ΜΥΚΟΠΛΑΣΜΑ

ΜΥΚΟΠΛΑΣΜΑ

Προκαλών οργανισμόςSpiroplasma citri 


Το Spiroplasma citri ανήκει σε μια ομάδα προκαρυωτικών οργανισμών που δε διαθέτουν μυκόπλασμα. Το όνομα του γένους, Spiroplasma, αναφέρεται στην ελικοειδή μορφή των κυττάρων του οργανισμού.

Φάσμα προσβαλλομένων
Rutaceae
 και Rosaceae. Το Spiroplasma citri μπορεί να μολύνει και κάποια μη εσπεριδοειδή, συμπεριλαμβανομένων και άγριων ειδών γύρω από τις καλλιέργειες των εσπεριδοειδών, αλλά τα εσπεριδοειδή και τα υβρίδιά τους είναι οι μόνοι γνωστοί ξενιστές που επιβιώνουν της μόλυνσης από την ασθένεια stubborn για περισσότερο από λίγους μήνες υπό συνθήκες ζέστης.

Συχνότητα και σπουδαιότητα : 
Η Stubborn είναι σημαντική ασθένεια, κυρίως των νεαρών δέντρων σε αρκετές ζεστές και ξηρές περιοχές. Η ασθένεια σπάνια είναι φονική, τα δέντρα όμως που προσβάλλονται σε νεαρή ηλικία, παρουσιάζουν σοβαρή αναστολή στην ανάπτυξη.

Συμπτώματα και παραλλαγές της ασθένειας:


Η Stubborn δεν καταστρέφει τα δέντρα αλλά αναστέλλει την ανάπτυξή τους και εμποδίζει την παραγωγή καρπών. Τα φανερότερα συμπτώματα των προσβεβλημένων δέντρων είναι μικρή παραγωγή από αφύσικα μικροσκοπικούς καρπούς, ή απουσία καρπού, καθώς και περιορισμός του ύψους προς τα πάνω. Tα φύλλα είναι μικρά, αφύσικα παχιά και αναπτύσσονται προς τα πάνω, κοντά στους μίσχους τους. Τα δέντρα συνήθως εμφανίζουν βλαστούς και άνθη εκτός εποχής. 

Οι καρποί συνήθως είναι λίγοι και μικροί, συχνά ασύμμετροι, σε σχήμα βελανιδιού.

Μπορεί να εμφανιστούν και άλλα συμπτώματα στους καρπούς. Μπορεί π.χ. οι καρποί να μην αποκτήσουν το σωστό χρώμα ενόσω ωριμάζουν. Οι σπόροι απορρίπτονται. Η γεύση του καρπού είναι ανούσια ή πικρή. Αν προσβληθούν τα νεαρά δέντρα, ολόκληρο το δέντρο παραμένει κοντό και δεν παράγει. Αν προσβληθούν ώριμα δέντρα, μπορεί ένα κλαδί να δείξει συμπτώματα και η ασθένεια μπορεί να απλώνεται αργά σε όλο το δέντρο.

Κύκλος ασθένειας:
Η ασθένεια αυτή μεταδίδεται μέσω μολυσμένων μοσχευμάτων και αρκετών ειδών  leafhoppers. Η διάδοση με leafhoppers έχει ιδιαίτερη σημασία, αφού το S. citri μπορεί να μολύνει αρκετά είδη εκτός των εσπεριδοειδών, καθώς και τα άγρια εσπεριδοειδή. Τα Scaphytopius nitridus και Circulifer tenellus είναι γνωστοί φορείς στις Ν.Α. ΗΠΑ. Το Circulife haematoceps είναι ο μεγαλύτερος φορέας στην περιοχή της Μεσογείου, αν και υπάρχει και τοCirculife tenellus. 

Οι αρχικές μολύνσεις στα εσπεριδοειδή εμφανίζονται όταν οι φορείς του οργανισμού της stubborn μετακινούνται στα εσπεριδοειδή από άλλα φυτά. Η κίνηση του προκαρυωτικού χωρίς τείχη από το από το μεσαίο τμήμα τροφοδοσίας στο σιελογόνο αδένα, απαιτεί εγκάρσια διάβαση των κυτταρικών εμποδίων μέσω προσκόλλησης και ενδοκύτωσης.

Η διάδοση της stubborn από δέντρο σε δέντρο είναι σημαντική οικονομικά μόνο στα νεαρά φυτά και μόνο όταν η φυτεία περιέχει μεγάλο αριθμό μολυσμένων δέντρων.

Το S. citri δεν μεταφέρεται μηχανικά, ούτε έχει παρατηρηθεί μετάδοση δια των σπόρων.

Αντιμετώπιση: Σε περιοχές όπου η stubborn και/ή οι φορείς της δεν είναι ενδημικοί, η αντιμετώπιση επιτυγχάνεται με τη χρήση ελεύθερων από ασθένειες εμβολίων.

 Όπου η ασθένεια και ο φορέας είναι ενδημικοί και υπάρχουν μολυσμένα αποθέματα σε με εσπεριδοειδείς ξενιστές, η αντιμετώπιση είναι δυσκολότερη. Αποφύγετε τη μόλυνση των νεαρών φυτών και περιορίστε, όπου είναι δυνατό τις φυσικές μολύνσεις που παρουσιάζονται σ' αυτές τις φυτείες. Τα δέντρα του φυτωρίου πρέπει να πολλαπλασιάζονται από μοσχεύματα χωρίς  stubborn, και να αναπτύσσονται σε προστατευμένες από φορείς εγκαταστάσεις, ή σε περιοχές χωρίς Spiroplasma citri. Οι πηγές μοσχευμάτων μπορούν να απολυμανθούν από το S. citri , με μεταμόσχευση στις άκρες των βλαστών. Δεν θα πρέπει να φυτεύονται εσπεριδοειδή όταν υπάρχει μεγάλη πιθανότητα για φυσική μόλυνση.

Τα μολυσμένα νεαρά δέντρα σε κήπους θα πρέπει να απομακρυνθούν και να αντικατασταθούν από υγιείς μεταφυτεύσεις.

Η χημική αντιμετώπιση δεν είναι πρακτική και δε θεωρείται πρακτική και δεν χρησιμοποιείται όταν υπάρχει εμπορική εκμετάλλευση.


Print   Email

Related Articles