ΙΟΣ ΤΟΥ ΚΙΤΡΙΝΟΥ ΜΩΣΑΪΚΟΥ

ΙΟΣ ΤΟΥ ΚΙΤΡΙΝΟΥ ΜΩΣΑΪΚΟΥ

Ονομασία ασθένειας: Grapevine Fanleaf virus (GFLV) (Virus, Comoviridae, Nepovirus).

 

Προκαλών οργανισμός: nepovirus

Φάσμα προσβαλλομένων: Έχει ευρύ φάσμα προσβαλλομένων μεταξύ των πολυετών φυτών και δέντρων.

Συχνότητα και σπουδαιότητα:
Σημαντική και διαδεδομένη ιογενής πάθηση του αμπελιού που συναντάται σε όλες τις αμπελοκαλλιεργητικές περιοχές, πιθανώς διαδιδόμενη από τον κύριο φορέα, το νηματοειδή Xiphinema index και από μολυσμένο αναπαραγωγικό υλικό.

Συμπτώματα και παραλλαγές της ασθένειας:


Προκαλεί ευρύ φάσμα συμπτωμάτων στο αμπέλι.

- συρρίκνωση των ρόζων

-οι βλαστοί αναπτύσσονται σε σχήμα ζιγκ ζαγκ

-τα φύλλα παρουσιάζουν οξεία οδόντωση και ασυμμετρία στην αιχμή, θυμίζοντας βεντάλια

Οι χρωμογενικές λωρίδες του ιού παράγουν διάφορα σχέδια κίτρινου αποχρωματισμού (κίτρινο μωσαϊκό)

Ο σχηματισμός καρπού είναι ανεπαρκής, ενώ τα τσαμπιά λιγότερα και μικρότερα, με ασθενικές ρόγες.
Η παραγωγή μειώνεται κατά άνω του 50% και μικρή είναι η μακροζωία του φυτού

 

Κύκλος ασθένειας:
Μολυσμένοι νηματοειδείς βρίσκονται σε βαθιά μέρη του χώματος, μολύνοντάς το και καθιστώντας δυσχερή την ανάνηψη του εδάφους. Το μολυσμένο αναπαραγωγικό υλικό ευθύνεται για την διασπορά του ιού και του φορέα σε μεγάλη απόσταση.

Αντιμετώπιση:
Μέσω επιλογής και παραγωγής προϊόντων ελεύθερων από τον ιό με θερμική θεραπεία και\ή καλλιέργεια μεριστώματος για να χρησιμοποιηθούν υγιείς παραφυάδες και ριζικό φυτικό υλικό. Αποφύγετε τη χρήση μολυσμένων εδαφών για να περιορίσετε τις δεξαμενές του ιού και να εξαφανίσετε τον πληθυσμό των νηματοειδών. 


Print   Email

Related Articles