Γαλλία: Γνωστό ζιζανιοκτόνο επηρεάζει την ανδρική γονιμότητα

Γαλλία: Γνωστό ζιζανιοκτόνο επηρεάζει την ανδρική γονιμότητα

Περισσότερο από το 55% των δειγμάτων σπέρματος από μια κλινική υπογονιμότητας στη Γαλλία περιείχαν υψηλά επίπεδα γλυφοσάτης, του πιο κοινού ζιζανιοκτόνου στον κόσμο.

Τα παραπάνω ευρήματα προκάλεσαν περαιτέρω ερωτήματα σχετικά με τις επιπτώσεις της χημικής ουσίας στην αναπαραγωγική υγεία και τη συνολική ασφάλεια, σύμφωνα με μια νέα μελέτη.

Η νέα έρευνα διαπίστωσε, επίσης, ενδείξεις για επιπτώσεις στο DNA και συσχέτιση μεταξύ των επιπέδων γλυφοσάτης και του οξειδωτικού στρες στο σπερματικό πλάσμα, γεγονός που υποδηλώνει σημαντικές επιπτώσεις στη γονιμότητα και την αναπαραγωγική υγεία.

“Συνολικά, τα αποτελέσματά μας υποδηλώνουν αρνητικές επιπτώσεις της γλυφοσάτης στην ανθρώπινη αναπαραγωγική υγεία και ενδεχομένως στους απογόνους”, έγραψαν οι συγγραφείς.

Η μελέτη που δημοσίευσε ο Guardian έρχεται καθώς οι ερευνητές αναζητούν απαντήσεις στο γιατί τα παγκόσμια ποσοστά γονιμότητας μειώνονται και πολλοί υποψιάζονται ότι η έκθεση σε τοξικές χημικές ουσίες όπως η γλυφοσάτη αποτελεί σημαντικό παράγοντα της μείωσης.

Η γλυφοσάτη χρησιμοποιείται σε ένα ευρύ φάσμα καλλιεργειών τροφίμων και σε κατοικίες στις ΗΠΑ. Το πιο δημοφιλές προϊόν με βάση τη γλυφοσάτη είναι το ζιζανιοκτόνο Roundup της Monsanto, το οποίο έχει βρεθεί στο επίκεντρο νομικών και ρυθμιστικών μαχών τα τελευταία χρόνια.

Κυβερνητική έρευνα των ΗΠΑ από το 2023 διαπίστωσε γονιδιοτοξικότητα σε αγρότες με υψηλά επίπεδα του ζιζανιοκτόνου στο αίμα τους, γεγονός που υποδηλώνει συσχέτιση μεταξύ αυτού και του καρκίνου.

Τον Δεκέμβριο, μια ομάδα κορυφαίων ομάδων υπεράσπισης της δημόσιας υγείας των ΗΠΑ υπέβαλε αίτηση στην Υπηρεσία Προστασίας του Περιβάλλοντος για την απαγόρευση του προϊόντος, αν και οι υπερασπιστές του δήλωσαν ότι δεν υπάρχουν οριστικές αποδείξεις για την τοξικότητά του στον άνθρωπο. Παρόλα αυτά, δεκάδες χώρες έχουν απαγορεύσει ή περιορίσει τη χρήση του.

Τα επίπεδα που βρήκαν οι Γάλλοι ερευνητές στο σπέρμα ήταν τέσσερις φορές υψηλότερα από ό,τι στο αίμα των ανδρών, κάτι που όπως γράφουν οι συγγραφείς είναι η πρώτη φορά που γίνεται αυτή η σύγκριση. Χαρακτήρισαν το εύρημα “ανησυχητικό” και υποδηλώνει ότι η χημική ουσία είναι ιδιαίτερα επικίνδυνη για τα αναπαραγωγικά συστήματα.

Το οξειδωτικό στρες “θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες στην ανδρική γονιμότητα, ρυθμίζοντας τη ζωτικότητα και τη λειτουργικότητα των σπερματοζωαρίων των θηλαστικών”, έγραψαν οι συγγραφείς και διαπίστωσαν “σημαντική θετική συσχέτιση” μεταξύ του στρες και των επιπέδων γλυφοσάτης.

Οι εργάτες γης κατέγραψαν τα υψηλότερα επίπεδα γλυφοσάτης και το 96% των αγροτών που συμμετείχαν στη μελέτη είχαν τουλάχιστον κάποια. Ένας κηπουρός παρουσίασε επίσης από τα υψηλότερα επίπεδα, ενώ οι καπνιστές είχαν συνήθως αυξημένα επίπεδα πολύ υψηλότερα από εκείνους που δεν κάπνιζαν. Η κατανάλωση βιολογικών προϊόντων δεν είχε σαφή αντίκτυπο στα επίπεδα.

Οι συγγραφείς της μελέτης έγραψαν ότι “θα ήταν σοφό για τις ρυθμιστικές αρχές να εφαρμόσουν την αρχή της προφύλαξης” στη ρύθμιση, που σημαίνει ότι πρέπει να προτιμούν την προσοχή για την προστασία της ανθρώπινης υγείας μέχρι να γίνουν περαιτέρω έρευνες για να επιβεβαιωθούν τα προβλήματα που εντοπίστηκαν στη μελέτη.

Πηγή: news247.gr

 


Print   Email

Related Articles