Πρόγραμμα Αντικατάστασης κυψελών– Οι δικαιούχοι και οι προϋποθέσεις

Tην ευκαιρία να αξιοποιήσουν για άλλη μία χρονιά σημαντικές δράσεις του Εθνικού Μελισσοκομικού Προγράμματος δίνει το ΥΠΑΑΤ στους μελισσοκόμους της χώρας. Πρόκειται για την ενεργοποίηση των δράσεων 3.1

«Εξοπλισμός για την διευκόλυνση των μετακινήσεων (αντικατάσταση κυψελών)» και 3.2 «Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας» και για το έτος 2019. Αυτό σημαίνει ότι οι δράσεις θα αφορούν την περίοδο από 1/8/2018 έως 31/7/2019 (πρόγραμμα 2019).

Οι ενδιαφερόμενοι μελισσοκόμοι έχουν αρκετό χρόνο μπροστά τους, καθώς μπορούν να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο Κέντρο Μελισσοκομίας ή, αν αυτό δεν λειτουργεί, στη ΔΑΟΚ της περιοχής τους, έως τη Δευτέρα 21 Ιανουαρίου 2019.

Αντικατάσταση κυψελών

Με τη Δράση 3.1 ενισχύεται η προμήθεια «κυψελών αντικατάστασης». Πιο αναλυτικά:

 • Η αξία της κάθε κυψέλης αντικατάστασης καθορίζεται μέχρι του ποσού των 30 ευρώ.
 • Το ποσοστό αντικατάστασης ανέρχεται μέχρι 10% επί του καταγεγραμμένου αριθμού κυψελών διαχείμασης που έχει δηλώσει ο μελισσοκόμος, ή το μελισσοκομικό βιβλιάριο, εφόσον αυτό έχει θεωρηθεί το διάστημα μεταξύ 1ης Σεπτεμβρίου και 31ης Δεκεμβρίου 2018.

Επισημαίνεται ότι οι κυψέλες αντικατάστασης, η αγορά των οποίων επιχορηγείται από τη Δράση 3.1 θα πρέπει να αναγράφουν σε εμφανές σημείο, με αναπόσπαστο ή/και ανεξίτηλο τρόπο «Καν. 1308/13 – 2019». Εν δυνάμει δικαιούχοι της δράσης είναι τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τα οποία πληρούν σωρευτικά τις εξής προϋποθέσεις:

 1. Είναι κάτοχοι μελισσοκομικής εκμετάλλευσης, τουλάχιστον 20 μελισσιών.
 2. Είναι κάτοχοι μελισσοκομικού βιβλιαρίου σε ισχύ (θεωρημένου).
 3. Έχουν υποβάλει αίτηση – δήλωση για την καταγραφή των έτοιμων για διαχείμαση κυψελών ή έχουν προβεί στη θεώρηση του μελισσοκομικού τους βιβλιαρίου.

Κυψέλες διαχείμασης

Σημειώνεται πως οι κυψέλες διαχείμασης είναι τα έτοιμα προς διαχείμαση μελίσσια που διαθέτει ένας μελισσοκόμος μεταξύ 1ης Σεπτεμβρίου και 31ης Δεκεμβρίου κάθε έτους, τα οποία έχουν δηλωθεί με σχετική αίτηση στη ΔΑΟΚ της αρμόδιας περιφερειακής ενότητας, το αργότερο μέχρι την 20ή Ιανουαρίου του επόμενου έτους. Για το τρέχον πρόγραμμα, καταληκτική ημερομηνία υποβολής της αίτησης – δήλωσης κυψελών διαχείμασης είναι η 21η Ιανουαρίου 2019.

Η αίτηση – δήλωση κυψελών διαχείμασης δεν είναι απαραίτητη στην περίπτωση που ο μελισσοκόμος διαθέτει μελισσοκομικό βιβλιάριο θεωρημένο κατά το διάστημα μεταξύ 1ης Σεπτεμβρίου και 31ης Δεκεμβρίου του έτους για το οποίο δηλώνονται οι κυψέλες διαχείμασης. Στην περίπτωση αυτή, το θεωρημένο μελισσοκομικό βιβλιάριο επέχει θέση δήλωσης κυψελών 

 

Νομαδική μελισσοκομία

Με τη Δράση 3.2 ενισχύεται μέρος της δαπάνης για τη μετακίνηση των μελισσιών των «νομάδων και επαγγελματιών μελισσοκόμων», από τον συνήθη μόνιμο τόπο – «έδρα» της μελισσοκομικής εκμετάλλευσης σε άλλον ή αντίστροφα, καθώς και πιθανές ενδιάμεσες μετακινήσεις, κατά το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής στη δράση έως και την 1η Ιουλίου 2019.

Σημειώνεται ότι καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων είναι η 21η Ιανουαρίου 2019. Λόγω της ιδιαιτερότητας των μετακινήσεων των μελισσοσμηνών, ο ακριβής χρόνος και τόπος πραγματοποίησης των οποίων εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις εκάστοτε κλιματολογικές συνθήκες, γίνεται αποδεκτό ότι το πρόγραμμα μετακινήσεων, που δηλώνεται με την αίτηση του ενδιαφερομένου, είναι ενδεικτικό και ενδέχεται να τροποποιηθεί. Στην περίπτωση αυτή, ο μελισσοκόμος οφείλει να ενημερώσει την αρμόδια ΔΑΟΚ για τη νέα τοποθεσία εγκατάστασης, προκειμένου να είναι εφικτός ο επιτόπιος έλεγχος πραγματοποίησης της μετακίνησης. Δικαιούχοι είναι οι επαγγελματίες και νομάδες μελισσοκόμοι.

Επαγγελματίας

Ο επαγγελματίας μελισσοκόμος διαθέτει βεβαίωση εγγραφής στο ΜΑΑΕ ως επαγγελματίας αγρότης, είναι κάτοχος μελισσοκομικής εκμετάλλευσης με τουλάχιστον 110 δηλωμένες κυψέλες διαχείμασης, ελάχιστη ακαθάριστη αξία της συνολικής ετήσιας οικογενειακής γεωργικής παραγωγής 5.000 ευρώ και έχει θεωρημένο (σε ισχύ) μελισσοκομικό βιβλιάριο.

Αξίζει να αναφερθεί ότι απαλλάσσονται από την υποχρέωση δήλωσης ελάχιστης ακαθάριστης ετήσιας αξίας γεωργικής παραγωγής 5.000 ευρώ, οι μελισσοκόμοι που εγγράφηκαν στο ΜΑΑΕ ως επαγγελματίες αγρότες και/ή υπέβαλαν Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης – Δήλωση ΟΣΔΕ και/ή εντάχθηκαν στο καθεστώς των νέων αγροτών για πρώτη φορά εντός των δύο προηγούμενων ημερολογιακών ετών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής στη δράση.

Στην κατηγορία των επαγγελματιών μελισσοκόμων, από το πρόγραμμα 2018 εντάσσονται και οι συνταξιούχοι του ΟΓΑ, οι οποίοι είναι κάτοχοι μελισσοκομικής εκμετάλλευσης με τουλάχιστον 110 δηλωμένες κυψέλες διαχείμασης, θεωρημένο μελισσοκομικό βιβλιάριο και ελάχιστη ακαθάριστη ετήσια αξία της συνολικής οικογενειακής γεωργικής παραγωγής.

Νομάς

Ο νομάς μελισσοκόμος είναι ο κάτοχος μελισσοκομικής εκμετάλλευσης που:

 • Μετακινεί παραγωγικά μελίσσια εκτός του συνήθους τόπου μόνιμης εγκατάστασης – διαχείμασης, με σκοπό τη βέλτιστη δυνατή εκμετάλλευση των ανθοφοριών και των μελιτοεκκρίσεων, σε απόσταση τουλάχιστον 50 χιλιομέτρων για την ηπειρωτική Ελλάδα, την Κρήτη και την Εύβοια και τουλάχιστον 20 χιλιομέτρων για τη νησιωτική Ελλάδα, πλην της Κρήτης και της Εύβοιας.
 • Τα παραγωγικά μελίσσια που μετακινεί όλα μαζί ή τμηματικά αποτελούν ποσοστό τουλάχιστον 40% επί του αριθμού των καταγεγραμμένων κυψελών διαχείμασης που διαθέτει κατά την τρέχουσα ετήσια προγραμματική περίοδο.

πηγή: ypaithros.gr

 

Αγροτικές Ειδήσεις

 • Σημαντικές ζημιές προκλήθηκαν σε αμπελοκαλλιέργειες στον δήμο Παγγαίο Καβάλας από το πέρασμα της σφοδρής χαλαζόπτωσης το απόγευμα της Παρασκευής.

 • Τριήμερη ταχύρρυθμη εκπαίδευση μελισσοκόμων, στα πλαίσια του Εθνικού Προγράμματος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, 1.3 “Εκπαιδεύσεις Μελισσοκόμων”

 • Σε τροχιά "ανάστασης" φαίνεται πως έχουν µπει οι συνεταιρισµοί στη χώρα µας, βελτιώνοντας σταδιακά την αρνητική εικόνα κακοδιαχείρισης, υπερχρέωσης και χρεοκοπίας των τελευταίων δεκαετιών, που είχε οδηγήσει σε απαξίωση τη συνεταιριστική ιδέα.

 • Την παράταση του χρόνου της εμπρόθεσμης καταβολής της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς έτους 2018, έως τις 31 Ιουλίου 2019, αποφάσισε το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΛ.Γ.Α, κατά τη συνεδρίασή του στις 22/03/2019 με την με την αριθ. 42/22.3.2019 απόφασή του.

 • Τα τιμολόγια των αρδευτικών υπηρεσιών προσδιορίζονται από τους παρόχους των υπηρεσιών αυτών (ΓΟΕΒ, ΤΟΕΒ, ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού) και αυτό πρέπει να γίνει έως το τέλος Ιουνίου 2019. Αυτό τονίστηκε στη συνάντηση εργασίας που πραγματοποίησε ο Αν. ΥΠΕΝ κ. Σωκράτης Φάμελλος με τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Κ. Αγοραστό και Προέδρους ΓΟΕΒ και ΤΟΕΒ της Θεσσαλίας. Επίσης το «περιβαλλοντικό τέλος», δηλαδή η οικονομική συνεισφορά του τελικού χρήστη ανά κυβικό μέτρο καταναλωθέντος ύδατος, που αντιστοιχεί στο περιβαλλοντικό κόστος και στο κόστος πόρου, θα το τεκμηριώσει ο φορέας άρδευσης. Όπως επισημαίνει το ΥΠΕΝ, οι πάροχοι των αρδευτικών υπηρεσιών πρέπει να υπολογίσουν το…

Οικονομία-Πολιτική

Ανθοκομικά Φυτά

Έρευνα

Περιβάλλον

Διατροφή

Δελτία Φυτοπροστασίας

  

 

JSN Megazine template designed by JoomlaShine.com
DMC Firewall is a Joomla Security extension!