Εσπεριδοειδή

ΑΝΘΡΑΚΩΣΗ ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ

ΑΝΘΡΑΚΩΣΗ ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ

Προκαλών οργανισμόςColletotrichum gloeosporioides

ΘΡΙΠΑΣ ΤΩΝ ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ

ΘΡΙΠΑΣ ΤΩΝ ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ

Όνομα εντόμου: Scirtothrips citri 

ΚΙΤΡΙΝΟΣ ΤΕΤΡΑΝΥΧΟΣ

ΚΙΤΡΙΝΟΣ ΤΕΤΡΑΝΥΧΟΣ

Όνομα εντόμου: Tetranychus urticae

ΨΕΙΡΕΣ ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ

ΨΕΙΡΕΣ ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ

Όνομα εντόμου: Aphis spiraecola, A. gossypii, A. citricola, Toxoptera aurantii, Myzus persicae

ΒΑΜΒΑΚΩΔΕΣ ΚΟΚΚΟΕΙΔΕΣ

ΒΑΜΒΑΚΩΔΕΣ ΚΟΚΚΟΕΙΔΕΣ

Όνομα εντόμου: Icerya purchasi

ΝΗΜΑΤΟΕΙΔΗΣ ΤΩΝ ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ

ΝΗΜΑΤΟΕΙΔΗΣ ΤΩΝ ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ

Όνομα εντόμου: Tylenchulus semipenetran

ΕΡΙΟΦΙΣ

ΕΡΙΟΦΙΣ

Όνομα εντόμου: Aceria sheldoni

Πληροφορίες

Η Ιστοσελίδα e-geoponooi.gr , λειτουργεί από το 2009 σύμφωνα με τους Νόμους και τις διατάξεις του Ελληνικού Κράτους και διαθέτει όλες τις Νόμιμες Άδειες Λειτουργίας από την Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων

Η Ιστοσελίδα e-geoponooi.gr, συμμορφώνεται με τα πρότυπα GDPR, Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (GDPR - 2016/679)

Ενημερωθείτε εδώ