Αλλάζει το καθεστώς ασφάλισης μελών εταιρειών από τον Ιούνιο

Αλλάζουν όλα από 1ης Ιουνίου στο καθεστώς ασφάλισης των μελών κάθε μορφής εταιρειών, όπως και των διαχειριστών τους.

 

Σύμφωνα με χθεσινή εγκύκλιο του υφυπουργού Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Τάσου Πετρόπουλου, ανάλογα με την νομική μορφή της εταιρείας διαμορφώνονται διαφορετικές ταχύτητες ασφάλισης, ενώ εξαιρούνται από την καταβολή εισφορών τα μέλη των ΙΚΕ και ασφαλίζονται υποχρεωτικά μόνο οι διαχειριστές των ΙΚΕ καθώς και ο εταίρος μονοπρόσωπης ΙΚΕ.

Οι εταίροι, σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, δεν έχουν υποχρέωση υπαγωγής στην ασφάλιση του πρώην ΟΑΕΕ και ως εκ τούτου δεν υποχρεούνται στην καταβολή ασφαλιστικών εισφορών.

Όταν όμως εταίρος ΙΚΕ έχει οριστεί και διαχειριστής στην ΙΚΕ, ως διαχειριστής έχει υποχρέωση ασφάλισης και καταβάλλει ασφαλιστικές εισφορές σύμφωνα με το άρθρο 39 του νόμου Κατρούγκαλου (πρ. ΟΑΕΕ – 26,95%) επί του εισοδήματος που προκύπτει από την άσκηση της διαχείρισης και όχι επί εισοδήματος που προκύπτει από την σχέση του εταίρου. Ανάλογα, εάν ως διαχειριστής της ΙΚΕ έχει οριστεί τρίτο πρόσωπο πληρώνει το τρίτο πρόσωπο την εισφορά 26,95%.

Όσον αφορά στους μοναδικούς εταίρους μονοπρόσωπης ΙΚΕ που είναι παράλληλα και διαχειριστές ΙΚΕ, υποχρέωση ασφάλισης προκύπτει και για τις δύο ιδιότητες, και, ως εκ τούτου, οι ασφαλιστικές εισφορές υπολογίζονται στο 26,95% επί του αθροίσματος του μερίσματος και της αμοιβής διαχείρισης. Αυτό σημαίνει πως :

- ΙΚΕ μονοπρόσωπη στην οποία ο μοναδικός εταίρος είναι και διαχειριστής, πληρώνει ο ίδιος εισφορές 26,95% στο άθροισμα του εισοδήματός του από το μέρισμα και τη διαχείριση.

- ΙΚΕ διπρόσωπη ή πολυπρόσωπη με έναν από τους εταίρους διαχειριστή, πληρώνει εισφορές μόνο ο διαχειριστής για το μέρος του εισοδήματος που προκύπτει από την αμοιβή της διαχείρισης.

- ΙΚΕ διπρόσωπη ή πολυπρόσωπη με έτερο διαχειριστή, πληρώνει μόνο ο διαχειριστής εισφορές για την αμοιβή της διαχείρισης.   

Πως ασφαλίζονται οι εταίροι

Με την εγκύκλιο ξεκαθαρίζεται πως οι εταίροι σε εταιρείες μορφής ΟΕ, ΕΕ και ΕΠΕ υπάγονται υποχρεωτικά στην ασφάλιση του πρώην ΟΑΕΕ και καταβάλλουν ασφαλιστικές εισφορές 26,95% επί του εισοδήματός του.

Εάν οι εταίροι ασκούν συγχρόνως καθήκοντα διαχείρισης, χωρίς να προβλέπεται αμοιβή για την άσκηση αυτών των καθηκόντων, αλλά πρόκειται να λάβουν την αναλογία επί των κερδών της επιχείρησης, εξακολουθούν να καταβάλουν ασφαλιστικές εισφορές επί των σχετικών μερισμάτων ως ελεύθεροι επαγγελματίες (26,95%).

Σε περίπτωση που για την άσκηση καθηκόντων διαχείρισης προβλέπεται αμοιβή, τότε πρέπει να ασφαλιστούν ως μισθωτοί ΙΚΑ για το τμήμα του εισοδήματος που προέρχεται από την διαχείριση, ενώ πρέπει να εφαρμοστούν οι προβλέψεις του νόμου Κατρούγκαλου για την παράλληλη ασφάλιση (δεν ισχύει το κατώτατο πλαφόν στο ασφαλιστέο εισόδημα από το ελεύθερο επάγγελμα – μέρισμα).

Σε περίπτωση που διαχειριστής σε εταιρείες ΟΕ, ΕΠΕ, ΕΕ έχει οριστεί τρίτο πρόσωπο και λαμβάνει αμοιβή για την άσκηση των καθηκόντων του ως διαχειριστή, πρέπει να ασφαλιστεί ως μισθωτός.

Το κατώτατο όριο μηνιαίων αποδοχών (€586,08 για τους απασχολούμενους άνω των 25 ετών και €510,95 για τους απασχολούμενους κάτω των 25 ετών) έχουν εφαρμογή και στις αμοιβές διαχείρισης, δεδομένου ότι οι σχετικές υπηρεσίες παρέχονται κατά συστηματικό τρόπο και σε τακτικό χρόνο εντός του μήνα. 

Πηγή: insider.gr  / της Αγγελική Μαρίνου

Αγροτικές Ειδήσεις

Οικονομία-Πολιτική

Ανθοκομικά Φυτά

Έρευνα

Περιβάλλον

Διατροφή

Δελτία Φυτοπροστασίας

  

 

JSN Megazine template designed by JoomlaShine.com
DMC Firewall is a Joomla Security extension!