Τον Μάιο 2021 έρχεται η προκήρυξη επιδότησης άρδευσης

Τον Μάιο 2021 έρχεται η προκήρυξη επιδότησης άρδευσης

Στα μέσα Μαΐου θα ξεκινήσει η υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο Μέτρο 4.1.2 που επιδοτεί συστήματα στάγδην άρδευσης, γεωτρήσεις, δεξαμενές και φωτοβολταϊκά

σε αγροτικές εκμεταλλεύσεις σύμφωνα με την απάντηση του υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Γιάννη Οικονόμου σε ερώτηση του αν. γραμματέα της ΚΟ της ΝΔ, βουλευτή Ν. Λάρισας, Χρήστου Κέλλα.

Yπενθυμίζεται ότι ο Λαρισαίος πολιτικός, στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου, είχε τονίσει προς την ηγεσία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης πως χιλιάδες αγρότες έδειξαν ενδιαφέρον να συμμετάσχουν στο εν λόγω μέτρο, που αφορά στην υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ύδατος, στην εισαγωγή προηγμένων αρδευτικών συστημάτων και στον εκσυγχρονισμό των γεωργικών εκμεταλλεύσεων.

Συγχρόνως, επισημαίνοντας τη μεγάλη καθυστέρηση στην υλοποίηση του Μέτρου, ζητούσε να προσδιοριστεί σαφώς ο χρόνος έναρξης υποβολής των αιτήσεων.

Στην απάντησή του ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης αναφέρει:

«Απαραίτητη προϋπόθεση για την έκδοση της πρόσκλησης της Δράσης 4.1.2 του Μέτρου 4 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 είναι η παράδοση σε παραγωγική λειτουργία του υποσυστήματος υποβολής αιτήσεων στο Πληροφορικό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ). Το θεσμικό πλαίσιο της δράσης είναι ήδη έτοιμο από τις 25-09-2020 (ΦΕΚ 4377 Β’).

Επισημαίνεται ότι η υλοποίηση της εφαρμογής καθυστέρησε λόγω των περιορισμένων ανθρώπινων πόρων που έχουν διατεθεί για την ανάπτυξη των πληροφορικών υποσυστημάτων στο ΠΣΚΕ. Σύμφωνα µε τον προγραμματισμό της ΜΟ∆ ΑΕ, η οποία είναι υπεύθυνη για την ανάπτυξη των υποσυστημάτων του ΠΣΚΕ, το υποσύστημα παραδόθηκε για δοκιμές στο τέλος Μαρτίου, ενώ ο εκτιμώμενος χρόνος έναρξης υποβολής αιτήσεων τοποθετείται περί τα μέσα Μαΐου.

Υπενθυμίζεται πως αρδευτικά συστήματα στάγδην άρδευσης και μικροκαταιονισμού (μικροεκτοξευτήρες χαμηλού ύψους), δεξαμενες, και μηχανολογικός εξοπλισμός για ανακύκλωση υδάτων προς άρδευση και ολοκληρωμένες λύσεις άρδευσης, περιλαμβάνονται μεταξύ των επιλέξιμων δράσεων που επιδοτούνται ανάλογα με την περιοχή από 50% στην Αττική μέχρι 80% στις νησιωτικές περιοχές. Προκειμένου για αγρότες που δεν είναι ενταγμένοι σε προγράμματα νεών γεωργών, στις περισσότερες περιοχές της χώρας η ενίσχυση διαμορφώνεται στο 50%.

Στα 30 μόρια η βάση ένταξης στο μέτρο

Σύµφωνα µε τον τελικό πίνακα µοριοδότησης που προέκυψε µετά από διαβούλευση (15η γραπτή διαδικασία), για να επιδοτηθεί ένας αγρότης θα πρέπει να συγκεντρώσει 30 µόρια και πάνω. Από εκεί και πέρα, αν η ζήτηση δεν καλύπτεται από τα κονδύλια (υπολογίζονται στα 37 εκατ. ευρώ), όσοι συγκεντρώνουν τα περισσότερα µόρια θα κρίνονται δικαιούχοι.

Αναλυτικά ο πίνακας µοριοδότησης είναι ως εξής:

Ποσοστό δυνητικής εξοικονόµησης ύδατος µέσω υλοποίησης υποδοµής άρδευσης: Από 50% και άνω, 30 µόρια. Από 40% και άνω, 27 µόρια. Από 30%, 24 µόρια και από 25%, 21 µόρια. Από 20%, 18 µόρια, από 15%, 15 µόρια. Από 10% εξοικονόµηση ύδατος, 12 µόρια.

Ύπαρξη υδροµετρητή πριν την υλοποίηση της επένδυσης: Σε όλες τις αρδευτικές υποδοµές 10 µόρια, σε περισσότερες από µία 8 µόρια, σε µία αρδευτική υποδοµή 7 µόρια

Εξοικονόµησης ύδατος µέσω υλοποίησης εγγείων βελτιώσεων: Υποδοµή για ανακύκλωση νερού, 20 µόρια, οµβροδεξαµενές όγκου έως 5.000 κ.µ 12 µόρια, οµβροδεξαµενές όγκου από 3.000 έως 4.999 κ.µ 10 µόρια, οµβροδεξαµενές όγκου από 500 έως 2.999 κ.µ 8 µόρια.

Εκµετάλλευση που βρίσκεται εντός ευπρόσβλητης στη νιτρορύπανση περιοχής: Από 2 έως 10 µόρια.

Εγκατάσταση συστηµάτων εξοικονόµησης ύδατος σε υδροβόρες καλλιέργειες. Υδροβόρες, 10 µόρια, λοιπές καλλιέργειες 7 µόρια.

Κατάσταση των υδατικών σωµάτων: Υδατικά σώµατα περιοχής λίµνης Κορώνειας 20 µόρια, κατάσταση υδατικού σώµατος λιγότερο από καλή (ποσοτικά) 10 µόρια.

Υποκατηγορίες επενδύσεων

  • Αρδευτικά συστήματα α) στάγδην άρδευσης και β) μικροκαταιονισμού (σταθεροί μικροεκτοξευτές χαμηλού ύψους).
  • Δεξαμενές όγκου έως 500 κ.μ. (όπως πλαστικές, μεταλλικές κ.λπ.) που δεν απαιτούν εκσκαφές ή επιχώσεις φυσικού εδάφους, για την εξυπηρέτηση των αρδευτικών συστημάτων της εκμετάλλευσης, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται από τα όμβρια ύδατα που κυρίως προέρχονται από την απορροή εγκαταστάσεων της εκμετάλλευσης.
  • Μηχανολογικός εξοπλισμός που αποσκοπεί στην επαναχρησιμοποίηση των υδάτων για άρδευση (π.χ. από βιολογικό καθαρισμό).
  • Ολοκληρωμένες λύσεις άρδευσης.
  • Δεν ενισχύονται επενδύσεις τεχνητής βροχής/καταιονισμού (ενδεικτικά: σταθεροί εκτοξευτήρες, αυτοπροωθούμενος εκτοξευτήρας/κανόνι, αυτοπροωθούμενη ράμπα με εκτοξευτήρες), συστήματα με αυλάκια και επιφανειακής άρδευσης με λεκάνες.
  • Δεν ενισχύεται η αντικατάσταση μεμονωμένων εξαρτημάτων, π.χ. αντικατάσταση μόνο των μικροεκτοξευτήρων του δικτύου.
  • Δεν ενισχύονται εγκαταστάσεις μεταφοράς αρδευτικού νερού μέσω κλειστών αγωγών συνολικού μήκους άνω των 500 μέτρων ανά επενδυτικό σχέδιο.

Με πληροφορίες από agronews.gr


Print   Email

Related Articles