Πήρε integrated master και το Πτυχίο Δασολογίας του ΑΠΘ

Πήρε integrated master και το Πτυχίο Δασολογίας του ΑΠΘ

Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας ενημερώνει τα μέλη του ότι δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 1711/Β’/26-4-2021)

η υπ’ αριθ. 45641/Ζ1/20-4-2021 Υπουργική Απόφαση με την οποία διαπιστώνεται ότι «η επιτυχής ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου σπουδών που οργανώνεται στο Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος της Σχολής Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, οδηγεί στην απονομή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master) στην ειδικότητα του Τμήματος, επιπέδου 7 του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων».

Σημειώνεται ότι συνολικά έχουν εκδοθεί οι σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις για τα ακόλουθα γεωτεχνικά Τμήματα:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΤΜΗΜΑ

Υ.Α

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής

ΦΕΚ 3945/Β’/11-9-2018

Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής & Υδατοκαλλιεργειών

Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων & Γεωργικής Μηχανικής

Βιοτεχνολογίας

Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής του Ανθρώπου

Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Γεωπονίας

ΦΕΚ 3231/Β’/22-8-2019

Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος

ΦΕΚ 1711/Β’/26-4-2021

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Αγροτικής Ανάπτυξης

ΦΕΚ 4130/Β’/20-9-2018

Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων

ΦΕΚ 4268/Β’/27-9-2018

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής & Αγροτικού Περιβάλλοντος

ΦΕΚ 496/Β’/20-2-2019

Γεωπονίας Ιχθυολογίας & Υδάτινου Περιβάλλοντος


Print   Email

Related Articles