ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΟΙ ΙΟΙ

ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΟΙ ΙΟΙ

Ονομασία ασθένειας: Σχετιζόμενοι ιοί (GLRaV)

 

Προκαλών οργανισμός: Χλοστερεοϊός
Υπάρχουν τουλάχιστον 7 διακριτοί υποτιθέμενοι χλοστερεοϊοί που αναφέρονται ως σχετιζόμενοι με την ασθένεια leafroll. Οι ιοί αυτοί αναφέρονται συλλογικά σαν Grapevine Leafroll- Σχετιζόμενοι ιοί (GLRaV) και σημειώνονται GLRaV1 έως GLRaV7. Μεταφέρονται από τον Pseudococcus longispinus, Planococcus ficus (GLRaV-3). Και ο εμβολιασμός μεταφέρει τον ιό.

Φάσμα προσβαλλομένων: Άμπελος

Συχνότητα και σπουδαιότητα: Πιθανώς παγκόσμια διασπορά

Συμπτώματα και παραλλαγές της ασθένειας: 
Οι ιοί αυτοί προκαλούν ανεπαρκή χρωματική ανάπτυξη και μη ομοιόμορφη ωρίμανση του καρπού στο Vitis vinifera. Επιπρόσθετα, τα συμπτώματα μπορεί να περιλαμβάνουν το τύλιγμα προς τα κάτω των φύλλων της βάσης, που ακολουθείται από το τύλιγμα των φύλλων κοντά στις άκρες των βλαστών, την αλλαγή χρωματισμού και τη νέκρωση των ενδοφλέβιων τμημάτων των φύλλων (κοκκίνισμα στις κόκκινες ποικιλίες και χλώρωση στις λευκές) και τη διακοπή του σύνθετου ιστού

Σε μικτές προσβολές (μολύνσεις) εμφανίζονται σοβαρότερα συμπτώματα που μπορεί να προκαλέσουν νέκρωση του αμπελιού. Τα συμπτώματα της πάθησης grapevine leafroll ίσως θυμίζουν τα προκαλούμενα από μηχανική βλάβη στον κορμό, άλλες ασθένειες του σύνθετου ιστού και τις ζημιές από αρθρόποδα, περιπλέκοντας έτσι την οπτική διάγνωση. 

Κύκλος ασθένειας:
Αυτοί οι ιοί αποκτώνται από το ψευδοκοκκίδιο (Planaoccus, Pseudococcus)  (Pulvinaria, Neopulvinaria, Parthenolecarium), φορείς megalybug. Αυτό σχετίζεται με τον κύκλο ζωής των ιικών φορέων megalybug, οι οποίοι λανθάνουν και πέφτουν σε χειμέρια νάρκη κάτω από το φλοιό της αμπέλου.

Αντιμετώπιση:
Τα χημικά δεν είναι σε θέση να εξολοθρεύσουν αποτελεσματικά τους ιούς. Η εφαρμογή εντομοκτόνων κατά συνέπεια, περιορίζεται στον έλεγχο των πιθανών εντόμων-φορέων. 
Η πρακτική των μέτρων υγιεινής μοιάζει προς το παρόν η πλέον αποτελεσματική. Τα μέτρα υγιεινής συμπεριλαμβάνουν τη χρήση αναπαραγωγικού υλικού ελεύθερου ιών, την αντιμετώπιση των εντόμων (για τον περιορισμό πιθανών φορέων) και έλεγχο ζιζανίων (για τον περιορισμό πιθανών εναλλακτικών ξενιστών ιών). 


Print   Email

Related Articles