ΒΕΡΤΣΙΛΛΙΩΣΗ

ΒΕΡΤΣΙΛΛΙΩΣΗ

ΑίτιοVerticillium dahliae 

 

Ξενιστές: 
πεπόνι, καρπούζι, πατάτα, τομάτα, βαμβάκι, μπάμια, χρυσάνθεμο, τριαντάφυλλο, φράουλα, αγκινάρα, αβοκάντο, ελιά, φιστίκι

Διάδοση και σημαντικότητα: 
Πάνω από 300 ξυλώδη και ποώδη είδη φυτών είναι γνωστό ότι είναι ευπαθή στον Verticillium dahliae. Η βερτσιλλίωση αποτελεί πρόβλημα στις  εύκρατες και ημιτροπικές περιοχές του κόσμου, ιδιαίτερα  στις αρδευόμενες περιοχές. Προκαλεί αξιοσημείωτη απώλεια στην απόδοση αλλά χωρίς ζημιά στην ποιότητα. Μεγάλες απώλειες σημειώνονται στις περιοχές όπου το παθογόνο είναι ενδημικό. Η βερτσιλλίωση είναι μια πολύ σημαντική ασθένεια στις καλλιέργειες καρπουζιού.

Συμπτώματα και παρόμοιες ασθένειες:


Η χλώρώση και η νέκρωση του φυλλώματος πριν την ωρίμανση   και ο από κίτρινο σε καφέ μεταχρωματισμός ή γραμμώσεις του αγγειακού συστήματος είναι χαρακτηριστικά συμπτώματα σε όλους τους ξενιστές. Τα μικροσκλερότια που σχηματίζονται στους νεκρούς ιστούς είναι ορατά με ένα μικροσκοπικό φακό. Συμπτώματα μάρανσης είναι πιο συχνά κατά τις  ζεστές, ηλιόλουστες μέρες.

Κύκλος ασθένειας: 
Η βερτσιλλίωση προκαλείται από έναν εδαφογενή μύκητα. Ο μύκητας μπορεί να ζήσει 12-14 χρόνια στο έδαφος με τη μορφή μικροσκοπικών δομών που ονομάζονται μικροσκλερότια.

Θερμοκρασίες που δεν υπερβαίνουν τους 21-25 °C ευνοούν την ασθένεια. Μεταφορά του παθογόνου σε μεγάλες αποστάσεις συμβαίνει με μολυσμένους σπόρους και μεταφυτευτικό υλικό. Από τη στιγμή που το παθογόνο εγκαθίσταται στον αγρό, η μετάδοση γίνεται με το νερό της άρδευσης, μολυσμένα υπολείμματα φυτών ή μέρη του εδάφους που μετακινούνται με τα καλλιεργητικά εργαλεία και μηχανήματα.

Καταπολέμηση:
Τα μυκητοκτόνα δεν είναι οικονομική λύση για την αντιμετώπιση της βερτσιλλίωσης. Η ασθένεια μπορεί να αντιμετωπιστεί με τη χρήση  ανθεκτικών ποικιλιών και φυτών απαλλαγμένων από το παθογόνο.

νάμεσα στα καλλιεργητικά μέτρα για την παρεμπόδιση της ασθένειας είναι : η μεταφορά των μολυσμένων φυτών ή των φυτικών υπολειμμάτων και η προσεκτική χρήση των αζωτούχων λιπασμάτων. Η απολύμανση του εδάφους (καλύπτοντας το έδαφος με διαφανή φύλλα πολυαιθυλενίου κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού)  σε ζεστά κλίματα μπορεί επίσης να βοηθήσει. Η μέθοδος κατά την οποία εφαρμόζονται μικρές δόσεις καπνογόνων στο έδαφος, εφαρμόζεται κυρίως στις χώρες γύρω από τη Μεσόγειο.

 


Print   Email

Related Articles