ΒΑΚΤΗΡΙΩΣΗ

ΒΑΚΤΗΡΙΩΣΗ

Αίτιο: Erwinia stewartii

 

Αυτή η πολύ σημαντική ασθένεια ευτυχώς δεν εμφανίστηκε ακόμη στην Ευρωπαϊκή Ένωση (εκτός από την Ιταλία και μερικές μικρές περιοχές της ανατολικής Ευρώπης). Το βακτήριο ζει στα Ενωμένα Έθνη και σε άλλες περιοχές στην Αμερική, Ρωσία και Κίνα.

 Ξενιστές: Αραβόσιτος

Διάδοση και σημαντικότητα: 
Το βακτήριο που προκαλεί την ασθένεια έχει χαρακτήρα επιδημίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το παθογόνο είναι ένας χαρακτηριστικός οργανισμός που αρέσκεται στη ζέστη. Μπορεί να προκαλέσει σε σπάνιες περιπτώσεις ολική καταστροφή και απώλειες παραγωγής πρώτα από όλα στην παραγωγή γλυκού καλαμποκιού.  Η ασθένεια αυτή είναι γνωστή στις νότιες περιοχές της Ιταλίας, της Ρουμανίας, της Ουκρανίας, της Ρωσίας, Το παθογόνο αρέσκεται στις ζεστές και υγρές συνθήκες αλλά δεν ανέχεται τα ξηρά κλίματα . Στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει σημασία μόνο για τις νότιες περιοχές αλλά παντού μπορεί να πάρει διαστάσεις επιδημίας. 
Η μόλυνση είναι απαγορευμένη στους σπόρους και στους αγρούς εμπορικής αξίας.  

Συμπτώματα και παρόμοιες ασθένειες: 
Το παθογόνο συνήθως προκαλεί μια ταχεία μάρανση ολόκληρου του φυτού και μερικές φορές μόνο των φύλλων. Στις σήψεις του στελέχους αν κόψουμε κατά μήκος το στέλεχος  είναι ορατές κάποιες οπές με καφέ εσωτερική επιφάνεια. Στα φύλλα είναι ορατές γραμμώσεις με ακανόνιστα κυματοειδή περιθώρια. Το χρώμα των γραμμώσεων μπορεί να είναι κίτρινο-καφέ και αργότερα μπορεί να ξεραθούν. Τα συμπτώματα της ασθένειας διαφοροποιούνται από αυτά που προκαλούνται από τους ιούς, ο ιός ποτέ δεν προκαλεί στεγνές γραμμώσεις και οι γραμμώσεις των ιών έχουν στενότερα περιθώρια. Φυσιολογικά προβλήματα, ελλείψεις θρεπτικών στοιχείων συνήθως προκαλούν γραμμώσεις στα φύλλα αλλά σπάνια στεγνώνουν και ποτέ δεν έχουν κυματοειδή περιθώρια. Οι σκούρες οπές στο στέλεχος είναι χαρακτηριστικό σύμπτωμα. Υπάρχουν πολλά παθογόνα τα οποία μπορούν να προκαλέσουν σήψη του στελέχους αλλά μόνο το Erwinia stewartii μπορεί να προκαλέσει αυτές τις οπές. Σίγουρα, η σήψη του στελέχους που προκαλείται από το Erwinia stewartii μπορεί να είναι μολυσμένη και από μύκητες ή βακτήρια του εδάφους, αλλά αυτή η δευτερογενής μόλυνση ποτέ δεν εξαφανίζει αυτό το χαρακτηριστικό σύμπτωμα.

Κύκλος ασθένειας: 
Το παθογόνο διαχειμάζει στο σώμα του μολυσμένου φορέα-ενήλικο άλτης και στους καρπούς. Η μετάδοση με σπόρους είναι πιο σημαντική στην παραγωγή γλυκού καλαμποκιού από ότι στην παραγωγή εμπορικού καλαμποκιού. Η βακτηρίωση αυτή εξαπλώνεται στο φυτό κατά μήκος του αγγειακού συστήματος οπότε το παθογόνο μπορεί να φτάσει στους καρπούς. Οι φορείς είναι οι άλτες των φύλλων ή άλλα σκαθάρια των φύλλων. Στις Ηνωμένες Πολιτείες το Chaetocnema pulicaria είναι ο πιο γνωστός και πιο σημαντικός φορέας. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση άλλα είδη του  Chaetocnema. όπως το Chaetocnema arudula, ή άλλοι άλτες, όπως Phyllotreta vittula μπορούν να είναι οι φορείς. Οι φορείς μπορούν να πετούν καλά και έτσι μεταδίδεται το παθογόνο. Το μολυσμένο σκαθάρι διαχειμάζει στα φυτά και τρέφεται από αυτά,. Το παθογόνο και ο φορέας είναι οργανισμοί που αρέσκονται στη ζέστη. Άλλα σκαθάρια, όπως αυτά των σιτηρών (Oulema spp.) έχουν μικρότερη σημασία διότι προσβάλλουν τον αραβόσιτο μετά την συγκομιδή των καρπών.

Αντιμετώπιση: 
Υπάρχουν ορισμένες ανθεκτικές ποικιλίες, οι περισσότερες από την ομάδα του γλυκού καλαμποκιού, δεδομένου ότι το παθογόνο αποτελεί μεγαλύτερη απειλή για αυτό το είδος. Τα πιο σημαντικά και τα πιο διαδεδομένα στην Ευρωπαϊκή Ένωση υβρίδια ξηρού καλαμποκιού είναι ευπαθή στην ασθένεια αυτή.
Η ισορροπημένη θρέψη με αποφυγή υπερβολικού αζώτου και φωσφόρου μπορεί να βοηθήσει  στην αποτροπή σοβαρών ζημιών.
Η καταπολέμηση των εντόμων-φορέων είναι πολύ σημαντική. Το βακτήριο μεταδίδεται με έμμονο τρόπο, οπότε τα εντομοκτόνα έχουν αρκετό χρόνο για να σκοτώσουν τους φορείς πριν από την μετάδοση του παθογόνου. 
Τα χρησιμοποιούμενα εντομοκτόνα υπάρχουν σε καταλόγους. 
Η έξαρση των εντόμων-φορέων είναι εύκολο να προβλεφθεί. Οι ψυχροί χειμώνες μειώνουν τον αριθμό των φορέων. Ο συνεχής έλεγχος της καλλιέργειας, η έγκαιρη διαπίστωση σκαθαριών ή ζημιών στα φύλλα  (πολύ στενές, επιμήκεις γραμμώσεις ή οπές) βοηθούν στο να αποφασιστεί ο σωστός χρόνος επέμβασης. Όταν δεν υπάρχουν ή υπάρχουν ελάχιστα μονοκότυλα φυτά ή μόνο σιτηρά γύρω από τον αραβόσιτο η προσβολή από σκαθάρια ή άλλα έντομα-φορείς θα είναι πιο σοβαρή.
Η χρησιμοποίηση πιστοποιημένου σπόρου είναι ένας καλός τρόπος αλλά πρέπει να είναι τελείως απαλλαγμένος από αυτό το παθογόνο.

 


Print   Email

Related Articles