Αξιολόγηση Χρήστη: 5 / 5

Αστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια Ενεργά
 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

 

ΠΟΛΗ ΑΘΗΝΑ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2109358569, 6940776531

E-MAIL: nkados@hotmail.com

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

 

30/05/2015: Ολοκλήρωση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Επιστήμες & Συστήματα Φυτικής Παραγωγής» του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών στον επιστημονικό τομέα Γεωργία, Βελτίωση Φυτών & Γεωργικός Πειραματισμός. Βαθμός πτυχίου: 9,24 («Άριστα»).

1/11/2012: Πτυχιούχος του τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, ειδικότητα Ανθοκομία & Αρχιτεκτονική Τοπίου. Βαθμός πτυχίου: 7,42 («Λίαν καλώς»).

24/09/2009: Κατεύθυνση Ανθοκομίας & Αρχιτεκτονικής Τοπίου στο ομώνυμο εργαστήριο του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

20/09/2005: Εισαγωγή στο τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

30/06/2005: Αποφοίτηση από το Πειραματικό Ενιαίο Λύκειο Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης.

 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ

§  Παραλαβή αιθέριων ελαίων από φυτικά είδη τύπου «ρίγανης» με τη μέθοδο της υδροαπόσταξης (hydrodistillation-HD).

§  Ποιοτικός και ποσοτικός προσδιορισμός των συστατικών των αιθέριων ελαίων με την συζευγμένη τεχνική της αέριας χρωματογραφίας και φασματομετρίας μαζών (GC/MS).

§  Φυτοδώματα - Πράσινες στέγες. Επιλογή και κατασκευή τους σε αστικό και ημιαστικό περιβάλλον. Μελέτη των επιδράσεων τους στο περιβάλλον.

§  Μελέτη της υδατικής καταπόνησης στους χλοοτάπητες σε ξηροθερμικό  περιβάλλον.

§  Σχετικό υδατικό δυναμικό (RWC).

 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

 

10/11/2013 - 15/5/2015: Εκπόνηση μεταπτυχιακής μελέτης στο Εργαστήριο Γεωργίας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών με επιβλέπουσα την Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Γαρυφαλιά Οικονόμου-Αντώνακα. Θέμα μεταπτυχιακής μελέτης: «Μορφολογική, φαινολογική και χημειοτυπική διαφοροποίηση αυτοφυών πληθυσμών αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών τύπου καρβακρόλης (Origanum spp., Thymbra spp. και Satureja spp.) προερχόμενων από την Ικαρία και την Κεφαλονιά».

3/08/2009 - 10/10/2009 & 5/03/2012 - 8/10/2012: Εκπόνηση πτυχιακής μελέτης στο Εργαστήριο Ανθοκομίας & Αρχιτεκτονικής Τοπίου του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών με επιστημονικό υπεύθυνο τον Αναπληρωτή Καθηγητή Νεκτάριο Παναγιώτη, σε συνεργασία με τον Υποψήφιο Διδάκτορα του εργαστηρίου Ντούλα Νικόλαο με θέμα: «Μεταβολή του σχετικού υδατικού δυναμικού του γρασιδιού Zoysia matrella ‘Zeon’ όταν αναπτύσσεται σε συνθήκες φυτοδώματος με μεταβαλλόμενο βάθος και είδος υποστρώματος και υπόκειται σε συνθήκες υδατικής καταπόνησης».

20/07/2011 - 14/09/2011 & 14/07/2009 - 14/08/2009: Πρακτική εξάσκηση στην εταιρεία πρασίνου «Κηποτέχνη» με γεωπόνους τους κκ. Παύλο Καδόγλου και Θεόδωρο Καφούρο στον Αγ.Δημήτριο Αττικής με έμφαση στο κλάδεμα καλλωπιστικών θάμνων.

14/07/2008 - 14/08/2008: Πρακτική εξάσκηση στο Εργαστήριο Ανθοκομίας & Αρχιτεκτονικής Τοπίου με επιστημονικό αντικείμενο τον καλλωπισμό του Βοτανικού κήπου του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

 

Nikolaos Ntoulas, Panayiotis A. Nektarios, Konstantinos Spaneas and Nikolaos Kadoglou (2012). Semi-extensive green roof substrate type and depth effects on Zoysia matrella ‘Zeon’ growth and drought tolerance under different irrigation regimes. Acta Agriculturae Scandinavica Section B – Soil and Plant Science, 2012; 62: Supplement 1, 165-173.

 

ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

 

Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ, Ν. ΚΑΔΟΓΛΟΥ, Ε. ΓΑΒΡΙΗΛ, Ε-Ι. ΜΑΝΙΑΤΗΣ, Δ. ΔΑΦΕΡΕΡΑ, Π. ΤΑΡΑΝΤΙΛΗΣ, Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ. Αξιολόγηση αρωματικών φαρμακευτικών φυτών τύπου καρβακρόλης σε φυτείες ενός και έξι ετών.

Ν. ΚΑΔΟΓΛΟΥ, Α. ΣΚΡΟΠΟΛΙΘΑΣ, Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ, Ε. ΓΑΒΡΙΗΛ, Δ. ΔΑΦΕΡΕΡΑ, Π. ΤΑΡΑΝΤΙΛΗΣ, Π. ΤΡΙΓΚΑΣ ΚΑΙ Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ. Αρωματικά και Φαρμακευτικά φυτά τύπου καρβακρόλης από Ικαρία και Κεφαλονιά. Υπάρχουν διαφορές;

 

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

 

7/10/2012 - 14/10/2012 & 5/01/2013 - 11/01/2013: Συμμετοχή σε κηποτεχνικές εργασίες με σκοπό την ανάπλαση και τον καλλωπισμό των εξωτερικών χώρων πρασίνου του ξενοδοχείου «Poseidonion Grand Hotel» στις Σπέτσες.

1/01/2011 - 15/01/2013: Γεωπόνος στην εταιρεία πρασίνου «Κηποτέχνη, με αντικείμενο τον σχεδιασμό και την κατασκευή χώρων πρασίνου σε ιδιωτικές κατοικίες, την μετ’έπειτα συντήρησή τους καθώς επίσης και την εγκατάσταση αυτόματου ποτίσματος.

02/2011 - 06/2011: Μέλος σε εταιρεία δημοσκοπήσεων «TO THE POINT» με σκοπό την προώθηση νέων προϊόντων στην ελληνική αγορά.

1/06/2009 - 28/06/2009: Υπεύθυνος γεωπόνος συντήρησης καλλωπιστικών φυτών εσωτερικού και εξωτερικού χώρου στο φυτώριο «ΑΝΤΕΜΙΣΑΡΗΣ ΑΕ» στην περιοχή του Αγ.Δημητρίου της Αττικής.

 

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ

 

Αγγλικά: Καλή γνώση (επίπεδο Β2) – Κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας

Γαλλικά: Καλή γνώση (επίπεδο Β1) – Diplôme dtudes en langue française 1 (DELF 1)

 

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

Κάτοχος υποτροφίας: Στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο Πρόγραμμα χορήγησης υποτροφιών ΙΚΥ για Μεταπτυχιακές Σπουδές Πρώτου Κύκλου (Μάστερ) Οριζόντια Πράξη, από πόρους του ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) του ΕΣΠΑ, 20072013» (ΦΕΚ 1915-Β-7/8/2013)  

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ

 

Certified Computer User (CCU) by ACTA (Τεχνοβλαστός Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης): Ms Word, Ms Excel, Ms Outlook, Internet Explorer

Γλώσσες προγραμματισμού: Ψευδοκώδικας, Visual Basic

Στατιστικά προγράμματα:

§  JMP 8.0.2 (SAS Institute Inc., Cary, NC, USA)

§  Statgraphics (Statistical Graphics Corp., Eaglewood Cliffs, NJ, USA)

Πρόγραμμα σχεδίασης: AutoCAD 2013 2D (Autodesk certification)

 

ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 

Άδεια οδήγησης: Κατηγορίας Β

 

ΓΕΩΤ.Ε.Ε: Άδεια άσκησης επαγγέλματος γεωτεχνικού – κλάδος Γεωπόνων (17/12/2012)

 

ΣΥΣΤΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ

 

Διαθέσιμες εφόσον ζητηθούν

Ανθοκομικά Φυτά

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 51 επισκέπτες και 3 μέλη

Είσοδος μέλους

 

 

 

 

Δελτία Φυτοπροστασίας

  

 

JSN Megazine template designed by JoomlaShine.com
DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd