Στη «ρίζα» της βιώσιμης διατροφής θέτει τα μεταλλαγμένα η ΕΕ

Στη «ρίζα» της βιώσιμης διατροφής θέτει τα μεταλλαγμένα η ΕΕ

Τα μεταλλαγμένα προϊόντα (NGT), δηλαδή όσα έχουν υποστεί γονιδιωματική τροποποίηση, μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε φυτά, ζώα και μικροοργανισμούς για αγροδιατροφικές,

βιομηχανικές και φαρμακευτικές εφαρμογές και να συμβάλλουν σε βιώσιμα συστήματα γεωργικών προϊόντων διατροφής. Αυτό είναι ένα από τα βασικά συμπεράσματα μελέτης που δημοσίευσε πρόσφατα η Κομισιόν ενώ μεταξύ άλλων αναδεικνύεται η ανάγκη εκσυγχρονισμού το νομικού πλαισίου για τις τεχνικές βιοτεχνολογίας προκειμένου να ενσωματώσει σύγχρονες τεχνολογίες οι οποίες θα οδηγήσουν στην επίτευξη των στόχων της βιώσιμης ανάπτυξης όπως αυτή προωθείται μέσω της Πράσινης Συμφωνίας.

Η μελέτη εντόπισε περιορισμούς στην ικανότητα της νομοθεσίας να συμβαδίσει με τις επιστημονικές εξελίξεις και όπως αναφέρει, υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις ότι η ισχύουσα νομοθεσία δεν είναι κατάλληλη για συγκεκριμένα NGT και θεωρεί ότι πρέπει να προσαρμοστεί στην επιστημονική και τεχνολογική πρόοδο.

Στο πλαίσιο αυτό, το θέμα θα αποτελέσει αντικείμενο συζήτησης με τους υπουργούς της ΕΕ στο Συμβούλιο Γεωργίας και Αλιείας, τον Μάιο ενώ μέσα στους επόμενους μήνες θα διενεργηθεί εκτίμηση επιπτώσεων με στόχο να διερευνηθούν επιλογές πολιτικής σχετικά με την κανονιστική ρύθμιση των φυτών που προκύπτουν από ορισμένες NGT. Παράλληλα, θα διεξαχθεί δημόσια διαβούλευση και κατόπιν, θα πρέπει να επιβεβαιωθεί εάν απαιτείται προσαρμογή και κατ’ επέκταση θα πρέπει να αναδειχθούν οι πολιτικές που θα επιστρατευθούν προς αυτή την κατεύθυνση.

Ενισχύοντας τη στρατηγική «Από το Αγρόκτημα στο Πιάτο»

Εκτιμάται ότι το 2017 στην ΕΕ πάνω από 950. 000 θάνατοι οφείλονταν στην ανθυγιεινή διατροφή (ένας στους πέντε) ενώ μια υγιεινή διατροφή που βασίζεται κυρίως στα τρόφιμα φυτικής προέλευσης μειώνει τον κίνδυνο ασθενειών που απειλούν τη ζωή αλλά και τις επιπτώσεις του διατροφικού μας συστήματος στο περιβάλλον.

Όπως είναι γνωστό χρήση φυτοφαρμάκων στη γεωργία συμβάλλει στη ρύπανση του εδάφους, των υδάτων και του αέρα και όπως έχει εξαγγελθεί η Επιτροπή προβαίνει σε ενέργειες για να μειωθεί κατά 50 % η χρήση και ο κίνδυνος των χημικών φυτοφαρμάκων έως το 2030 και για να μειωθεί κατά 50 % η χρήση των πιο επικίνδυνων φυτοφαρμάκων έως το 2030. Στο ίδιο πλαίσιο, προωθείται η βιολογική γεωργία η ανάπτυξη της οποίας στηρίζεται από την ευρωπαϊκή πολιτική με στόχο το 25 % του συνόλου της γεωργικής γης) να χρησιμοποιείται για βιολογικές καλλιέργειες έως το 2030.

Έτσι, παρά το γεγονός ότι η μελέτη επιβεβαίωσε ότι τα προϊόντα NGT έχουν τη δυνατότητα να συμβάλλουν σε βιώσιμα συστήματα γεωργικών προϊόντων διατροφής σύμφωνα με τους στόχους της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και της στρατηγικής «Από το Αγρόκτημα στο Πιάτο» (Farm to Fork), όπως αναφέρεται,  οποιαδήποτε περαιτέρω πολιτική δράση θα πρέπει να στοχεύει στο να επιτρέψει στα προϊόντα NGT να συμβάλλουν στη βιωσιμότητα, ενώ, ταυτόχρονα, οι εφαρμογές NGT στον γεωργικό τομέα δεν πρέπει να υπονομεύουν άλλες πτυχές της βιώσιμης παραγωγής τροφίμων, π.χ. όσον αφορά τη βιολογική γεωργία.

Σημειώνεται ότι η στρατηγική Farm to Fork στοχεύει στην επιτάχυνση της μετάβασής μας σε ένα βιώσιμο σύστημα διατροφής που θα πρέπει:

  • Να έχει ουδέτερη ή θετική περιβαλλοντική επίπτωση
  • Να συμβάλει στην άμβλυνση της κλιματικής αλλαγής και στην ανατροπή της απώλειας της βιοποικιλότητας
  • Να ενισχύει την επισιτιστική ασφάλεια και να προασπίζει τη δημόσια υγεία, διασφαλίζοντας ότι ο καθένας έχει πρόσβαση σε επαρκή, ασφαλή, θρεπτικά και βιώσιμα τρόφιμα
  • Να διασφαλίζει ότι τα τρόφιμα είναι οικονομικά προσιτά παράγοντας παράλληλα δικαιότερες οικονομικές αποδόσεις, προωθώντας την ανταγωνιστικότητα της αγοράς στην ΕΕ

 

 

Πένη Χαλάτση / insider.gr


Print   Email

Related Articles