ΣΚΟΥΠΑ ΤΗΣ ΜΑΓΙΣΣΑΣ – ΜΥΚΟΠΛΑΣΜΑ

ΣΚΟΥΠΑ ΤΗΣ ΜΑΓΙΣΣΑΣ – ΜΥΚΟΠΛΑΣΜΑ

Παθογόνο αίτιο:   Apple pliferation mycoplasm

 

ενιστές: μόνο η μηλιά

Εμφάνιση και σημασία: 
Το παθογόνο είναι γνωστό σε όλη την Ευρώπη αν και η ζημία που προκαλεί έχει ανιχνευθεί μόνο σποραδικά κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών, και η οποία μπορεί να αντιμετωπιστεί με την καταπολέμηση από τα τζιτζικάκια  που προωθούν τη γρήγορη διάδοσή του. Η μαζική παρουσία της μπορεί να προκαλέσει ιδιαίτερη οικονομική ζημία επειδή μειώνει την ευρωστία  του δέντρου και επηρεάζει την ποσότητα και την ποιότητα της παραγωγής. Η σκούπα της μάγισσας των  μήλων μπορεί να εμφανιστεί στα παραγωγικά δέντρα καθώς επίσης και στα υποκείμενα  των φυτωρίων. Τα συμπτώματα μπορούν να ποικίλουν στις διαφορετικές γενεές. Το μολυσμένο δέντρο μπορεί να μην παρουσιάσει οποιαδήποτε συμπτώματα για ορισμένα έτη. Τα πιο ευαίσθητα είδη είναι:Golden Delicious, Cox Orange Renet, Jonathan.

Συμπτώματα και εξέλιξη  της ασθένειας: 
Το παθογόνο προκαλεί διάφορα συμπτώματα. Οι μασχαλιαίοι οφθαλμοί κάτω από τη διάταξη σε στρώματα παίρνουν την μορφή σκούπας και αναπτύσσονται σε δέσμες ή σε σειρές. Τα φύλλα είναι συνήθως μικρότερα ενώ ένα χαρακτηριστικό σύμπτωμα είναι ότι τα πτερύγιά του αυξάνονται σημαντικά.  Η άνθιση μπορεί να καθυστερήσει. Τα μολυσμένα ξεραμένα άνθη πέφτουν με δυσκολία. Ο μίσχος του άνθους και το μέγεθος των καρπών είναι σημαντικά μακρύτερα, η παραγωγή είναι  μικρή και μπορεί να φτάσει στο ένα τρίτο του των υγιών φυτών. Τα μολυσμένα φρούτα δεν έχουν το φυσιολογικό τους χρώμα  σε πολλές περιπτώσεις. Ο φλοιός παραμένει παχύτερος και τραχύτερος.

Έλεγχος: 
Η προστασία μπορεί να πραγματοποιηθεί με τη χρήση του υγιούς πολλαπλασιαστικού υλικού. Δεδομένου ότι η μόλυνση εξαπλώνεται μέσω των φορέων, δηλαδή τα τζιτζικάκια, προστασία ενάντια σε αυτά μπορεί να είναι επίσης αποτελεσματική. Κατά τη διάρκεια της παραγωγής πολλαπλασιαστικού υλικού, το υποκείμενο επιλέγεται βάσει των χαρακτηριστικών συμπτωμάτων στις επιθεωρήσεις υγιεινής φυτών.


Print   Email

Related Articles