Αραβόσιτος

ΦΟΥΝΤΩΜΑ ΚΟΡΥΦΗΣ

ΦΟΥΝΤΩΜΑ ΚΟΡΥΦΗΣ

Αίτιο: Sclerophthora macrospora 

ΜΩΣΑΪΚΟ ΤΟΥ ΖΑΧΑΡΟΚΑΛΑΜΟΥ

ΜΩΣΑΪΚΟ ΤΟΥ ΖΑΧΑΡΟΚΑΛΑΜΟΥ

ίτιο: Ιός του μωσαϊκού του ζαχαροκάλαμου (Ακρωνύμιο SCMV)

ΔΙΑΒΡΩΤΙΚΟ ΚΟΛΕΟΠΤΕΡΟ

ΔΙΑΒΡΩΤΙΚΟ ΚΟΛΕΟΠΤΕΡΟ

Όνομα εντόμου: Diabrotica virgifera

ΒΑΚΤΗΡΙΩΣΗ

ΒΑΚΤΗΡΙΩΣΗ

Αίτιο: Erwinia stewartii

ΝΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΜΩΣΑΪΚΟ ΤΟΥ ΚΑΛΑΜΠΟΚΙΟΥ

ΝΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΜΩΣΑΪΚΟ ΤΟΥ ΚΑΛΑΜΠΟΚΙΟΥ

Αίτιο: Ιός του νανισμού με μωσαϊκό του καλαμποκιού

ΣΗΨΗ ΑΠΟ NIGROSPORA

ΣΗΨΗ ΑΠΟ NIGROSPORA

Αίτιο: Nigrospora oryzae

Πληροφορίες

Η Ιστοσελίδα e-geoponooi.gr , λειτουργεί από το 2009 σύμφωνα με τους Νόμους και τις διατάξεις του Ελληνικού Κράτους και διαθέτει όλες τις Νόμιμες Άδειες Λειτουργίας από την Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων

Η Ιστοσελίδα e-geoponooi.gr, συμμορφώνεται με τα πρότυπα GDPR, Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (GDPR - 2016/679)

Ενημερωθείτε εδώ