ΙΣΚΑ

ΙΣΚΑ

Ονομασία ασθένειας: ESCA

 

Προκαλών οργανισμός: Stereum hirsutum (Basidiomycotina, aphyllophorales, stereaceae).

Φάσμα προσβαλλομένων: Ευρύ φάσμα καλλιεργειών, κυρίως αμπέλια.

Συχνότητα και σπουδαιότητα:
H ESCA είναι από τις πιο καταστροφικές παθήσεις των ξυλωδών ιστών στο αμπέλι. Η διάδοση της ESCA αφορά όλα τα στάδια ανάπτυξης του σταφυλιού.

Συμπτώματα και παραλλαγές:

To ξύλημα παρουσιάζει σκούρες νεκρώσεις, αρχίζοντας από τον περινεύρειο ιστό και παρουσιάζοντας, σε εγκάρσια τομή, μια μαύρη γραμμή ως όριο με ένα λευκάζον και σπογγώδες κεντρικό μέρος.

Ως δευτερεύοντα συμπτώματα, η ζωτικότητα του βλαστού ελαττώνεται προοδευτικά, ενώ παρουσιάζονται ταυτόχρονα χλωρωτικά στίγματα (στις λευκές ποικιλίες) και κοκκινωπά στίγματα (στις κόκκινες ποικιλίες), μαζί με νεκρωτική περιοχή στα φύλλα που προκαλεί ξήρανση και πρόωρη φυλλόρροια. 

Κύκλος ασθένειας:
Ο μύκητας επιβιώνει για αρκετά χρόνια στον προσβεβλημένο σπογγώδη ιστό υπό μορφή ενδοκονιδίων, μακροκονιδίων και σκληρωτίων -όλα αυτά φεύγουν μετά την αποσύνθεση των ιστών. Η μόλυνση γίνεται μέσω των τραυμάτων από το μολυσμένο υλικό που μεταφέρει ο άνεμος.
Το μυκήλιο διεισδύει μέσω ξυλήματος και νεύρων, αφού οι ιστοί εκφυλιστούν από προδρόμους μύκητες (Eutypa lata και άλλους) που καταστρέφουν την κυτταρίνη, ημικυτταρίνη και φαινολικές ενώσεις. Αργότερα είναι δυνατό ο μύκητας να γονιμοποιηθεί (βασιδιόκαρπα) στην επιφάνεια του φυτού και στα κλαδιά που προσβάλλει ή νεκρώνει.
Σπάνια η μόλυνση μπορεί να προέλθει από βασιδιοσπόρους των επιφανειακών γονιμοποιήσεων, που συνήθως είναι στείρες.

Αντιμετώπιση:
Εκτός του πρόσφατου sodium arsenite ban, δεν υπάρχει άλλο χημικό μέσο αντιμετώπισης των ασθενειών του ξύλου.

Σήμερα μόνη λύση είναι οι μέθοδοι υγιεινής.

  1. Απομάκρυνση όλου του προσβεβλημένου ξύλου.
  2. Προστασία με προπαρασκευή βιολογικού παράγοντα ή μυκητοκτόνων για τα μεγάλα τραύματα-τομές που προκαλούνται από το κλάδεμα

Print   Email

Related Articles