Έκδοση αντίγραφου πτυχίου Γεωτεχνικών Σχολών μέσω gov.gr

Έκδοση αντίγραφου πτυχίου Γεωτεχνικών Σχολών μέσω gov.gr

Μέσω της πλατφόρμας μπορείτε να εκδώσετε τον τίτλο σπουδών σας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. 

Το πτυχίο που θα εκδώσετε έχει μοναδικό κωδικό επαλήθευσης και προηγμένη ηλεκτρονική σφραγίδα και μπορείτε:
1. είτε να το αποστείλετε ηλεκτρονικά
2. είτε να το εκτυπώσετε και να το καταθέσετε ως έγχαρτο

Σταδιακά θα ενταχθούν όλα τα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα της χώρας παρέχοντας τίτλους οποιουδήποτε κύκλου σπουδών.

Τα πτυχία των Γεωτεχνικών σχολών βρίσκονται ήδη στην πλατφόρμα

Σχετικός σύνδεσμος


Print   Email

Related Articles