Έναρξη εγγραφών Νέων Μελών στο Μητρώο Εκπαιδευτών του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ

Έναρξη εγγραφών Νέων Μελών στο Μητρώο Εκπαιδευτών του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ

Ο ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ  στο πλαίσιο υλοποίησης των συγχρηματοδοτούμενων από το ΠΑΑ Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης

, καλεί τους ενδιαφερόμενους Πιστοποιημένους Εκπαιδευτές, όπως υποβάλλουν από τη Δευτέρα 22 Απριλίου 2024 Αίτηση Ένταξης Νέων Μελών στο «Μητρώο Εκπαιδευτών του ΕΛΓΟ–ΔΗΜΗΤΡΑ».

Η υποβολή της αίτησης γίνεται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας υποβολής αιτήσεων:https://mitrooelgo.elgo.gr. Οι Αιτήσεις που θα υποβληθούν μέχρι και τη Δευτέρα 3 Ιουνίου 2024, θα αξιολογηθούν έως τα τέλη του ίδιου μήνα.

Επισημαίνεται ότι :

  • Η Αίτηση – Εγγραφή στο Μητρώο Εκπαιδευτών του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ αφορά μόνο Εκπαιδευτές που για πρώτη φορά θα υποβάλλουν αίτηση εγγραφής στο Μητρώο.
  • Η αναζήτηση της «Αίτησης – Εγγραφής» των υποψηφίων προς ένταξη Εκπαιδευτών, που υπέβαλαν αίτηση και βρίσκετε σε κατάσταση είτε «Προσωρινής Αποθήκευσης» (υπό υποβολή) είτε σε κατάσταση «Οριστικής Υποβολής», θα γίνετε από το πεδίο  «Αναζήτηση».
  • Για τους Εκπαιδευτές εκείνους που είχαν δημιουργήσει παλαιότερα αίτηση, την οποία όμως δεν υπέβαλαν και η οποία βρίσκεται ήδη στην πλατφόρμα σε κατάσταση «Προσωρινής Αποθήκευσης» (υπό υποβολή) μπορούν τώρα να την αναζητήσουν από το πεδίο «Αναζήτηση» και να ολοκληρώσουν την υποβολή αυτής.
  • H επιλογή «Είσοδος» αφορά μόνο τους Διαπιστευμένους Χρήστες, οι οποίοι έχουν ήδη πρόσβαση σε προηγμένες λειτουργίες του συστήματος.

Για περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε στα τηλέφωνα: 210 8392028 με την κ. Αθαν. Αυλακιώτη και 210 8392202 με την κ. Αικ. Μαλλή.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ_ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ

 

 

Πηγή: larissanet.gr


Print   Email

Related Articles