ΜΩΣΑΪΚΟ ΤΟΥ ΖΑΧΑΡΟΚΑΛΑΜΟΥ

ΜΩΣΑΪΚΟ ΤΟΥ ΖΑΧΑΡΟΚΑΛΑΜΟΥ

ίτιο: Ιός του μωσαϊκού του ζαχαροκάλαμου (Ακρωνύμιο SCMV)


Αυτός ο ιός είναι ο πιο συνηθισμένος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μολύνει τα ανθεκτικά στο MDMV υβρίδια και εμφανίζει συμπτώματα σποραδικά στις εύκρατες περιοχές.

 Ξενιστές: 
Ζαχαροκάλαμο, αραβόσιτος, βέλιουρας και διάφορα χόρτα.

Διάδοση και σημαντικότητα: 
Το μωσαϊκό του ζαχαροκάλαμου είναι διαδεδομένο παγκοσμίως στις τροπικές και ημι-τροπικές περιοχές ενώ σπάνια συναντάται στις νότιες και κεντρικές περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο ιός αυτός προκαλεί παρόμοια συμπτώματα με τον MDMMV, με συνέπεια οι παραγωγοί να τους συγχέουν.
Ο ιός αυτός δεν παίρνει διαστάσεις επιδημίας. Στην καλλιέργεια του γλυκού καλαμποκιού μπορεί να προκαλέσει μεγαλύτερα προβλήματα διότι στην καλλιέργεια αυτή περισσότερο σημαντική είναι η ποιότητα και λιγότερο σημαντική η ανθεκτικότητα.

Συμπτώματα και παρόμοιες ασθένειες:

Τα συμπτώματα του SCMV είναι παρόμοια μ΄ αυτά του MDMV, αλλά τα φυτά σπάνια εμφανίζουν μάρανση. Το χλωρωτικό μωσαϊκό προσδιορίζεται πολύ πιο έντονα σε ραβδώσεις ενώ οι σκούρες πράσινες κηλίδες είναι πολύ σπάνιες. Ο διαχωρισμός των δυο αυτών ασθενειών δεν μπορεί να γίνει από τους παραγωγούς. Η καλύτερη ένδειξη της ύπαρξης του ιού SCMV είναι η εμφάνιση του τυπικού μωσαϊκού στα ανθεκτικά υβρίδια του MDMV. Αυτός ο ιός σπάνια προκαλεί σοβαρές ζημιές, εκτός από αυτές του γλυκού καλαμποκιού στις νότιες περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

 

Κύκλος ασθένειας: 
Ο ιός διαχειμάζει στα ριζώματα του βέλιουρα και σε μολυσμένους σπόρους. Ο ιός είναι μη-έμμονος, οι φορείς συμπεριλαμβάνουν τις κοινές αφίδες των σιτηρών με πιο κοινή τη Myzus persicae. Ο ιός εμφανίζεται πιο συχνά όταν ο η καλλιέργεια του αραβόσιτου ακολουθεί την καλλιέργεια του ζαχαροκάλαμο στις τροπικές περιοχές. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση λόγω της παγκόσμιας αύξησης της θερμοκρασίας η σημαντικότητα του ιού αυξάνεται σταδιακά.

Αντιμετώπιση: 
Οι ξενιστές του ιού του μωσαϊκού του ζαχαροκάλαμου είναι ετήσια μονοκότυλα φυτά (με κυρίαρχο το βέλιουρα) και οι μολυσμένοι σπόροι. Κανένα χημικό μέσο δεν είναι αποτελεσματικό απέναντι στους ιούς του αραβόσιτου. Η χρήση αφιδοκτόνων δεν είναι αποτελεσματική απέναντι σ΄ αυτούς του μη-έμμονους ιούς.
Η χρήση ανθεκτικών ποικιλιών είναι μια καλή μέθοδος προστασίας αλλά τέτοια υβρίδια είναι σπάνια.

Η χρήση πιστοποιημένου σπόρου είναι επίσης αποτελεσματική διοτι ο πιστοποιημένος σπόρος έχει επίσημη εγγύηση ότι είναι απαλλαγμένος από παθογόνα.
Ο έλεγχος των ζιζανίων και η αποφυγή των πληθυσμών του βέλιουρα στους αγρούς είναι οι καλύτεροι τρόποι αντιμετώπισης. Ο έλεγχος των ξενιστών εμποδίζει την μόλυνση.
Η αντιμετώπιση του βέλιουρα και η χρήση πιστοποιημένου σπόρου συνδυάζουν την καλύτερη μέθοδο για την αποφυγή της μόλυνσης από τον ιό.

 


Print   Email

Related Articles