνούν κατά πολύ το 1 εκατ. στρέμματα. Άλλωστε, πριν από δύο χρόνια, το ίδιο το υπουργείο είχε προχωρήσει στην πλήρη χαρτογράφησή τους. Μάλιστα, το μεγαλύτερο μέρος των εκτάσεων αυτών καταγράφονται στη Μακεδονία και την Ανατολική Μακεδονία – Θράκη.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ως προς τη διαχείριση των παραχωρήσεων προβλέπεται να την αναλαμβάνουν οι περιφέρειες, όταν το σύνολο της έκτασης δεν υπερβαίνει τα 100 στρέμματα, και το ΥΠΑΑΤ για τις εκτάσεις άνω των 100 στρεμμάτων.
Χαμηλή τιμή

Στο πλαίσιο της διαδικασίας, καλλιεργήσιμες εκτάσεις ή βοσκότοποι έως 100 στρέμματα θα παραχωρούνται με ένα ελάχιστο συμβολικό τίμημα στον ενδιαφερόμενο, με σκοπό την παραγωγή τροφίμων, φυτικής ή ζωικής προέλευσης ή ζωοτροφών ή για βόσκηση. Τα προς παραχώρηση αγροτικά ακίνητα θα αναρτώνται στην ηλεκτρονική σελίδα του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Στην περίπτωση αυτή, ο ενδιαφερόμενος πρέπει να εντάσσεται σε μία από τις ακόλουθες κατηγορίες:

    Να είναι επαγγελματίας αγρότης ή νομικό πρόσωπο εγγεγραμμένο στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ) ως κάτοχος αγροτικής εκμετάλλευσης, ή συνεταιρισμός ή ομάδα παραγωγών.
    Να είναι άνεργος εγγεγραμμένος στα αρχεία του ΟΑΕΔ.
    Να είναι νέος ηλικίας έως 35 ετών πτυχιούχος Γεωτεχνικής Σχολής (ΑΕΙ ή ΤΕΙ).

Βαθμολόγηση

Στην περίπτωση του επαγγελματία αγρότη, τη μεγαλύτερη βαθμολόγηση (100 βαθμοί) θα λάβει ο μόνιμος κάτοικος της περιοχής, όπου βρίσκεται το ακίνητο, αλλά και σε όποιον είχε παραχωρηθεί ακίνητο για καλλιέργεια για τουλάχιστον δύο χρόνια.

Το γεγονός ότι ο ενδιαφερόμενος είναι άνεργος εγγεγραμμένος στον ΟΑΕΔ του δίνει άμεσα 180 βαθμούς, ενώ αν παράλληλα είναι απόφοιτος γεωτεχνικής σχολής λαμβάνει επιπλέον 100 βαθμούς.

Επίσης, για τον άνεργο ή τον νέο αγρότη ή τον απόφοιτο γεωτεχνικής σχολής έως 35 ετών, που έχει δηλώσει στο ΜΑΑΕ και στο ΟΣΔΕ συνολικά (ιδιόκτητο ή μισθωμένο) καλλιεργούμενο ή άλλο εκμεταλλευόμενο αγροτικό ακίνητο έως 100 στρέμματα, λαμβάνει βαθμούς ανάλογα με τη στρεμματική έκταση του ακινήτου. Για παράδειγμα, εάν το ιδιόκτητο ή μισθωμένο καλλιεργούμενο αγροτικό ακίνητο είναι έως 4 στρ. θα λάβει 100 βαθμούς. Εάν είναι έως 20 στρ., 80 βαθμούς κ.ο.κ.

Σημειώνεται πως 100 βαθμούς λαμβάνει και υποψήφιος με δέσμευση καλλιέργειας για παραγωγή τροφίμου ενταγμένου στον στρατηγικό σχεδιασμό της περιφέρειάς του. Τους 300 βαθμούς «πιάνει» ο Αγροτικός Συνεταιρισμός ή η Ομάδα Παραγωγών με δέσμευση καλλιέργειας για παραγωγή τροφίμων ενταγμένων στον στρατηγικό σχεδιασμό της περιφέρειας, για παραγωγή χονδροειδών ή συμπυκνωμένων ζωοτροφών ή για χρήση αγροτικού ακινήτου για βόσκηση, χωρίς τον περιοριστικό παράγοντα των 100 στρεμμάτων.
 

Επιλογή

Για την παραχώρηση της χρήσης του αγροτικού ακινήτου επιλέγεται ο αιτών που αθροίζει τη μεγαλύτερη βαθμολογία. Σε περίπτωση συγκέντρωσης ίδιας βαθμολογίας μεταξύ περισσότερων φυσικών προσώπων, επιλέγεται κατά σειρά προτίμησης: α) ο μόνιμος κάτοικος και β) ο νεότερος σε ηλικία υποψήφιος.

Μεταξύ περισσότερων νομικών προσώπων με ίδια βαθμολογία, επιλέγεται αυτό με το μεγαλύτερο κύκλο εργασιών, ενώ σε περίπτωση ίδιας βαθμολογίας φυσικού και νομικού προσώπου επιλέγεται το νομικό πρόσωπο.

Δημοπρασία

Αξίζει να σημειωθεί ότι για δραστηριότητες του πρωτογενούς τομέα, όπως για καλλιέργεια ενεργειακών φυτών, εγκαταστάσεων θερμοκηπίων, ίδρυση ή επέκταση κτηνοτροφικών μονάδων και ίδρυση ή επέκταση ιχθυογεννητικών μονάδων, η παραχώρηση της χρήσης, έναντι τιμήματος, γίνεται κατόπιν δημοπρασίας.

Με δημοπρασία και έναντι τιμήματος θα παραχωρούνται και ακίνητα για δραστηριότητες του πρωτογενούς τομέα, καθώς και επενδύσεις άνω των 3 εκατ. ευρώ, όπως ίδρυση ή επέκταση βιοτεχνικών και βιομηχανικών εγκαταστάσεων, ίδρυση ή επέκταση ξενοδοχειακών μονάδων και επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ή ακίνητα άνω των 100 στρεμμάτων, για οποιονδήποτε σκοπό, ύστερα από γνώμη του οικείου περιφερειακού συμβουλίου, που παρέχεται εντός δύο μηνών από την κατάθεση της αίτησης του ενδιαφερομένου.

Οι δημοπρασίες θα διεξάγονται στην Αθήνα σε χώρο και χρόνο που θα προσδιορίζεται και θα γνωστοποιείται έναν μήνα πριν με διακήρυξη του ΥΠΑΑΤ. Σημειώνεται ότι το ελάχιστο όριο προσφοράς, θα είναι μεγαλύτερο του 60% της μισθωτικής αξίας του ακινήτου ανά έτος.

Τέλος, δωρεάν θα παραχωρούνται ακίνητα στο Δημόσιο και στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και σε νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα για κοινωφελείς σκοπούς, μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου φορέα.

πηγή: ypaithros.gr

 

Αγροτικές Ειδήσεις

  • Σημαντικές ζημιές προκλήθηκαν σε αμπελοκαλλιέργειες στον δήμο Παγγαίο Καβάλας από το πέρασμα της σφοδρής χαλαζόπτωσης το απόγευμα της Παρασκευής.

  • Τριήμερη ταχύρρυθμη εκπαίδευση μελισσοκόμων, στα πλαίσια του Εθνικού Προγράμματος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, 1.3 “Εκπαιδεύσεις Μελισσοκόμων”

  • Σε τροχιά "ανάστασης" φαίνεται πως έχουν µπει οι συνεταιρισµοί στη χώρα µας, βελτιώνοντας σταδιακά την αρνητική εικόνα κακοδιαχείρισης, υπερχρέωσης και χρεοκοπίας των τελευταίων δεκαετιών, που είχε οδηγήσει σε απαξίωση τη συνεταιριστική ιδέα.

  • Την παράταση του χρόνου της εμπρόθεσμης καταβολής της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς έτους 2018, έως τις 31 Ιουλίου 2019, αποφάσισε το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΛ.Γ.Α, κατά τη συνεδρίασή του στις 22/03/2019 με την με την αριθ. 42/22.3.2019 απόφασή του.

  • Τα τιμολόγια των αρδευτικών υπηρεσιών προσδιορίζονται από τους παρόχους των υπηρεσιών αυτών (ΓΟΕΒ, ΤΟΕΒ, ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού) και αυτό πρέπει να γίνει έως το τέλος Ιουνίου 2019. Αυτό τονίστηκε στη συνάντηση εργασίας που πραγματοποίησε ο Αν. ΥΠΕΝ κ. Σωκράτης Φάμελλος με τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Κ. Αγοραστό και Προέδρους ΓΟΕΒ και ΤΟΕΒ της Θεσσαλίας. Επίσης το «περιβαλλοντικό τέλος», δηλαδή η οικονομική συνεισφορά του τελικού χρήστη ανά κυβικό μέτρο καταναλωθέντος ύδατος, που αντιστοιχεί στο περιβαλλοντικό κόστος και στο κόστος πόρου, θα το τεκμηριώσει ο φορέας άρδευσης. Όπως επισημαίνει το ΥΠΕΝ, οι πάροχοι των αρδευτικών υπηρεσιών πρέπει να υπολογίσουν το…

Οικονομία-Πολιτική

Ανθοκομικά Φυτά

Έρευνα

Περιβάλλον

Διατροφή

Δελτία Φυτοπροστασίας

  

 

JSN Megazine template designed by JoomlaShine.com
DMC Firewall is a Joomla Security extension!