ΕΛΜΙΝΘΟΣΠΟΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΥ

ΕΛΜΙΝΘΟΣΠΟΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΥ

Αίτιο: Cochliobolus hetersporus

 (Συνώνυμο:Cochliobolus maydis)

Ξενιστές: Αραβόσιτος, σόργος

Διάδοση και σημαντικότητα:
H φυλή Ο συναντάται στην Ιταλία, η πιο επικίνδυνη φυλή Τ δεν συναντάται στις ευρωπαϊκές χώρες. Μόνο η φυλή Τ είναι σημαντική επειδή παράγει μια τοξίνη. 
Το παθογόνο(μόνο η φυλή Τ) έχει διαστάσεις επιδημίας.

Συμπτώματα και παρόμοιες ασθένειες: 
Η φυλή Ο προκαλεί μικρές, 1-3mm κηλίδες μόνο στα φύλλα. Η φυλή Τ μολύνει τα φύλλα, τα στελέχη, τους στάχεις και τους καρπούς. Στις ευπαθείς ποικιλίες προκαλεί κηλίδες επιμήκεις, 1-4cm, καστανές με κοκκινωπό περίβλημα. Οι καρποί καλύπτονται από το μυκήλιο. Αυτό το παθογόνο συγχέεται με το  Cochliobolus (Helminthosporium) carbonum του οποίου οι καρποί καλύπτονται από μαύρο μυκήλιο, το οποίο τους κάνει να φαίνονται σαν καμένοι. Αυτό είναι το καλύτερο σύμπτωμα για να τους διαχωρίζουμε.

Κύκλος ασθένειας :
Η φυλή Ο διαχειμάζει στα υπολείμματα της καλλιέργειας ως μυκήλιο και κονίδια. Η φυλή Τ μπορεί να μολύνει και τους καρπούς και μπορεί να διαχειμάσει μέσα στους καρπούς ως μυκήλιο. Το παθογόνο (και οι δύο φυλές) αρέσκεται στο θερμό κλίμα, με ιδανική τη θερμοκρασία των 25 °C. Το παθογόνο χρειάζεται υψηλή ατμοσφαιρική υγρασία. Όταν οι περιβαλλοντολογικές συνθήκες είναι οι ιδανικές η μόλυνση μέσω των κονιδίων είναι πολύ αποτελεσματική και γρήγορη (ένας κύκλος χρειάζεται 60-70 ώρες).

Η εξάπλωση από μολυσμένους σπόρους (φυλή Τ) είναι η πιο σημαντική, καθώς το παθογόνο μπορεί να εμφανιστεί σε διάφορους, μη μολυσμένους από το παθογόνο αυτό αγρούς. Η μόλυνση από κονίδια δεν θεωρείται σοβαρή για τις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες.

Αντιμετώπιση: Ο πιο εύκολος τρόπος είναι η χρησιμοποίηση ανθεκτικών ποικιλιών. Τα νέα υβρίδια δεν περιέχουν καθόλου cms ή μόνο μια μη ευπαθής παραλλαγή, οπότε τα γνωστά υβρίδια αραβόσιτου είναι ανθεκτικά στην φυλή Τ.
Το καλό όργωμα είναι αποτελεσματικό  διότι μπορεί να περιορίσει σημαντικά τις πρώιμες μολύνσεις.

Η χρήση πιστοποιημένου σπόρου είναι επίσης καλή μέθοδος αντιμετώπισης δεδομένου ότι είναι απαλλαγμένος από παθογόνα.
Κατά την παραγωγή σπόρων στον αγρό όπου οι συνθήκες είναι κατάλληλες για μόλυνση από το παθογόνο είναι απαραίτητη η επέμβαση με μυκητοκτόνα (τριαζίνες και οι συνδυασμοί τους). Καθώς το παθογόνο παίρνει διαστάσεις επιδημίας η χρησιμοποίηση σπόρων από μολυσμένους αγρούς είναι απαγορευμένη.

 


Print   Email

Related Articles