Έρχεται επιδότηση 80% για αναδιάρθρωση καλλιεργειών. Πόση θα είναι η επιδότηση ανά στρέμμα.

Έρχεται επιδότηση 80% για αναδιάρθρωση καλλιεργειών. Πόση θα είναι η επιδότηση ανά στρέμμα.

Επιδοτήσεις-Προγράμματα Hits: 498

Για το πρώτο τρίμηνο του 2022 εγκρίθηκε η δημοσίευση της προκήρυξης της αναδιάρθρωσης καλλιεργειών συνολικού ύψους 170 εκατ. ευρώ,

που στόχο έχει να καλύψει δαπάνες έως 3.000 ευρώ το στρέμμα για εκρίζωση-αναφύτευση ροδάκινων, επιτραπέζιων σταφυλιών, σταφίδας, σύκου (που πάει για αποξήρανση) και πορτοκαλιών σε επιλεγμένες περιοχές της χώρας.

Η επιδότηση θα δίνεται στο 80% του κόστους αναδιάρθρωσης, σύμφωνα με τον υφυπουργό Οικονομικών Απόστολο Βεσυρόπουλο, που θα καλύπτει την εκρίζωση της παλιάς φυτείας, τη φύτευση της νέας και το διαφυγόν εισόδημα που προκύπτει μέχρι να γίνει παραγωγική η καλλιέργεια.

«Επισημαίνεται ότι το κόστος αναδιάρθρωσης των δενδροκαλλιεργειών θα είναι 3.000 ευρώ ανά στρέμμα», επισήμανε σε σχετική του δήλωση ο κ. Βεσυρόπουλος, και ως εκ τούτου, η ενίσχυση πάνω σε αυτό το ποσό υπολογίζεται στα 2.400 ευρώ ανά στρέμμα, με τα υπόλοιπα χρήματα να είναι υποχρέωση του παραγωγού να τα καλύψει.

Print

Related Articles