ΣΗΨΗ ΡΙΖΑΣ

ΣΗΨΗ ΡΙΖΑΣ

Προκαλών οργανισμός:Phytophthora citrophthora and Phytophthora parasitica

 

Φάσμα προσβαλλομένων: Πολλά οπωροφόρα
Οι μύκητες Ρhytophthora βρίσκονται σε όλους σχεδόν τους κήπους οπωροφόρων

Συχνότητα και σπουδαιότητα :Οι μύκητες εντοπίζονται σ' όλο τον κόσμο.

Συμπτώματα και παραλλαγές της ασθένειας:
Η σήψη ρίζας από phytophthora προκαλεί αργή παρακμή του δέντρου.Η phytophthora citrophthora είναι χειμερινή σήψη ρίζας που προκαλεί παράλληλα καφέ σήψη καρπού και gummosis. Η phytophthora citrophthora δραστηριοποιείται στις ψυχρές περιόδους, όταν οι ρίζες των εσπεριδοειδών είναι αδρανείς και η αντίστασή τους στη μόλυνση περιορισμένη. Η phytophthora parasitica δραστηριοποιείται σε θερμές περιόδους, όταν αναπτύσσονται οι ρίζες.
Τα φύλλα γίνονται αχνοπράσινα ή κίτρινα και ενδέχεται να πέσουν, ανάλογα με τη βαρύτητα της μόλυνσης. Η ασθένεια καταστρέφει τις ρίζες που αντλούν από το έδαφος τα θρεπτικά συστατικά. Αν η καταστροφή των ριζών προχωρήσει ταχύτερα απ' ότι η αναγέννησή τους, το δέντρο στερείται νερού και θρέψης, με αποτέλεσμα να υπαναπτύσσεται, να εξαντλούνται τα ενεργειακά του αποθέματα και να μειώνεται η παραγωγή.Τα συμπτώματα της ασθένειας ξεχωρίζουν δύσκολα από το νηματοειδή, το άλας, ή τις ζημιές από πλημμύρα. Είναι απαραίτητη η εργαστηριακή ανάλυση.

Κύκλος ασθένειας:
Επιβιώνουν μες από αντίξοες καιρικές συνθήκες σαν ανθεκτικά σπόρια μέσα στο έδαφος. Όταν υπάρχει υγρασία παράγεται μεγάλος αριθμός κινητών ζωοσπόρων, οι οποίοι μπορούν να κολυμπήσουν σε μικρή απόσταση. Οι ζωόσποροι είναι φορείς της ασθένειας μέσω του νερού του ποτίσματος ή της βροχής στις ρίζες.Η σήψη επέρχεται στον κορμό όταν οι ζωόσποροι ή άλλα είδη πολλαπλασιαστικού υλικού πέφτουν πάνω στην ένωση του μπουμπουκιού. Η μόλυνση εισέρχεται μες από τραύματα ή φυσικές ρωγμές του φλοιού. Το εκτεθειμένο cambium (Σ.τ.Μ.: φυτικός ιστός, κυλινδρικό στρώμα κυττάρων αυξανόμενου μεγέθους στις ρίζες και τα κοτσάνια, το οποίο παράγει το νέο ιστό που ευθύνεται για τη μεγέθυνση, ιδιαίτερα των ιστών που δημιουργούν τον οπό, το ξύλημα και τους σύνθετους ιστούς), καθώς και το cambium που ευρίσκεται κάτω από το φλοιό είναι ευάλωτα στη μόλυνση για χρονικό διάστημα μέχρι 14 ημέρες. Η ζημιά που προκαλείται στον κορμό ωστόσο δεν παράγει παράγοντες που θα προκαλέσουν περαιτέρω μολύνσεις, κι έτσι η πάθηση δεν έχει επιδημιολογική βαρύτητα.

Αντιμετώπιση:
Χρήση ανθεκτικού ριζικού υλικού, σωστό πότισμα (καλό στράγγισμα, αποφυγή υπερυδάτωσης), μυκητοκτόνα και αποστείρωση.

Η αποστείρωση ίσως αποδειχτεί απαραίτητη όταν φυτεύουμε ή επαναφυτεύουμε σε έδαφος μολυσμένο από Ρhytophthora ή όταν πρέπει να χρησιμοποιηθούν ευάλωτα ριζικά (Fosetil-Al, Metalaxil), εφόσον δεν επικρατούν άλλες αντίξοες συνθήκες.


Print   Email

Related Articles