Μηλοειδή

ΙΟΣ ΤΟΥ ΜΩΣΑΪΚΟΥ ΤΗΣ ΜΗΛΙΑΣ

ΙΟΣ ΤΟΥ ΜΩΣΑΪΚΟΥ ΤΗΣ ΜΗΛΙΑΣ

Παθογόνο αίτιο:    Apple mosaic virus

ΒΑΚΤΗΡΙΟ ΜΗΛΙΑΣ

ΒΑΚΤΗΡΙΟ ΜΗΛΙΑΣ

Παθογόνο αίτιο: Agrobacterium tumefaciens (E.F. Smith et Town) Conn

ΦΟΥΖΙΚΛΑΔΙΟ

ΦΟΥΖΙΚΛΑΔΙΟ

Παθογόνο αίτιοVenturia inequalis (Cooke) Wint.

ΣΚΟΥΠΑ ΤΗΣ ΜΑΓΙΣΣΑΣ – ΜΥΚΟΠΛΑΣΜΑ

ΣΚΟΥΠΑ ΤΗΣ ΜΑΓΙΣΣΑΣ – ΜΥΚΟΠΛΑΣΜΑ

Παθογόνο αίτιο:   Apple pliferation mycoplasm

ΒΑΚΤΗΡΙΟ ΡΙΖΩΝ ΜΗΛΙΑΣ

ΒΑΚΤΗΡΙΟ ΡΙΖΩΝ ΜΗΛΙΑΣ

Παθογόνο αίτιο: Agrobacterium rhisogenes (Riker και λοιποί.) Conn

ΩΙΔΙΟ ΤΗΣ ΜΗΛΙΑΣ

ΩΙΔΙΟ ΤΗΣ ΜΗΛΙΑΣ

Παθογόνο αίτιο: Phodoshpera leucotricha (Ell. et Ev.) Salm.

ΒΟΘΡΙΩΣΗ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ

ΒΟΘΡΙΩΣΗ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ

Παθογόνο αίτιο:   Apple flat limb virus

ΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΚΑΨΙΜΟ ΤΩΝ ΔΕΝΤΡΩΝ ΤΗΣ ΜΗΛΙΑΣ

ΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΚΑΨΙΜΟ ΤΩΝ ΔΕΝΤΡΩΝ ΤΗΣ ΜΗΛΙΑΣ

Παθογόνο αίτιο: Erwinia amylovora (burill) Winslow et al.

ΦΑΙΕΣ ΣΗΨΕΙΣ

ΦΑΙΕΣ ΣΗΨΕΙΣ

Παθογόνο αίτιο:  Sclerotinia fructigena Pers.

Πληροφορίες

Η Ιστοσελίδα e-geoponooi.gr , λειτουργεί από το 2009 σύμφωνα με τους Νόμους και τις διατάξεις του Ελληνικού Κράτους και διαθέτει όλες τις Νόμιμες Άδειες Λειτουργίας από την Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων

Η Ιστοσελίδα e-geoponooi.gr, συμμορφώνεται με τα πρότυπα GDPR, Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (GDPR - 2016/679)

Ενημερωθείτε εδώ