Αμπέλι

ΚΙΤΡΙΝΙΣΜΑ ΑΜΠΕΛΟΥ

ΚΙΤΡΙΝΙΣΜΑ ΑΜΠΕΛΟΥ

Ονομασία ασθένειας: ΚΙΤΡΙΝΙΣΜΑ ΑΜΠΕΛΟΥ (Flavescence dorée και Bois noir)

ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΟΙ ΙΟΙ

ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΟΙ ΙΟΙ

Ονομασία ασθένειας: Σχετιζόμενοι ιοί (GLRaV)

ΙΟΣ ΤΟΥ ΚΙΤΡΙΝΟΥ ΜΩΣΑΪΚΟΥ

ΙΟΣ ΤΟΥ ΚΙΤΡΙΝΟΥ ΜΩΣΑΪΚΟΥ

Ονομασία ασθένειας: Grapevine Fanleaf virus (GFLV) (Virus, Comoviridae, Nepovirus).

ΙΣΚΑ

ΙΣΚΑ

Ονομασία ασθένειας: ESCA

ΣΗΨΗ ΡΙΖΑΣ ΑΜΠΕΛΟΥ

ΣΗΨΗ ΡΙΖΑΣ ΑΜΠΕΛΟΥ

Προκαλών οργανισμός: Armillaria mellea (Basidiomycotina, Asidiomycotina, Agotriles, Trichloromataceae).

ΑΛΕΥΡΟΠΟΙΗΣΗ

ΑΛΕΥΡΟΠΟΙΗΣΗ

Ονομασία ασθένειας: Αλευροποίηση (Αλευρώδης μούχλα)

ΧΝΟΥΔΩΤΗ ΜΟΥΧΛΑ

ΧΝΟΥΔΩΤΗ ΜΟΥΧΛΑ

Ονομασία ασθένειας: Χνουδωτή μούχλα

ΒΟΤΡΥΤΗΣ

ΒΟΤΡΥΤΗΣ

Προκαλών οργανισμός: Botrytis cinerea.

ΜΑΥΡΗ ΣΗΨΗ Ή ΚΟΜΜΙΩΣΗ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ

ΜΑΥΡΗ ΣΗΨΗ Ή ΚΟΜΜΙΩΣΗ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ

Προκαλών οργανισμός: Guignardia bidwellii (Ascomycotina, Dothideales)

Πληροφορίες

Η Ιστοσελίδα e-geoponooi.gr , λειτουργεί από το 2009 σύμφωνα με τους Νόμους και τις διατάξεις του Ελληνικού Κράτους και διαθέτει όλες τις Νόμιμες Άδειες Λειτουργίας από την Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων

Η Ιστοσελίδα e-geoponooi.gr, συμμορφώνεται με τα πρότυπα GDPR, Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (GDPR - 2016/679)

Ενημερωθείτε εδώ