Εκδόθηκε το προσχέδιο για το νέο πρόγραμμα Leader

Εκδόθηκε το προσχέδιο για το νέο πρόγραμμα Leader

Η πολιτική αγροτικής ανάπτυξης αποτελεί μια ολοένα και σημαντικότερη συνιστώσα της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ).

Προωθεί την αειφόρο ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών της Ευρώπης, αντιμετωπίζοντας τα οικονομικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά προβλήματα. Το πρόγραμμα Leader αποτελεί μια καινοτόμο προσέγγιση στο πλαίσιο της πολιτικής αγροτικής ανάπτυξης της ΕΕ.

Πρόκειται για μια μέθοδο δραστηριοποίησης και υλοποίησης της αγροτικής ανάπτυξης σε τοπικές αγροτικές κοινότητες με τη χρήση της «εκ των κάτω προ τα άνω» προσέγγισης στο σχεδιασμό της στρατηγικής αλλά και την υλοποίηση αυξάνοντας την προστιθέμενη αξία και την αποτελεσματικότητα των διαθέσιμων πόρων για τις τοπικές κοινωνίες των αγροτικών περιοχών.

Κατά την προγραμματική περίοδο 2023-2027 το Leader θα αποτελέσει για μια ακόμα φορά ένα βασικό εργαλείο ανάπτυξης των αγροτικών περιοχών ως ξεχωριστή παρέμβαση του Στρατηγικού Σχεδίου της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής.

Στο πλαίσιο της προετοιμασίας εφαρμογής του Leader, αλλά και ειδικότερα της έκδοσης σχετικής πρόσκλησης που θα αφορά την επιλογή των Ομάδων Τοπικής Δράσης, και τις περιοχές εφαρμογής των τοπικών στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης, η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΣΣ ΚΑΠ καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς σε διαβούλευση για την παρουσίαση και καθορισμό των βασικών στοιχείων αυτής. Σημειώνεταιουμε ότι η εν λόγω διαβούλευση αφορά αποκλειστικά τους φορείς που προτίθενται να συμμετάσχουν στην διαγωνιστική διαδικασία επιλογής τοπικών προγραμμάτων Leader.

Η διαβούλευση θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά στις 10 Μαΐου 2022 και ώρα 11.00 π.μ.

Δείτε το Προσχέδιο Πρόσκλησης LEADER ΣΣ ΚΑΠ ΕΔΩ

Δείτε τις Στρατηγικές Τοπικής Ανάπτυξης LEADER – Οδηγίες για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση (Πηγή: ENRD, Μετάφραση: Μονάδα Δικτύωσης και Δημοσιότητας για το ΕΑΔ) ΕΔΩ

 

Πηγή: ot.gr


Print   Email

Related Articles