Μεταποίηση: Ξεκινούν οι αιτήσεις για την καινοτομία και την πράσινη μετάβαση

Μεταποίηση: Ξεκινούν οι αιτήσεις για την καινοτομία και την πράσινη μετάβαση

Η δημόσια ενίσχυση ανέρχεται σε 181.521.000 ευρώ, χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για την περίοδο 2022-2025

Ξεκινά η υποβολή αιτήσεων ενίσχυσης για το υποέργο «Καινοτομία και πράσινη μετάβαση στη μεταποίηση αγροτικών προϊόντων», που υλοποιείται από το ΥπΑΑΤ στο πλαίσιο χρηματοδότησης από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Η δημόσια ενίσχυση ανέρχεται σε 181.521.000 ευρώ, χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για την περίοδο 2022-2025.

Να σημειωθεί ότι στόχος του υποέργου, είναι:

α) Η αύξηση του βαθμού συνεργασίας στον πρωτογενή τομέα μέσω συλλογικών σχημάτων ή/και της υιοθέτησης της συμβολαιακής γεωργίας.

β) Η βελτίωση της θέσης του αγροτών στην αλυσίδα αξίας.

γ) Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των προϊόντων στις αγορές μέσα από την αξιοποίηση της έρευνας, της σύγχρονης τεχνολογίας και των ψηφιακών εργαλείων.

δ) Η ενσωμάτωση διαδικασιών καινοτομίας και χρήσης νέων τεχνολογιών, αλλά και διαδικασιών φιλικών προς το περιβάλλον, που περιορίζουν το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής.

ε) Η βιώσιμη ανάπτυξη και η αποδοτικότερη διαχείριση των φυσικών πόρων.

Πώς να καταθέσετε την αίτηση

Οι δυνητικοί δικαιούχοι υποβάλλουν:

  • Την Αίτηση Ενίσχυσης  και
  • Τον Φάκελο Δικαιολογητικών για την έγκριση της πρότασης

Η αίτηση μαζί με το σύνολο των δικαιολογητικών υποβάλλονται με ψηφιακή υπογραφή (όπου απαιτείται) στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη του Δημοσίου – www.gov.gr – στην ενότητα Γεωργία και κτηνοτροφία / Γεωργική Επιχειρηματικότητα, αφού πρώτα ο χρήστης κάνει εγγραφή.

Να σημειωθεί ότι η υποβολή αιτήσεων ενίσχυσης λήγει στις 30/09/2022.

Δείτε πώς θα συμπληρώσετε την αίτηση ΕΔΩ

Δείτε χρήσιμες ερωτήσεις – απαντήσεις για το υποέργο ΕΔΩ

 

Πηγή: ot.gr

 


Print   Email

Related Articles