Πεπόνι-Καρπούζι

ΚΛΑΔΟΣΠΟΡΙΩΣΗ

ΚΛΑΔΟΣΠΟΡΙΩΣΗ

ΑίτιοCladosporium cucumerinum

ΑΛΤΕΡΝΑΡΙΑ

ΑΛΤΕΡΝΑΡΙΑ

Αίτιο: Alternaria cucumerina 

ΧΡΥΣΩΠΑΣ

ΧΡΥΣΩΠΑΣ

Όνομα εντόμου: Chrysomalidae, Koleoptera, Acalymma trivittatum, 

ΩΙΔΙΟ ΣΕ ΚΑΡΠΟΥΖΙ-ΠΕΠΟΝΙ

ΩΙΔΙΟ ΣΕ ΚΑΡΠΟΥΖΙ-ΠΕΠΟΝΙ

Αίτιο: Erysiphe cichoracearum, Sphaerotheca fuliginea

ΗΛΕΜΕΙΑ

ΗΛΕΜΕΙΑ

Όνομα εντόμου: Hylemya platura, Anthomyiidae

Πληροφορίες

Η Ιστοσελίδα e-geoponooi.gr , λειτουργεί από το 2009 σύμφωνα με τους Νόμους και τις διατάξεις του Ελληνικού Κράτους και διαθέτει όλες τις Νόμιμες Άδειες Λειτουργίας από την Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων

Η Ιστοσελίδα e-geoponooi.gr, συμμορφώνεται με τα πρότυπα GDPR, Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (GDPR - 2016/679)

Ενημερωθείτε εδώ