ΒΟΤΡΥΤΗΣ

ΒΟΤΡΥΤΗΣ

Προκαλών οργανισμός: Botrytis cinerea.

 

Φάσμα προσβαλλομένων: H Botrytis cinerea προσβάλλει πολλά άγρια και καλλιεργούμενα φυτά.

Συχνότητα και σπουδαιότητα:
H Botrytis bunch Rot ή γκριζα μούχλα είναι ασθένεια που υπάρχει σ' όλες τις αμπελοκαλλιέργειες παγκοσμίως, επιδεικνύοντας πολύ διαφορετικούς βαθμούς τοξικότητας προς ένα δεδομένο είδος ξενιστών. Προκαλεί τη μεγαλύτερη οικονομική ζημιά ειδικά στα γαλλικά υβρίδια και το Vitis Vinifera.

Συμπτώματα και παραλλαγές:

Στους βλαστούς υπό ευνοϊκές συνθήκες η Votrytis cinerea μολύνει νεαρούς χυμώδεις βλαστούς στις αρχές της περιόδου προκαλώντας λεκέδες ανοιχτόχρωμης καφέ σήψης, που συχνά σπάζει στους κόμβους αποκαλύπτοντας καφέ αποχρωματισμό των εσωτερικών ιστών.

Οι στήμονες των βλαστών περιζώνονται στο σημείο της μόλυνσης και τα άκρα τους είτε μαραίνονται, είτε ξεραίνονται και σπάζουν.

Οταν τα νεαρά φύλλα μολυνθούν, ο μύκητας πολλαπλασιάζεται από την άκρη του φύλλου προς τα κύρια νεύρα παράγοντας μια καφέ περιοχή σχήματος V.

Τα μολυσμένα άνθη έχουν επίσης καφέ λεκέδες, μυκητησιακή σήψη που απλώνεται στον κυρίως μίσχο τους μέχρι να σαπίσουν όλα τα άνθη

Τα πρώτα σημεία μόλυνσης σε ώριμες ρόγες σταφυλιού είναι μικρές κυκλικές κηλίδες

Στα ήδη χρωματισμένα σταφύλια μπορεί αυτές οι κηλίδες να μη διακρίνονται καλά. Οταν όμως τρίψει κανείς το σταφύλι, η επιδερμίδα των κηλίδων θραύεται και πέφτει, αποκαλύπτοντας την εσωτερική σάρκα του καρπού. 

Κύκλος ασθένειας: 
Η νόσος διαχειμάζει στο φλοιό, σε υπνώττοντα μάτια και σε υπολείμματα φυτών στο χώμα του αμπελιού.

Την άνοιξη ο μύκητας παράγει σπόρους και μολύνει τα φύλλα και τα νεαρά τσαμπιά. Κυρίως τα ρεύματα του αέρα μεταφέρουν τους σπόρους σε παρακμάζουσα και νεκρή βλάστηση.

Η μόλυνση απαιτεί ελεύθερο νερό για ορισμένη χρονική περίοδο, ανάλογα με τη θερμοκρασία. Οι ρόγες που έχουν βλάβες από έντομα, πουλιά, μηχανήματα κ.α., ενδέχεται να μολυνθούν οποτεδήποτε μετά την έναρξη ωρίμανσης του καρπού γιατί ο χυμός στη ρόγα δίνει το απαραίτητο νερό και θρεπτικά συστατικά για την ανάπτυξη του μύκητα.Οι μύκητες επιτίθενται ευκολότερα σε πληγωμένους ή γηρασμένους ιστούς. Το όποιο σπάσιμο στην επιδερμίδα των ωριμαζόντων σταφυλιών παρέχει ιδανικό σημείο εισόδου για το μύκητα της Botrytis καθώς και έναν υγρό τόπο όπου μπορεί να αναπαραχθεί ο σπόρος.

Αντιμετώπιση:

Μέσω της καλλιέργειας:

Η αντιμετώπιση της Botrytis bunch rot μπορεί να επιτευχθεί μέσω της έγκαιρης εφαρμογής μυκητοκτόνου που εφαρμόζεται με την εξυγίανση του αμπελιού και τη φροντίδα των κορυφών του:

- Οι πρακτικές που βελτιώνουν την κυκλοφορία του αέρα και συνεπώς μειώνουν την υγρασία, είναι ευνοϊκές.

- Η απομάκρυνση των 4-5 φύλλων της βάσης έχει ως αποτέλεσμα σημαντικά μειωμένη εμφάνιση και σοβαρότητα της ασθένειας

- Οποια πρακτική μειώνει το σπάσιμο της επιδερμίδας ή τις ρωγμές της κοντά στη συγκομιδή, βοηθά την αντιμετώπιση της σήψης στο ώριμο φρούτο.

Χημική αντιμετώπιση: Η έγκαιρη χρήση των κατάλληλων μυκητοκτονων είναι σημαντική αν ο καιρός είναι σχετικά υγρός μεταξύ veraison και συγκομιδής.

Η εφαρμογή των προληπτικών μυκητοκτόνων την άνοιξη, ίσως είναι απαραίτητη για να μειωθεί η εμφάνιση μόλυνσης στους βλαστούς, απώλειας ανθέων και  ποσοτικής μόλυνσης νεαρών καρπών. Συνιστάται επίσης και η προ της συγκομιδής εφαρμογή μυκητοκτόνων.


Print   Email

Related Articles