ΙΟΣ ΤΟΥ ΜΩΣΑΪΚΟΥ ΤΗΣ ΑΓΓΟΥΡΙΑΣ ΣΕ ΠΕΠΟΝΙ-ΚΑΡΠΟΥΖΙ

ΙΟΣ ΤΟΥ ΜΩΣΑΪΚΟΥ ΤΗΣ ΑΓΓΟΥΡΙΑΣ ΣΕ ΠΕΠΟΝΙ-ΚΑΡΠΟΥΖΙ

Ξενιστές:  Αρωματικό πεπόνι, καρπούζι, αγγούρι και κολοκυθιά

 

Διάδοση και σημαντικότητα: 
Ο ιός συναντάται παγκοσμίως αλλά είναι πιο γνωστός στις εύκρατες περιοχές όπως η Ευρώπη. Ο ιός γενικά επιφέρει μια σημαντική μείωση της σοδειάς κυρίως λόγω της μειωμένης παραγωγής καρπών. Οι απώλειες της παραγωγής συνδέονται άμεσα με τον χρόνο της μόλυνσης. Όσο πιο αργά συμβεί η μόλυνση, τόσο μικρότερη θα είναι και η ζημιά που θα παρατηρηθεί.

Συμπτώματα και παρόμοιες ασθένειες:
Τα φυτά μπορούν να μολυνθούν σε οποιοδήποτε στάδιο της ανάπτυξης τους. Όταν μολυνθούν τα νεόφυτα παραμένουν μικρά, γίνονται κίτρινα και πεθαίνουν. Τα συμπτώματα στα μεγαλύτερα φυτά- περιλαμβάνουν νανισμό των φυτών, κηλίδωση, διαστρέβλωση και γύρισμα των φύλλων προς τα κάτω. Ο καρπός σπάνια δείχνει συμπτώματα αλλά συνήθως είναι άχρωμος και πικρός στη γεύση. Τα καρπούζια που μολύνονται από τον ιό συνήθως δείχνουν λιγότερο νάνα και κηλιδωμένα από ότι τα πεπόνια.

Κύκλος ασθένειας :
Ο ιός διαχειμάζει στις ρίζες των ευπαθών φυτών, σε θερμοκήπια και πιθανώς σε σπόρους αγριοαγγουριάς. Οι αφίδες είναι το βασικό μέσο μετάδοσης του ιού. Οι πιο αποτελεσματικοί φορείς είναι οι αφίδες Myzus persicae καιAphis gossypii. Το μωσαϊκό αυτό μπορεί επίσης να μεταδοθεί με το έντομο Acalymma trivittatum και από τους εργάτες που συγκομίζουν κολοκυνθοειδή. Καθώς οι αφίδες τρέφονται από τους μολυσμένους ξενιστές, μολύνονται με τον ιό και κατά συνέπεια τον μεταδίδουν σε όλα τα υγιή φυτά. Ο ιός μπορεί να εγκατασταθεί μέσα σε 5-10 δευτερόλεπτα, η ικανότητα των αφίδων να μεταδίδουν τον ιό μειώνεται μετά από 2 λεπτά περίπου και συνήθως εξαφανίζεται μέσα σε 2 ώρες.

Αντιμετώπιση:
Ο πιο αποτελεσματικός τρόπος να καταπολεμηθεί το μωσαϊκό της αγγουριάς είναι η φύτευση ανθεκτικών ποικιλιών. Εντούτοις, καταπολέμηση των ζιζανίων γύρω και μέσα στην καλλιέργεια είναι σημαντική, καθώς ο ιός μπορεί να επιζήσει σε πολλά ζιζάνια. Το να μειωθεί ή να καθυστερήσει η διάδοση είναι πολύ σημαντικό για να απομακρυνθούν τα φυτά όταν εμφανιστούν τα πρώτα συμπτώματα.

 


Print   Email

Related Articles