ΕΛΕΓΧΟΣ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΩΝ ΥΠΑΑΤ: ΜΟΛΙΣ ΣΤΟ 44,93% ΤΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΔΕΝ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΚΑΝ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΑ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΩΝ ΥΠΑΑΤ: ΜΟΛΙΣ ΣΤΟ 44,93% ΤΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΔΕΝ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΚΑΝ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΑ

Αποτελέσματα του προγράμματος ελέγχου υπολειμμάτων γεωργικών φαρμάκων σε τρόφιμα φυτικής προέλευσης για το έτος 2019,

που πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του ετήσιου Εθνικού Προγράμματος ελέγχου υπολειμμάτων γεωργικών φαρμάκων τού ΥΠ.Α.Α.Τ.

Στα πλαίσια του προγράμματος ελέγχονται δείγματα τροφίμων φυτικής προέλευσης με σύγχρονες αναλυτικές μεθόδους για την παρουσία υπολειμμάτων γεωργικών φαρμάκων.

Ο τελικός αριθμός των δειγμάτων που αναλύθηκαν το 2019 ήταν 1.687. Το 44,93% των δειγμάτων δεν ανιχνεύτηκαν υπολείμματα γεωργικών φαρμάκων.
Στο 48,37% των δειγμάτων ανιχνεύθηκαν υπολείμματα κάτω των ανώτατων επιτρεπτών
ορίων (Α.Ε.Ο.).
Σε ποσοστό 2,13% των δειγμάτων βρέθηκαν υπολείμματα με υπέρβαση των Α.Ε.Ο.
Σε ποσοστό 3,02% ανιχνεύτηκαν υπολείμματα μη εγκεκριμένων για την καλλιέργεια

γεωργικών φαρμάκων.

Πιο συγκεκριμένα, στα εγχώρια δείγματα βρέθηκαν υπολείμματα με υπέρβαση του Α.Ε.Ο. σε ποσοστό 2,66% των δειγμάτων αυτών, ενώ το ποσοστό ήταν μεγαλύτερο (7,7%) στα εισαγόμενα δείγματα.  

Οι περισσότερες υπερβάσεις (11,6% των δειγμάτων) του επιτρεπόμενου ορίου υπολειμμάτων βρέθηκαν στην κατηγορία ‘’Φυλλώδη λαχανικά, βότανα και βρώσιμα άνθη’’


Print   Email

Related Articles