ΒΑΚΤΗΡΙΟ ΡΙΖΩΝ ΜΗΛΙΑΣ

ΒΑΚΤΗΡΙΟ ΡΙΖΩΝ ΜΗΛΙΑΣ

Παθογόνο αίτιο: Agrobacterium rhisogenes (Riker και λοιποί.) Conn

 

Ξενιστές:   μόνο δέντρα μηλιάς 

Εμφάνιση και σημασία: 
Το παθογόνο  είναι ένα συγκεκριμένο είδος βακτηρίδιου δεδομένου ότι βλάπτει μόνο τα δέντρα μηλιάς. Η παρουσία του είναι μάλλον σπάνια σήμερα. Μπορεί να εμφανιστεί μαζί με το βακτηριακό καρκίνο  επειδή είναι παρόμοια βιολογικά. Δεδομένου ότι τα μολυσμένα δέντρα κατέχουν μεγαλύτερο ριζικό σύστημα μπορεί να προτιμηθούν στην καλλιέργεια από λάθος.

Συμπτώματα και εξέλιξη  της ασθένειας:


Στην περίπτωση των νέων εμβολίων ένα χαρακτηριστικό σύμπτωμα είναι η εξαιρετικά εντατική ανάπτυξη ρίζας που οδηγεί στην αποκαλούμενη τριχοφυϊα ρίζας. Η σταθερή και ισχυρή ανάπτυξη ρίζας διακόπτει τη φυσιολογική ισορροπία του δέντρου, το οποίο οδηγεί στη μειωμένη ανάπτυξη των μερών  που βρίσκονται πάνω από το έδαφος. 

Κύκλος ασθενειας: 
Η αναπτυξιακή διαδικασία του παθογόνου είναι παρόμοια με αυτήν του Agrobacterium tumefaciens. Λόγω της ποικίλης μολυσματικότητας ο ακριβής προσδιορισμός του παθογόνου είναι πολύ δύσκολος. Η φυσιολογική ισορροπία χαλάει, και αυτό αποτελεί το έναυσμα για μια μη αντιστρεπτή διαδικασία.

Έλεγχος: 
Στην προστασία ισχύουν τα ίδια με την περίπτωση του βακτηριακού καρκίνου


Print   Email

Related Articles