Οι τέσσερεις κατηγορίες αγροτών που διεκδικούν θέση στα Σχέδια Βελτίωσης

Οι τέσσερεις κατηγορίες αγροτών που διεκδικούν θέση στα Σχέδια Βελτίωσης

Τέσσερις κατηγορίες δικαιούχων για τα νέα Σχέδια Βελτίωσης, ξεχώρισε ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Γιάννης Οικονόµου, απαντώντας για ακόµη µία φορά -αρνητικά-

σε σχετική ερώτηση για την ένταξη των επιλαχόντων της περασµένης προκήρυξης.

Όπως ανέφερε στην απάντησή του, «στην παρούσα φάση εξετάζεται η έκδοση νέας πρόσκλησης του µέτρου σε βάρος πόρων που έχουν προκύψει από το ταµείο ανάκαµψης και από την διετή παράταση του τρέχοντος Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης. Η νέα πρόσκληση είναι απαραίτητη προκειµένου αφενός να µην µεσολαβήσουν για άλλη µια φορά αρκετά χρόνια από την προηγούµενη πρόσκληση, αλλά και επειδή σε αυτήν θα έχουν το δικαίωµα να υποβάλλουν αίτηση για ένταξη:

νέοι γεωργοί των ετών 2016 και 2018, οι οποίοι δεν κατάφεραν να έχουν την απαραίτητη ετοιµότητα για υποβολή αιτήσεων ένταξης το 2018,

νέοι γεωργοί ενδεχόµενης πρόσκλησης του έτους 2021, οι λοιποί επαγγελµατίες γεωργοί, οι οποίοι δεν είχαν στον σχεδιασµό τους πριν από 4 έτη την υποβολή σχεδίου βελτίωσης, όσοι εκ των επιλαχόντων της προηγούµενης πρόσκλησης επιθυµούν να συµµετάσχουν στη βάση επανυποβολής φακέλου που εκπληρούν τα κριτήρια επιλεξιµότητας.».
Με την πρόσκληση να βρίσκεται προς επεξεργασία, µένει να φανούν σχετικές λεπτοµέρειες που έχουν να κάνουν µε τις επιλέξιµες δαπάνες αλλά και τα χαρακτηριστικά του υποψήφιου δικαιούχου (π.χ Τυπική Απόδοση ένταξης κ.λπ).

Πάντως, όσον αφορά ιδιαίτερα τις επιλέξιµες δαπάνες, το πιο πιθανό είναι να διαφέρει αρκετά σε αυτό το σηµείο η πρόσκληση, και να ενθαρρύνει κυρίως πράσινες επενδύσεις όπως είναι π.χ οι εγκαταστάσεις βιοαερίου ή η αγορά εξοπλισµού χαµηλής κατανάλωσης.

 

 

ΠΗΓΗ: www.agronews.gr

 

 


Print   Email

Related Articles