ΑΝΘΡΑΚΩΣΗ ΣΕ ΠΕΠΟΝΙ-ΚΑΡΠΟΥΖΙ

ΑΝΘΡΑΚΩΣΗ ΣΕ ΠΕΠΟΝΙ-ΚΑΡΠΟΥΖΙ

Αίτιο: Colletotrichum lagenarium

 

Ξενιστές: πεπόνι, καρπούζι, αρωματικό πεπόνι, αγγούρι, κολοκυθάκι

Διάδοση και σημαντικότητα: 
Το παθογόνο είναι διαδεδομένο σε όλη την Ευρώπη, Ασία, Αφρική, Αυστραλία και Β.Αμερική και επιφέρει σημαντικές ζημιές στον ξενιστή του.  Η γενική μάρανση που προκαλείται από την ανθράκωση μειώνει την απόδοση. Ακόμη, οι προσβολές στον καρπό μειώνουν την εμπορική του αξία.

Συμπτώματα και παρόμοιες ασθένειες:


Το παθογόνο προσβάλει όλα τα επίγεια τμήματα του φυτού. Τα φυτά μπορούν να προσβληθούν σε οποιοδήποτε στάδιο της ανάπτυξης τους  αλλά τα πρώτα συμπτώματα εντοπίζονται στα παλαιότερα φύλλα. Καθώς το παθογόνο προσβάλει το φύλλωμα, αναπτύσσονται μικρές, κίτρινες, υδαρείς κηλίδες .

Στους μίσχους και στους βλαστούς αναπτύσσονται επιμήκεις γραμμώσεις που σε συνδυασμό με την καταστροφή του φυλλώματος μπορούν να νεκρώσουν όλο το μίσχο. Τα συμπτώματα στους προσβεβλημένους καρπούς είναι μαύρα, κυκλικά βαθουλώματα. Συνήθως αυτά τα βαθουλώματα δεν φτάνουν βαθιά στον καρπό αλλά καταστρέφουν κάποια σημεία και παρέχουν δίοδο σε οργανισμούς που προκαλούν σήψεις.

Κύκλος ασθένειας: 
Ο μύκητας διαχειμάζει σε μολυσμένα υπολείμματα φυτών ή σε σπόρους. Τα υπολείμματα των φυτών στο έδαφος μπορούν να φιλοξενούν το παθογόνο για το λιγότερο ένα χρόνο. Ως σπόρια παράγονται στο μολυσμένο φύλλωμα και καρπό και μεταδίδονται εύκολα στα άλλα φυτά με τη βροχή ή με τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή. Αυτά τα σπόρια μολύνουν το φύλλωμα και τα άλλα μέρη του φυτού και με τη σειρά τους παράγουν νέα σπόρια και ο κύκλος της ασθένειας επαναλαμβάνεται. Η ασθένεια ευνοείται σε ζεστό και υγρό περιβάλλον. Ιδιαίτερα η διαδικασία μόλυνσης απαιτεί ελεύθερο νερό στην επιφάνεια του φύλλου και θερμοκρασίες μεταξύ 20-32 °C.

Καταπολέμηση: 
Η βασική στρατηγική καταπολέμησης της ανθράκωσης είναι να εμποδιστεί η μόλυνση του φυλλώματος με προστατευτικά μυκητοκτόνα. Η καλή κάλυψη και οι επαναλαμβανόμενες εφαρμογές είναι απαραίτητα, συμπεριλαμβανομένου μια εφαρμογή αργά στην περίοδο ανάπτυξης. Καλλιεργητικές μέθοδοι όπως όργωμα το φθινόπωρο και αμειψισπορά με άσχετες καλλιέργειες, αυξάνει την αποτελεσματικότητα της χημικής καταπολέμησης. Επίσης, είναι πολύ σημαντικό να χρησιμοποιείται σπόρος απαλλαγμένος από μύκητες και τα εδάφη να είναι καλά στραγγιζόμενα.

 


Print   Email

Related Articles