Print this page

Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της εκτροφής σαλιγκαριών

Ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα ύψους 30.000 ευρώ για δεκαπέντε χρόνια μπορεί να προσφέρει η συμβολαιακή εκτροφή σαλιγκαριών στην Ελλάδα.

 

Απαραίτητες προϋποθέσεις, η κατοχή έκτασης τουλάχιστον 12 στρεμμάτων με αδιάλειπτη παροχή νερού, ενώ η εταιρεία που αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου τις εργασίες που αφορούν την προετοιμασία και λειτουργία κάθε εκτροφείου.

Τα τελευταία χρόνια αναμφίβολα υπάρχει έντονο ενδιαφέρον για την ανάπτυξη της σαλιγκαροτροφίας στην Ελλάδα. Ενδιαφέρον που πηγάζει από τη γενικότερη ανάγκη για ενασχόληση με καινοτόμες επενδύσεις, με σκοπό την παραγωγή προϊόντων που θα βρίσκουν διέξοδο στην αγορά σε ικανοποιητικές τιμές.

Με τη διάθεση της παραγωγής να αποτελεί το μεγάλο ερωτηματικό για πολλούς επίδοξους επενδυτές που θέλουν να ασχοληθούν με την εκτροφή σαλιγκαριών, τη λύση δίνουν εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον τομέα της γεωργοκτηνοτροφίας και οι οποίες εκτός από το ότι αναλαμβάνουν εξ ολοκλήρου τις εργασίες που αφορούν την προετοιμασία και λειτουργία κάθε εκτροφείου, απορροφούν το σύνολο της παραγωγής σε προκαθορισμένες τιμές.

Μια τέτοια εταιρεία που προωθεί το μοντέλο της συμβολαιακής γεωργίας είναι η O.S.B.D. Group L.T.D., δραστηριοποιούμενη στον τομέα της γεωργοκτηνοτροφίας τα τελευταία 20 χρόνια, ενώ ειδικότερα με τη βιομηχανία σαλιγκαριών ασχολείται εδώ και δέκα χρόνια. Την τρέχουσα περίοδο στο χαρτοφυλάκιό της περιλαμβάνονται 380 εκτροφεία σαλιγκαριών στην Κύπρο και 570 εκτροφεία στην Ελλάδα.

Η εταιρεία δεσμεύεται για την απορρόφηση της παραγωγής μέσω συμφωνητικού αποκλειστικής συνεργασίας, τον τεχνικό σχεδιασμό και την ανάλυση εδάφους, την κατασκευή των εκτροφείων, τον εφοδιασμό των εκτροφείων με τα αναγκαία φυτά και τον απαιτούμενο αριθμό σαλιγκαριών, τον έλεγχο και την επιμέλεια της διαδικασίας εκτροφής και φροντίδας των σαλιγκαριών καθ΄ όλη τη διάρκεια του έτους, την ετήσια συγκομιδή των σαλιγκαριών και την αγορά της συνολικής ετήσιας παραγωγής για τουλάχιστον 15 έτη.

Το αγροτεμάχιο στο οποίο θα πραγματοποιηθεί η επένδυση και θα κατασκευαστεί το εκτροφείο σαλιγκαριών θα πρέπει να έχει έκταση τουλάχιστον 12 στρεμμάτων (στην έκταση αυτή αναπτύσσονται 15 εκτροφεία επτακοσίων τετραγωνικών μέτρων το καθένα), όπως επίσης αδιάλειπτη παροχή νερού.

Οι δε αρμοδιότητες του εκτροφέα είναι καθημερινό πότισμα, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που θα δοθεί από την εταιρεία, καθαριότητα του περιβάλλοντος χώρου και ξεβοτάνισμα της ανεπιθύμητης βλάστησης, με σκοπό την αποφυγή μολύνσεων, καθώς και ασφάλεια των εκτροφείων.

Το κόστος μιας τέτοιας επένδυσης στην οποία συμπεριλαμβάνεται και ο φάκελος για την υποβολή αίτησης στον αναπτυξιακό νόμο ανέρχεται σε 48.000 ευρώ, ενώ τα έσοδα διαφοροποιούνται για τα πρώτα πέντε χρόνια, ανάλογα με το αν τα εκτροφεία θα ενταχθούν ή όχι στον αναπτυξιακό νόμο. Σε κάθε περίπτωση, το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα σε ετήσια βάση ανέρχεται σε 30.000 ευρώ για μια έκταση 12 στρεμμάτων (15 εκτροφεία) για τα πρώτα πέντε χρόνια και από το έκτο μέχρι και το 15ο έτος τα έσοδα φτάνουν τις 108.000 ευρώ σε ετήσια βάση. Σε περίπτωση μάλιστα ένταξης στον Αναπτυξιακό, το εισόδημα για τα πέντε χρόνια μπορεί να φτάσει ακόμα και τα 87.000 ευρώ.

 

Ο τεχνικός σχεδιασμός είναι απαραίτητο μέρος στην εκτροφή σαλιγκαριών.

Η εταιρεία κάνει διεξοδικό έλεγχο για την κατεύθυνση του ανέμου, ή τη στασιμότητα του νερού στο έδαφος που μπορεί να είναι επιβλαβής. Η ανάλυση του εδάφους παίζει ουσιαστικό ρόλο στις επενδύσεις καθώς το κάθε έδαφος μπορεί να διαφέρει.

 

Ελεγχοι

Η ομάδα γεωπόνων λαμβάνει δείγμα εδάφους, καθώς υπάρχουν ποικίλοι τύποι εδάφους, όπως αργιλώδους, αμμώδους και βαρέου τύπου εδάφους. Επίσης, λαμβάνουν υπόψη και το υψόμετρο και αποφασίζουν και καθορίζουν την καλλιέργεια φυτών για την προστασία, τη σκίαση και την τροφή των σαλιγκαριών.

Κάθε εκτροφείο καλύπτει περί τα 700 τετραγωνικά μέτρα της καλλιεργούμενης γης. Το εκτροφείο παραμένει ανοικτό, για να αναπτυχθεί η φυσική τροφή για το σαλιγκάρι. Στη συνέχεια, όταν η βλάστηση είναι έτοιμη, τοποθετείται το σαλιγκάρι, σκεπάζεται με ειδικό δίχτυ για την προστασία από πουλιά, ποντίκια και από τις καιρικές συνθήκες.

Τα σαλιγκάρια της εταιρείας εκτρέφονται στο φυσικό τους περιβάλλον, ακριβώς όπως συμβαίνει στη φύση. Το συγκεκριμένο σύστημα εκτροφής (ανοιχτού τύπου) είναι πιο υγιεινό και προσφέρει ποιοτικότερα σαλιγκάρια.

Η εταιρεία αγοράζει τα σαλιγκάρια από τους εκτροφείς της σε μια πάγια τιμή και το συμβόλαιο πώλησης που συνάπτεται με τους εκτροφείς διαρκεί για χρονικό διάστημα των 15 ετών, με δυνατότητα ανανέωσης. Η μεταφορά των σαλιγκαριών από τα εκτροφεία της επιχείρησης στη μονάδα επεξεργασίας πραγματοποιείται με ειδικά φορτηγά ψυγεία, πάντα σύμφωνα με τα πρότυπα και τους κανονισμούς της ΕΕ.

 

1. Προετοιμασία - διαμόρφωση του χωραφιού

Το πρώτο στάδιο της παραγωγικής διαδικασίας αφορά την προετοιμασία και διαμόρφωση του χωραφιού ώστε η τοποθέτηση των φυτών που θα ακολουθήσει να αποφέρει τα βέλτιστα αποτελέσματα. Πρώτη εκ των εργασιών που πραγματοποιείται είναι αυτή του φρεζαρίσματος του χωραφιού και της τοποθέτησης δυναμωτικών εδάφους, όπως το ασβέστιο. Το ασβέστιο προσφέρει τόσο τις απαραίτητες ουσίες στο έδαφος εμπλουτίζοντάς το όσο και τα απαραίτητα ιχνοστοιχεία στο σαλιγκάρι, έτσι ώστε να διαμορφώσει ένα σκληρό και υγιές κέλυφος. Εν συνεχεία πραγματοποιείται η τοποθέτηση των φυτών (π.χ. μαρούλι, λαχανίδα), τα οποία και θα αποτελέσουν την τροφή των σαλιγκαριών για το σύνολο του βιολογικού τους κύκλου. Στη φάση αυτή πραγματοποιούνται εργαστηριακές αναλύσεις εδάφους και μικροβιολογικές αναλύσεις νερού από τον αρμόδιο γεωπόνο. Σκοπός είναι να πραγματοποιηθεί η επιλογή του καταλληλότερου φυτού και η μέγιστη απόδοσή του.

 

2. Τοποθέτηση γόνου προς πάχυνση

Το δεύτερο στάδιο αναφέρεται στο δεύτερο και τρίτο μήνα εργασιών επί του χωραφιού. Κατά τη χρονική στιγμή που το ύψος των φυτών που τοποθετήθηκαν στο προηγούμενο στάδιο ανέλθει στα 30 - 40 εκατοστά (ανάλογα την εποχή και τις προηγηθείσες καιρικές συνθήκες), τοποθετείται ο γόνος προς πάχυνση.

Καθώς το νεαρό σαλιγκάρι (γόνος) πρέπει να δημιουργήσει ένα υγιές κέλυφος, τοποθετείται ασβέστιο σε σκόνη, σε σχήμα πολύ μικρής μπάλας σε όλη την έκταση των εκτροφείων. Οταν φυτά φτάνουν στη μέγιστη ανάπτυξή τους τοποθετείται ειδικό δίχτυ στο πάνω μέρος του εκάστοτε εκτροφείου, θωρακίζοντας και προστατεύοντας τα σαλιγκάρια.

Η επιχείρηση, μέσω του αποκλειστικού συνεργάτη της, της εταιρίας O.S.B.D. Group Ltd, για την αποφυγή ασθενειών στα σαλιγκάρια και γενικότερα τη διασφάλιση σταθερά υψηλών ποιοτικά προϊόντων, πραγματοποιεί εργαστηριακές αναλύσεις τρεις φορές σε ετήσια βάση.

 

3. Ανάπτυξη σαλιγκαριών

Το τρίτο στάδιο συνιστά το στάδιο κατά το οποίο πραγματοποιείται ουσιαστικά η πάχυνση των σαλιγκαριών. Το συγκεκριμένο στάδιο διαρκεί σχεδόν εννέα μήνες και είναι αυτό κατά το οποίο πραγματοποιείται μηνιαίος έλεγχος, μεταξύ άλλων και αναφορικά με την αύξηση του μεγέθους του κάθε σαλιγκαριού και την σκληρότητα του κελύφους τους. Επίσης κατά τους εν λόγω μήνες, και ακολουθώντας την πολιτική των προηγούμενων σταδίων, πραγματοποιείται τακτικός έλεγχος από τον αρμόδιο γεωπόνο ώστε να διαπιστώσει τυχόν προβλήματα στα φυτά των εκτροφείων. Σε περίπτωση που κριθεί πως κάποιο από αυτά θα πρέπει να αντικατασταθεί γίνεται τοποθέτηση σπόρου ώστε να καλυφθεί το κενό. Κάποιες ακόμη αρμοδιότητες του γεωπόνου είναι ο έλεγχος του ποσοστού υγρασίας των φυτών όλων των εκτροφείων, αλλά και ο έλεγχος του εδάφους.

 

4. Συγκομιδή με ειδικά σεντόνια

Το τέταρτο στάδιο είναι αυτό της συγκομιδής των σαλιγκαριών που είχαν τοποθετηθεί προς πάχυνση σχεδόν εννέα μήνες πριν. Κατά τη συλλογή τους, το βάρος της πλειονότητας των σαλιγκαριών κυμαίνεται περίπου στα 12 γραμμάρια, ενώ η διάμετρος του κελύφους τους υπολογίζεται στα 20 χιλιοστά. Η διαδικασία συγκομιδής διαρκεί περίπου 2 εβδομάδες, ενώ για τη συγκομιδή των σαλιγκαριών χρησιμοποιούνται κατά την πρώτη φάση ειδικά σεντόνια επί των οποίων κολλούν τα σαλιγκάρια ή / και ειδικοί δίσκοι με τροφή που τα προσελκύει. Καθώς έχει γίνει η συλλογή της πλειονότητας του πληθυσμού των σαλιγκαριών, τα τελευταία εξ αυτών συλλέγονται ξεριζώνοντας το φυτό και καθαρίζοντας τα φύλλα του από τυχόν σαλιγκάρια. Για την αποφυγή αναπαραγωγής των σαλιγκαριών κατά το διάστημα πριν από τη συγκομιδή που έχει σαν αποτέλεσμα την απόκρυψή τους εντός του εδάφους, τοποθετείται στο έδαφος βιολογικό υγρό που τα αποτρέπει να προχωρήσουν στην αναπαραγωγή τους.

Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της επένδυσης

 

Τα υπέρ της επένδυσης:

1. Εξασφαλισμένη πώληση της ετήσιας παραγωγής. Η εταιρεία θα υπογράψει συμβόλαιο αποκλειστικής συνεργασίας με την O.S.B.D. Group LTD, η οποία θα αγοράζει σε ετήσια βάση το σύνολο της παραγωγής.

2. Λόγω αγοράς τεχνικών γνώσεων η εταιρεία θα έχει τη δυνατότητα να εξασφαλίσει τη μέγιστη παραγωγή ανά εκτροφείο, γεγονός που μεταφράζεται ως εγγυημένη απόδοση.

3. Η εταιρεία θα εκτρέφει το είδος Σαλιγκαριού Helix Aspersa. Το συγκεκριμένο είδος είναι πολύ παραγωγικό και έχει πολύ καλή συμπεριφορά στους υψηλούς συνωστισμούς που επικρατούν σε συνθήκες εκτροφής. Να σημειωθεί ότι αντιπροσωπεύει το 40% της ποσότητας των σαλιγκαριών που καταναλώνονται σήμερα, καθώς επίσης η χονδρική τιμή πώλησής του στην ελληνική και την ευρωπαϊκή αγορά είναι υψηλή σε σχέση με τα άλλα είδη σαλιγκαριών.

4. Η εταιρεία με την επένδυσή της σε αγορά τεχνογνωσίας θα είναι σε θέση να επιτύχει σταθερά εγγυημένη ποσότητα παραγωγής, παράλληλα με την υψηλή ποιότητα του προϊόντος σαλιγκαριού. Αυτό είναι σημαντικό, καθότι οι ξένες αγορές απαιτούν σταθερή ποσότητα, καθώς και ποιοτικά διασφαλισμένο προϊόν.

5. Τα σαλιγκάρια είναι ευαίσθητα και προσαρμόζονται καλύτερα σε περιβάλλον όμοιο με το δικό τους. Η εταιρεία θα δημιουργήσει ανοιχτού τύπου εκτροφεία, που επιτρέπουν στο σαλιγκάρι να ζει σε ένα περιβάλλον, όπως ακριβώς και στη φύση του (σε αντίθεση με του κλειστού τύπου όπου ακολουθούνται τυποποιημένες μέθοδοι εκτροφής).

6. Τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά (γεύση, άρωμα), η τρυφερότητα της σάρκας κ.λπ. των σαλιγκαριών ανοικτής εκτροφής είναι ποιοτικά καλύτερα από αυτά του κλειστού τύπου.

7. Το ζωικό κεφάλαιο αντικαθίσταται εύκολα σε περίπτωση καταστροφής.

 

Τα κατά της επένδυσης:

1. Η διαχείριση των σαλιγκαριών είναι μια λεπτή εργασία. Είναι ιδιαίτερα ευαίσθητοι οργανισμοί και κάποια λάθη στην εκτροφή τους μπορεί να αποβούν μοιραία.

2. Μεγάλο κίνδυνο για τις επιχειρήσεις που ασχολούνται με την εκτροφή σαλιγκαριών αποτελούν οι καιρικές συνθήκες, οι οποίες επηρεάζουν την κατάσταση των σαλιγκαριών, διότι έχουν μεγάλη ευαισθησία στην απότομη αλλαγή θερμοκρασίας.

3. Κίνδυνος καταστροφής των εκτροφείων από φυσικά φαινόμενα.

4. Προσβολή από εχθρούς και ασθένειες.

 

Τα μυστικά για αποδοτικό εκτροφείο

Μονάδες εκτροφής σαλιγκαριών μπορούν να αναπτυχθούν σε όλες τις περιοχές της Ελλάδας, αφού το σαλιγκάρι δεν επηρεάζεται από το υψόμετρο του εκτροφείου (πεδινό ή ορεινό) και καλλιεργείται τόσο σε περιοχές με ζεστό κλίμα, όπως η Κρήτη ή η Πελοπόννησος, όσο και σε περιοχές με ψυχρό κλίμα, όπως η Μακεδονία και η Θράκη.

Τα πρώτα βήματα βέβαια που πρέπει να ακολουθήσει ένας υποψήφιος εκτροφέας είναι η σωστή επιλογή της περιοχής εγκατάστασης του εκτροφείου του.

Το εκτροφείο θα πρέπει να έχει τα εξής χαρακτηριστικά: Συγκεκριμένη ποιότητα χώματος, ποιότητα νερού και καλή πρόσβαση.

Το χώμα δεν πρέπει να είναι ούτε πολύ αμμουδερό, αλλά ούτε και πολύ σφιχτό. Συνιστάται να έχει μια κλίση για να στραγγίζουν τα νερά, αλλά όχι πολύ μεγάλη. Με την ανάλυση του χώματος μπορεί κανείς να έχει όλα τα απαραίτητα στοιχεία αξιολόγησής του και να γνωρίζει αν είναι κατάλληλο ή όχι για το σαλιγκάρι.

Το νερό μπορεί να προέρχεται από γεώτρηση ή πηγάδι και να είναι σε αφθονία όλο τον χρόνο. Είναι επίσης βασικό να γίνει ανάλυση του νερού ώστε να διαπιστωθεί η καταλληλότητά του.

Ανάλογα με το κλίμα αλλά και την περιοχή, στον κάθε εκτροφέα δίνεται προσωπικό ημερολόγιο εργασιών από το Διεθνές Ινστιτούτο Σαλιγκαροτροφίας, έτσι ώστε να μπορεί να ακολουθεί συγκεκριμένες διαδικασίες βήμα προς βήμα, που εγγυώνται ότι θα φτάσει στα μέγιστα αποτελέσματα. Το ημερολόγιο ξεκινάει από την κατασκευή του εκτροφείου, έως και την πρώτη φορά που θα γίνει η συλλογή της παραγωγής. Αν κάποιος εφαρμόζει σωστά και στον χρόνο που πρέπει τα όσα αναγράφονται, τότε ελαχιστοποιείται η περίπτωση αποτυχίας του.

Το κόστος εγκατάστασης περιλαμβάνει, επιγραμματικά: την περίφραξη, την τοποθέτηση λαμαρινών, την τοποθέτηση τεχνικής βροχής, τη λίπανση - απολύμανση, την τοποθέτηση πασσάλων, την προμήθεια πιστοποιημένων μάνων, τα φυτά για διατροφή και πάχυνση, το ειδικό δίχτυ εσωτερικής περίφραξης και τα απολυμαντικά.

Απαραίτητες προϋποθέσεις αποτελούν η πολύ καλή ύδρευση, καθώς τα σαλιγκάρια χρειάζονται υγρασία, ύπαρξη επίπεδης έκτασης και σκιά. Ενα σύστημα τεχνικής βροχής συνίσταται ανεπιφύλακτα. Αναγκαίο, επίσης, κρίνεται η έκταση να είναι περιφραγμένη (καλό είναι να υπάρχει και ηλεκτρικός φράκτης ώστε να μην μπαίνουν ανεπιθύμητοι επισκέπτες), ενώ ο παραγωγός θα πρέπει να προμηθευτεί πιστοποιημένες μάνες και φυτά για διατροφή και πάχυνση. Επίσης, πρέπει να δίνεται προσοχή και κατάλληλη προστασία των σαλιγκαριών από αρπακτικά, παράσιτα και ασθένειες.

 

Μεθοδολογία

Υπάρχουν δύο είδη σαλιγκαροτροφίας. Αφενός η ανοιχτού ολοκληρωμένου βιολογικού κύκλου και αφετέρου η κλειστού τύπου που προϋποθέτει την κατασκευή ειδικών εγκαταστάσεων. Στη σαλιγκαροτροφία ανοιχτού τύπου τα σαλιγκάρια εκτρέφονται στο φυσικό τους περιβάλλον, ακριβώς όπως συμβαίνει στη φύση.

Αντίθετα, στη σαλιγκαροτροφία κλειστού τύπου η εκτροφή σαλιγκαριών πραγματοποιείται σε μικρούς θαλάμους ή θερμοκήπια. Εχει παρατηρηθεί ότι η καλλιέργεια σε ανοιχτό χώρο οδηγεί σε μεγαλύτερη παραγωγικότητα, καθώς και σε πιο καλοσχηματισμένα σαλιγκάρια με μεγαλύτερη ομοιογένεια ως προς το μέγεθος. Το συγκεκριμένο σύστημα εκτροφής είναι καθαρότερο, υγιεινότερο και διασφαλίζει την παραγωγή σαλιγκαριών περιζήτητης ποιότητας.

Πρόκειται επίσης για την οικονομικότερη μέθοδο καλλιέργειας σαλιγκαριών, γεγονός που διασφαλίζει συνεχή και εγγυημένη παραγωγή. Με την εν λόγω μέθοδο απαιτείται διάστημα 12 μηνών από την τοποθέτηση των πρώτων σαλιγκαριών για εκτροφή. Στους χώρους εκτροφής τοποθετείται βλάστηση ως τροφή για τα σαλιγκάρια, ενώ σε καθορισμένες περιόδους τοποθετούνται επίσης ποσότητες ασβεστίου.

 

Αυξάνεται συνεχώς η ζήτηση

Η εκτροφή σαλιγκαριών για τη χώρα μας μπορεί να αποτελέσει μία νέα εναλλακτική, επιχειρηματική δραστηριότητα στον γεωργικό τομέα, έναν καινούργιο τύπο επιχειρηματικότητας, με εμφανείς δυνατότητες και σοβαρά κερδοφόρα οικονομικά αποτελέσματα. Η ζήτηση για το προϊόν στην Ευρώπη συνεχώς αυξάνει και, αν συνδυαστεί το γεγονός ότι πιθανώς να απαγορευτεί και στη χώρα μας η ελεύθερη συλλογή σαλιγκαριών από τη φύση, τότε γίνεται αντιληπτό ότι θα αυξηθεί η τιμής αγοράς των σαλιγκαριών. 

Την παρούσα μάλιστα χρονική στιγμή στην Ελλάδα γίνονται εισαγωγές για να ικανοποιηθεί η εγχώρια ζήτηση.

 

Σε ανοδική τροχιά στην Ελλάδα η εκτροφή σαλιγκαριών

Τα σαλιγκάρια είναι περιζήτητα στην Ευρώπη ως έδεσμα, ενώ ακόμη και στην Ελλάδα, που οι συνθήκες εκτροφής του είναι πολύ καλές, γίνονται εισαγωγές. Το δε σύνολο της παραγωγής από την Κύπρο απορροφάται από τις βιομηχανίες κονσερβοποίησης του εξωτερικού.

Τα τελευταία χρόνια, με τη βοήθεια κοινοτικών πόρων, καταγράφεται μια σημαντική αύξηση των επενδύσεων για οργανωμένες μονάδες εκτροφής σαλιγκαριών. Υπολογίζεται ότι σήμερα στη Γαλλία (τη Μέκκα της συγκεκριμένης αγοράς) και στην Ιταλία καταναλώνουν μεταξύ 25.000 και 36.000 τόνων σαλιγκαριών ετησίως, ποσότητα που καλύπτεται κατά το 30% με εισαγωγές.

Σύμφωνα με μελέτη της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, από τα εδώδιμα σαλιγκάρια η εντατική εκτροφή είναι δυνατή και οικονομικά κερδοφόρα για τον κρητικό κοχλιό (Helix aspersa, αν και η παγκόσμια τάση της αγοράς αφορά το είδος Helix Aspersa Muller), διότι παρουσιάζει αφενός έντονο εμπορικό ενδιαφέρον στην Ελλάδα και την Ευρώπη και αφετέρου ταχύτερη ανάπτυξη σε σύγκριση με τα άλλα είδη της οικογένειας.

Τα τελευταία χρόνια η εκτροφή σαλιγκαριών καταγράφει ανοδική τροχιά στην Ελλάδα, σε μια προσπάθεια ενίσχυσης του αγροτικού εισοδήματος. Πολλές πηγές αναφέρουν ότι στην Ελλάδα μπορεί να αναπτυχθεί δυνητικά, και λόγω των ευνοϊκών συνθηκών, μια βιομηχανία παραγωγής σαλιγκαριών και να αποκτήσει την αποκλειστικότητα στον ευρωπαϊκό χώρο. Οι χώρες, μάλιστα, της Ευρωπαϊκής Ενωσης για να καλύψουν τις ανάγκες τους σε σαλιγκάρια κάνουν εισαγωγή από Τουρκία, Μολδαβία και άλλες χώρες εκτός Ευρώπης.

Η συνολική κατανάλωση του 2007 υπολογίζεται στους 420.000 τόνους παγκοσμίως. Από αυτήν την ποσότητα, το προϊόν που προήλθε από τα εκτροφεία ήταν μόλις 63.000 τόνους (το 15%), οι υπόλοιποι 357.000 τόνοι (από όλα τα εμπορευόμενα είδη), προέρχονται ακόμα από το μάζεμα στη φύση, στις διάφορες χώρες με φτωχή οικονομία, όπου εφαρμόζεται αυτή η δουλειά.

Η Ανατολική Ασία, με πρώτη την Ιαπωνία, οι Ηνωμένες Πολιτείες, οι αραβικές χώρες και η Ρωσία απευθύνονται όλο και πιο πολύ σε αυτό το προϊόν, είτε γιατί είναι χαρακτηριστικό της μεσόγειας και ιταλικής κουζίνας, είτε επειδή ακολουθούν τις μόδες κατανάλωσης. Από τους 420.000 τόνους ζωντανού προϊόντος, οι εμπορικοί τομείς υποδιαιρούνται με αυτά τα στοιχεία:

• περίπου 124.000 (29,52%) τόνους φρέσκου και πουλημένου προϊόντος

• περίπου 197.000 (47.02%) τόνους κατεψυγμένου προϊόντος

• περίπου 98.800 (23.46%) τόνους προϊόντος σε κονσέρβα

Η συνολική αξία ολόκληρης της δραστηριότητας από την παραγωγή μέχρι και την κατανάλωση εκτιμήθηκε το 2007 περίπου στα 7 δισ. δολάρια.

 

 

Πηγή: ΕΘΝΟΣ

Last modified on Πέμπτη, 26 Νοέμβριος 2015 18:00

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd