ΒΟΘΡΙΩΣΗ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ

ΒΟΘΡΙΩΣΗ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ

Παθογόνο αίτιο:   Apple flat limb virus

 

Ξενιστές: Μηλιά, Κυδωνιά

Εμφάνιση και σημασία: 
Το παθογόνο εξαπλώνεται μόνο με το πολλαπλασιαστικό υλικό μια και δεν έχει φορείς. Παρουσιάζεται  κυρίως στα νεαρά δέντρα. Τα ασθενή δένδρα γίνονται βαθμιαία πιο αδύνατα και η αντοχή τους στο σπάσιμο είναι αρκετά μειωμένη. Η παραγωγή εξασφαλίζεται αλλά είναι φτωχή. Η ευαισθησία των μολυσμένων δέντρων στον παγετό  αυξάνεται.

Συμπτώματα και εξέλιξη της ασθένειας:

Tο παθογόνο προκαλεί  παραμόρφωση στη δομή των ξυλωδών μερών. Αρχικά κοίλες και οι διαμήκεις κοιλότητες εμφανίζονται στους κλάδους και το μίσχο.Αργότερα  διαχωρίζεται ο φλοιός ενώ εμφανίζεται στρίψιμο και παραμόρφωση των φύλλων. Τα συμπτώματα μπορούν να εμφανιστούν  σε ορισμένα μέρη του δέντρου ή κάθε κλάδο του. Σαν αποτέλεσμα του διαχωρισμού του φλοιού, το δένδρο εκτίθεται στην πιθανή ζημία που προκαλείται από διάφορους μύκητες που το προσβάλουν.

Έλεγχος: 
Δεδομένου ότι δεν είναι δυνατό να πραγματοποιηθεί χημικός έλεγχος μόνο η χρήση ανθεκτικού στους ιούς πολλαπλασιαστικού υλικού  μπορεί να είναι μια λύση.


Print   Email

Related Articles