Αμπέλι

ΦΟΜΩΨΗ

ΦΟΜΩΨΗ

Ονομασία ασθένειας: PHOMOPSIS CANE, LEAF SPOT KAI FRUIT ROT (EXCORIOSIS)

ΑΝΘΡΑΚΩΣΗ

ΑΝΘΡΑΚΩΣΗ

Προκαλών οργανισμός: Elsinoe ampelina (Ascomycotina, Dothideales, Elsinoaceae)

ΦΥΛΛΟΞΗΡΑ

ΦΥΛΛΟΞΗΡΑ

Ονομα του εντόμου: PHYLLOXERA VATATRIX (Daktylosphaira Vitifoliae)

ΚΙΤΡΙΝΟΣ ΤΕΤΡΑΝΥΧΟΣ

ΚΙΤΡΙΝΟΣ ΤΕΤΡΑΝΥΧΟΣ

Ονομα του εντόμου: Tetranychus urticae, Arachnida, Acari, Tetranychidae

ΦΥΛΛΟΚΟΡΤΗΣ

ΦΥΛΛΟΚΟΡΤΗΣ

Ονομα του εντόμου: Calepitrimerus vitis, Anachnida, Acari, Eriophyidae

ΜΥΓΑ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΥ ΚΑΡΠΟΥ

ΜΥΓΑ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΥ ΚΑΡΠΟΥ

Ονομα του εντόμου:Ceratis capitata

ΘΡΙΠΕΣ

ΘΡΙΠΕΣ

Ονομα του εντόμου:THRIPS (Triphidae)  

ΑΛΤΗΣ ΑΜΠΕΛΟΥ

ΑΛΤΗΣ ΑΜΠΕΛΟΥ

Ονομα του εντόμου: Haltica ampelophaga  (Insecta, Coloeptera, Chrysomelidae)

ΞΗΡΑΝΣΗ ΡΑΧΗΣ ΤΗΣ ΑΜΠΕΛΟΥ

ΞΗΡΑΝΣΗ ΡΑΧΗΣ ΤΗΣ ΑΜΠΕΛΟΥ

Είναι μη παρασιτική «ασθένεια» που φαίνεται να έχει σχέση με την διαταραχή της ισορροπίας Ασβεστίου – Μαγνησίου – Καλίου, στη θρέψη του αμπελιού.

Πληροφορίες

Η Ιστοσελίδα e-geoponooi.gr , λειτουργεί από το 2009 σύμφωνα με τους Νόμους και τις διατάξεις του Ελληνικού Κράτους και διαθέτει όλες τις Νόμιμες Άδειες Λειτουργίας από την Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων

Η Ιστοσελίδα e-geoponooi.gr, συμμορφώνεται με τα πρότυπα GDPR, Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (GDPR - 2016/679)

Ενημερωθείτε εδώ