ΒΑΚΤΗΡΙΑΚΗ ΜΑΡΑΝΣΗ

ΒΑΚΤΗΡΙΑΚΗ ΜΑΡΑΝΣΗ

Αίτιο: Erwinia tracheiphila

 

 Ξενιστές: Αγγούρι, αρωματικό πεπόνι, καρπούζι, κολοκύθα, κολοκυθάκι.

Διάδοση και σημαντικότητα: 
Το Erwinia tracheiphila προκαλεί μια οικονομικώς σοβαρή ασθένεια, ιδιαίτερα στην Βόρεια Αμερική. Στην Ευρώπη εμφανίζεται σπάνια και δεν προκαλεί πολλά προβλήματα.

Συμπτώματα και παρόμοιες ασθένειες:

Το πρώτο σύμπτωμα της ασθένειας εμφανίζεται όταν μεμονωμένα φύλλα αρχίζουν να μαραίνονται .Καθώς η ασθένεια εξελίσσεται και εξαπλώνεται στο αγγειακό σύστημα του φυτού περισσότερα φύλλα μαραίνονται ώσπου ολόκληρος ο μίσχος  μαραίνεται και νεκρώνεται.Η παρουσία του βακτηρίου στον μαραμένο μίσχο μπορεί να εντοπιστεί κόβοντας τον μίσχο και παρατηρώντας βακτηριακό υγρό που εκχύνεται από τον κομμένο μίσχο. Η έκκριση αποτελείται από βακτηριακό υλικό το οποίο φράζει το αγγειακό σύστημα του φυτού. Ένας άλλος τρόπος να εντοπιστεί η ασθένεια είναι να κόψουμε έναν προσβεβλημένο μίσχο, να ενώσουμε τις κομμένες άκρες και να τις χωρίσουμε ξανά. Αν υπάρχει η ασθένεια, υγρό του βακτηρίου θα απλωθεί από την μια άκρη στην άλλη. Τα συμπτώματα είναι πιο σοβαρά στην αρχή της καλλιεργητικής περιόδου, όταν τα φυτά αναπτύσσονται πιο γρήγορα.

Κύκλος ασθένειας : 
Το βακτήριο διαχειμάζει στα σώματα των Diabrotica undercimpuncta και Diabrotica balteata. Το Erwiniatracheiphila εισβάλει στον φυτικό ιστό μόνο μέσω των τραυμάτων που δημιουργούνται από τα έντομα όταν αυτά τρέφονται. Όλα τα σκαθάρια δεν κουβαλούν το παθογόνο, ούτε όλα τα τραύματα προκαλούν μολύνσεις ακόμη και όταν το σκαθάρι είναι μεταφορέας. Μόνο τα βαθιά τραύματα τα οποία  εκθέτουν τον ιστό, μολύνονται. Έπειτα το βακτήριο πολλαπλασιάζεται γρήγορα και φράσσει το αγγειακό σύστημα προκαλώντας εμπλοκές που καταλήγουν στην μάρανση των μίσχων. Η ασθένεια μεταδίδεται από φυτό σε φυτό όταν το έντομο-μεταφορέας κινείται μέσα στον αγρό ή όταν ένα αμόλυντο σκαθάρι παίρνει το βακτήριο από ένα μολυσμένο φυτό και το μεταφέρει σε ένα υγιή. Η ασθένεια εξαπλώνεται γρήγορα σε κανονικές συνθήκες υγρασίας ενώ επιβραδύνεται η εξάπλωση βροχερές ή ξηρές περιόδους.

Αντιμετώπιση: 
Ο μόνος τρόπος αντιμετώπισης είναι η καταπολέμηση των σκαθαριών. Η καταπολέμηση πρέπει να αρχίζει όταν εμφανιστεί το πρώτο σκαθάρι ή εμφανιστεί το πρώτο σπορόφυτο.

 Άλλα γενικά μέτρα καταπολέμησης περιλαμβάνουν: 
καταπολέμηση των ζιζανίων μέσα ή κοντά στην καλλιέργεια κολοκυνθοειδών, αποφυγή ζημιών στα φυτά όταν αυτά είναι υγρά, να μη φυτεύονται κολοκυνθοειδή κοντά σε ζιζάνια. δάση και χαμόκλαδα όπου τα σκαθάρια μπορεί να διαχειμάζουν.

 


Print   Email

Related Articles